Historia


PN_1 PN_2 PN_3 PN_43_cyfra:Makieta 1.qxd PN_5 PN_6

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są kontynuacją serii, które były wydawane od 1956 roku: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1956-1964), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1965-1974), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1974-2008).

Czasopismo ma na celu stworzenie forum dla publikacji oryginalnych wyników badań z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania oraz ich rozpowszechniania.  Zamieszczane są w nim artykuły z obszaru nauk społecznych, dotyczące takich dziedzin, jak: biznes, finanse, demografia, ekonomia, ochrona środowiska, zarządzanie, metody matematyczne, socjologia, informatyka, systemy informatyczne.