Archiwum


Part 1. Economics and Finances

The digital skills conducive to using the internet and mobile banking services in light of nationwide research results
Autor: Jacek Adamek, Małgorzata Solarz


Readiness of the information society in the EU countries to use the potential of official statistics
Autor: Aneta Becker


Volatility of the Polish zloty against major international currencies compared to other Central and Eastern European currencies in the 2004-2010 and 2011-2019
Autor: Jarosław Czaja


Research cooperation between universities and businesses as a source of innovativeness
Autor: Krzysztof Adam Firlej


Demographic changes in post-socialist countries in the period 1992-2017
Autor: Grażyna Karmowska


Local government expenditure in the Lublin voivodeship in 2010-2018
Autor: Anna Kobiałka


The impact of climate change on farm production
Autor: Ewa Kołoszycz


Competition on the LNG market – consequences for the EU
Autor: Pawel Lont


Retail investors in foreign exchange market
Autor: Iwona Sobol, Monika Szmelter


Diversity in the European Union in terms of inclusive development
Autor: Małgorzata Zielenkiewicz


Part 2. Management and Quality Sciences

The use of controlling in organizations operating in Poland, Switzerland and the USA – a comparative study
Autor: Agnieszka Bieńkowska, Katarzyna Wysocka


Selected issues of municipal waste management in the context of implementing the concept of sustainable development
Autor: Karolina Gwarda


The role of management methods in economy 4.0
Autor: Stanisław Marciniak


Selected features of small and medium-sized enterprizes related to international entrepreneurship: an empirical analysis
Autor: Karolina Olejniczak, Anna Dębicka


Impact of management control system type on decison-making quality throughout the innovation process. Empirical analysis
Autor: Dawid Szutowski

Part 1. Economics and Finances

Dywidenda a zmienność stóp zwrotu spółek z indeksów WIG20 i mWIG40 / Dividend payout and stock return volatility of companies from WIG20 and mWIG40 indices
Autor: Ewa Blaszke


Wpływ systemowych zmian własnościowych na stabilność finansową polskiego sektora bankowego / Impact of systemic ownership changes on financial stability of the Polish banking sector
Autor: Marcin Borsuk, Oskar Kowalewsk


Tempo wzrostu gospodarczego a instytucje gospodarki rynkowej / The rate of economic growth and market economy institutions
Autor: Arkadiusz J. Derkacz


Główne determinanty podaży publicznych aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989-2018 / Main economic fundamentals of public safe assets supply. Empirical evidence from reserve currency issuers in the period of 1989-2018
Autor: Ewa Feder-Sempach, Joanna Bogołebska, Ewa Stawasz-Grabowsk


Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji pokolenia 50 plus na rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej / Spatial differentiation of the situation of the over 50 generation on the labour market with the application of synthetic variable
Autor: Dawid Giemza


Psychologiczne aspekty zarządzania popytem na energię elektryczną / Psychological aspects of the electricity demand management
Autor: Bernadeta Gołębiowska


Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego – komórka wewnętrzna czy firma zewnętrzna?
Autor: Dominika Kołodziej


Sezonowość cen skupu mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2018 / Seasonality of milk purchase prices in selected countries of the European Union in the years 2004-2018
Autor: Anna Olszańska


Efektywność technologii IT w bankach komercyjnych w Polsce / Efficiency of IT technology in commercial banks in Poland
Autor: Tomasz Siudek


Zielony wzrost gospodarczy – analiza porównawcza Czech i Polski / The green economic growth – comaparative analysis for Czechia and Poland
Autor: Adam Sulich, Adam Grudziński, Lumir Kulhánek


Zastosowanie technologii w compliance – stan obecny i perspektywy rozwoju / Application of technology in compliance – current state and development perspectives
Autor: Piotr Ziarkowski


Part 2. Management and Quality Sciences

Pomiar ryzyka niespójności cyfrowego wizerunku pracodawcy / Measuring the risk of inconsistencies in the digital image of the employer
Autor: Anna Lipka


Ocena wykorzystania portalu społecznościowego w marketingu marki / The assessment of social media usage in brand marketing
Autor: Elżbieta Nawrocka


Istota i uwarunkowania wyborów telepracy w ocenie młodzieży studenckiej / The essence and conditions of teleworking choices in the assessment of students
Autor: Mateusz Pruchnik, Kacper Pruchnik


Bariery rozwoju proinnowacyjnych usług z perspektywy ośrodków innowacji w Polsce / Barriers in development of pro-innovative services from the perspective of innovation centres in Poland
Autor: Joanna Rudawska


Współpraca przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z partnerami zewnętrznymi w procesach otwartych innowacji / The cooperation between food industry enterprises and external partners in the processes of open innovation
Autor: Diana Wróblewska

Part 1. Economics and Finances

The use of regression trees in the study of dependencies between the employment efficiency index and the structure of the unemployed in county employment offices
Autor: Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak


Evaluation of enterprise’s competitive position – case study
Autor: Katarzyna Chrobocińska


The relationship between real earnings management and operational financial security in industrial listed companies
Autor: Michał Comporek


Participation in GVCS and the size of an economy – the case of developed and developing economies
Autor: Małgorzata Fronczek


Expected and achieved outcomes of child-related tax benefits in Germany
Autor: Małgorzata M. Hybka


Formal procedures in rural development planning: a comparison of selected methods
Autor: Ewa Kiryluk-Dryjska


The convergence or divergence of labour resources in Poland?
Autor: Joanna Krupowicz


Linkages between American and European publicly traded airline companies – evidence resulting from the Diebold-Yilmaz method
Autor: Blanka Łęt


Diversification of competitive results of the food industry of the „old” and „new” EU countries
Autor: Katarzyna Łukiewska


Entrepreneurship vs. standard of living of the population in western Poland: a spatial analysis
Autor: Mariusz Malinowski


Dividend payment policy across food industry companies – the case of European economies
Autor: Magdalena Mądra-Sawicka, Magdalena Ulrichs


Assessment of investor relations on the Polish exchange market
Autor: Tomasz Nowak, Katarzyna Wysocka


Productivity of European union agriculture in 2009-2018. Measurement and analysis using the aggregated productivity indexes
Autor: Robert Rusielik


Disclosure of non-financial information in the field of counteracting corruption and bribery in economic practice
Autor: Agnieszka Skoczylas-Tworek


Secular stagnation and COVID-19
Autor: Maciej Stradomski, Katarzyna Schmidt

Economics and Finances

Convergence and synchronization of the business cycles in the European Union and the EMU
Autor: Jan Borowiec


Influence of blockchain technology on exchange safety and costs
Autor: Marcin Brol


Green competitiveness of Polish regions
Autor: Armand Kasztelan


The impact of globalization on the sustainable development of enterprises – the case of Bulgaria, Croatia and Romania
Autor: Anna Misztal, Magdalena Kowalska


The competitive position of farms according to economic size classes
Autor: Anna Nowak


Effects of comprehensive income reporting on judgements of non-professional investors
Autor: Artur Sajnóg


The absorption of the EU funds and the socio-economic development in the subregional dimension in Poland
Autor: Marcin Spychała


Influence of the mobility package on the functioning of the Polish road transport sector of goods
Autor: Błażej Suproń


Socio-economic development of communes in the Zachodniopomorskie Voivodship
Autor: Jadwiga Zaród


The ROPO effect in the purchasing process
Autor: Michał Zbońkowski


Management and Quality Sciences

Controlling of logistics in production enterprises with separated processes of logistics in the context of empirical research
Autor: Paulina Bełch, Paweł Bełch


Means-End Chain Theory: a critical review oof literature
Autor: Elena Borgardt


The concept of internalisation of the external costs of transport in the EU’ and its impact on the efficiency of transport systems and the performance of logistics supply chains
Autor: Andrzej S. Grzelakowski


Factors determining pro-ecological behaviour and attitudes of clients of co-operative banks in Malopolskie Province
Autor: Monika Szafrańska


Sustainable supply chain management – past, present and future
Autor: Blanka Tundys

Part 1. Economics and Finances

Non-financial reporting pursuant to the sin standard at the Warsaw Stock Exchange
Autor: Joanna Błażyńska


Portfolio investments in Indonesia and Malaysia as examples of developing the investment attractiveness on Islamic capital markets
Autor: Magdalena Broszkiewicz


The iron condor strategy in financial risk management
Autor: Ewa Dziawgo


Provisions for liabilities versus the financial security of dairy cooperatives
Autor: Marzena Ganc


Availability of the pharmaceutical service as a public health protection correlate − the legal approach
Autor: Michał Jachowicz, Michał Kobylarz, Agnieszka Skowron


Dimensions of stock market liquidity: Empirical evidence of a frontier market
Autor: Pham Quoc Khang


Technical efficiency of dairy farms in 2008-2017
Autor: Michał Świtłyk


Crowdfunding and financial system models
Autor: Aneta Ewa Waszkiewicz, Maria Kukurba


Effectiveness of dynamic hedging using options on the WIG20 in current market conditions
Autor: Ryszard Węgrzyn


Farm economic sustainability – financial ratio analysis
Autor: Artur Wilczyński


Part 2. Management and Quality Sciences

Governance in cross-border metropolitan regions. The case of greater Copenhagen
Autor: Justyna Danielewicz


Soldiers’ competencies in the civilian labour market
Autor: Janusz Materac, Zdzisław Knecht


The development of shared mobility in Poland using the example of a city bike system
Autor: Ewa Puzio


Collegiality versus managerialism. Management of Polish public universities in the higher education system under reform
Autor: Piotr Urbanek


An investigation into the problems of estimating activity durations in projects
Autor: Paweł Wyrozębski, Piotr Ścierski

Cooperation between the state professional schools of higher education and local government units in the context of local socio-economic development
Autor: Mieczysław Adamowicz, Mariusz Pyra


The Relationship between earnings management and financial performance of enterprise – evidence from the Warsaw Stock Exchange
Autor: Michał Comporek


Intra-regional diversification of the level of entrepreneurship relative to the competitiveness of eastern Poland poviats
Autor: Paweł Dziekański, Adrian Lipa


Development of FinTech and BigTech companies and their expansion on the banking market
Autor: Mateusz Folwarski


Determinants of the bankruptcy risk of commercial banks in central and eastern Europe
Autor: Jowita Grzelak


Costs incurred by the mother as a result of childbirth and upbringing – changes in the career path
Autor: Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska


Law and economics analysis of housing policy
Autor: Maciej Kamiński


Reward-based crowdfunding on the Polish market
Autor: Angelika Kędzierska-Szczepaniak


Religion as a determinant of financial stability and profitability of banks in the selected Islamic and Christian countries
Autor: Krzysztof Kil, Konrad Mazurkiewicz


Socio-economic situation of the disabled people in selected communes of Lodz voivodeship – presentation of study results
Autor: Dorota Kobus-Ostrowska, Anna Miklaszewska


Testing the adaptive market hypothesis on the WIG Stock index: 1994-2019
Autor: Marek Kołatka


E-delivery in local government
Autor: Cyryl Kotyla


Determinants of sustainable development of industrial enterprises in Poland in the time period from 2010 to 2019- statistical evaluation
Autor: Anna Misztal, Magdalena Kowalska


Considerations on the admissibility of State aid in the EU – interpretation problems of public funds transfer
Autor: Piotr Podsiadło


Service on board an aircraft as an instrument of shaping the image of air carriers
Autor: Dariusz TłoczyńskiEconomics and Finance

Procedure for environmental impact assessment vs. sustainable development requirements in investment projects
Autor: Anna Bartoszewicz, Renata Burchart


Sustainable finance as a new financial investment model
Autor: Danuta Dziawgo


Why do richer EU countries have a higher public debt ratio than their poorer counter-parts?
Autor: Tomasz Grabia


Determinants of the competitiveness of the regions of Eastern Poland
Autor: Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk


Human capital and the level and quality of life in the European Union countries in the period 2005-2015
Autor: Małgorzata Madrak-Grochowska


The perception of discretionary accounting regulations on asset write-offs
Autor: Ewa Wanda Maruszewska


Impact of split payment on financial liquidity of enterprises
Autor: Dawid Obrzeżgiewicz


Instruments for maintaining the financial stability of territorial self-government entities
Autor: Katarzyna Owsiak


Macroeconomic effects of output volatility in Ukraine
Autor: Viktor Shevchuk


Alternative investments in precious metals
Autor: Karolina Siemaszkiewicz


The importance of state aid in rebuilding the sector potential using the example of EU maritime shipping
Autor: Katarzyna Skrzeszewska, Anetta Waśniewska


Regional competitiveness and local government debt
Agnieszka Wojtasiak-Terech


Management and Quality Sciences

Fair Trade in a tourist product
Autor: Iwona Bożydaj-Jankowska


A methodological approach to modelling national input-output logistics flows
Autor: Mirosław Chaberek, Cezary Mańkowski


The problem of recognizing the intentionality of actions in the identification of manifestations of social irresponsibility of an enterprise
Autor: Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Edyta Zajbert


Barriers for local sustainable development in Polish communes: insights from the Lubelskie Voivodeship
Autor: Jacek Witkowski

Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek branży energetycznej
Autor: Aleksandra Ferens


Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce
Autor: Maciej Jagódka


Międzynarodowa konkurencyjność polskiego rynku ziemniaka po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Autor: Anna Kowalska


Ekosystem startupowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia
Autor: Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Sebastian Bobowski, Wawrzyniec Michalczyk


Rola outsourcingu w przemyśle i usługach – analiza porównawcza
Autor: Anna Maziarczyk


Próba falsyfikacji podstawowego twierdzenia target costing w modelu dyskontowym
Autor: Jarosław Mielcarek


Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki finansowe przedsiębiorstwa
Autor: Joanna Nakonieczny


Bariery rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie jednostek z branży mięsnej – wyniki badania ankietowego
Autor: Tomasz Pawlonka


Analiza tendencji rozwoju przewozów ładunków na śródlądowych drogach wodnych w Polsce
Autor: Ryszard Rolbiecki


Zróżnicowanie państw Unii Europejskiej ze względu na stopień decentralizacji fiskalnej
Autor: Alicja Sekuła, Kamila Adamowicz


Analiza stanu i struktury zasobów mieszkaniowych oraz ich wpływ na sytuację mieszkaniową w Polsce
Autor: Marcin Surówka


Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę ochrony środowiska na obszarach wiejskich – studium przypadku wsi dolnośląskiej
Autor: Joanna Szymańska


Zmiany w administracji rolnej i ich wpływ na wdrażanie instrumentów wsparcia rolnictwa w Polsce
Autor: Alina Walenia


Raportowanie zintegrowane w praktyce polskich spółek – próba oceny jakości ujawnień
Autor: Bogusława Bek-Gaik, Anna Surowiec


Inteligencja emocjonalna jako behawioralny element współczesnej rachunkowości
Autor: Małgorzata Cieciura


Wizerunek głównego księgowego w opinii studentów wyższej szkoły bankowej w Gdańsku
Autor: Jacek Jaworski


Mierniki pomiaru dokonań w jednostkach wewnętrznych centrów finansowo-księgowych typu BPO
Autor: Monika Łada, Piotr Ziarkowski


Nowe typologie pracowników międzynarodowych w ujęciu teorii prototypów – implikacje dla MZZL
Autor: Sylwia Przytuła, Gabriela Strzelec


Specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych w świetle wyników badania empirycznego w Polsce
Autor: Anna Szychta


Wykorzystanie podejścia zasobowego w budowaniu wizerunku uczelni publicznej – analiza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z perspektywy kluczowych zasobów oraz ich spójności ze strategią i misją uczelni
Autor: Damian Talar

Differences in the use of municipal bonds by rural municipalities across the Polish territory
Autor: Barbara Hadryjańska


Evaluating taxpayers` attitude in the new tax environment
Autor: Magdalena Janiszewska


Mobility-as-a-service for improving mobility in smart cities – comparative analysis of selected cities
Autor: Aleksandra Koźlak, Barbara Pawłowska


Duration of commodity funds operations in Poland and their effectiveness
Autor: Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka


Catching-up process and public finances of Czechia and Hungary compared with Austria and the Netherlands in 2000-2018
Autor: Bogumiła Mucha-Leszko


Targeted grants allocated from state budget as a source of financing local government investments
Autor: Marzena Piszczek


Common agricultural policy versus economic and environmental sustainability of agricultural farms in Poland
Autor: Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth


Criteria affecting the level of viewers in performing art organizations
Autor: Małgorzta Gałecka, Katarzyna Smolny


Determinants of deterioration in china’s public finances in 2005-2018
Autor: Katarzyna Twarowska


Quality of life in sustainable urban mobility planning. Case study on the polish city of Piotrków Trybunalski
Autor: Marcin Wołek


The quality of non-financial information in the perspective of data disclosure
Autor: Jadwiga Adamczyk


Familiness-based brand equity in hospitality industry
Autor: Maciej Dębski, Teresa Skalska, Hanna Górska-Warsewicz


Staff training for the purposes of marina management
Autor: Ewa Hącia, Aleksandra Łapko


Prediction of consumers’ satisfaction in the market of SPA services with the application of the method of multiple regression
Autor: Jolanta Mirek


The impact of capital from experience on the value of an employee’s fair remuneration
Autor: Barbara Oliwkiewicz


Between consumerism and deconsumption – in search of a new model of society
Autor: Wanda Patrzałek


Ways of motivating hotel employees
Autor: Ewa Wszendybył-Skulska

Economics and Finance
Development of spacial and interdisciplinary research in the Russian regions
Autor: Wasyl Bilczak


Pension Funds and FDI. Is there a link?
Autor: Marcin Brycz, Teresa Kamińska


Realization of regional operational programme of theOpolskie Voivodship assumption and activities in the Opole Agglomeration in the context of sustainable development
Autor: Agnieszka Dembicka-Niemiec


Critical assessment of the Tie-Breaker Rule on the example of the DTT Germany – Poland
Autor: Magdalena Janiszewska, Maria Węgrzyn, Piotr Kowalski


Inadequacy of the ECB’s monetary policy in the EU economies outside the Eurozone
Autor: Sylwia Klus, Grzegorz Paluszak, Zuzanna Urbanowicz


Mass tourism and overtourism in Polish agglomerations. Poznan and Wroclaw case studies
Autor: Józef Komorowski, Bernadeta Hołderna-Mielcarek


Efficiency of emissions trading scheme – a theoretical approach
Autor: Mariusz Kudełko


Investment attractiveness of special economic zones in Lower Silesia in Poland for Japanese FDI
Autor: Jarosław Osmolak


Meeting the Europe 2020 Strategy sustainable development guidelines by Poland
Autor: Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Natalia Świdyńska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła


Tax instruments to support enterprises in the SME sector on the example of the communes of Lublin and Mazovia provinces
Autor: Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła


Management and Quality Sciences
Cooperation of enterprises in the sphere of human resources in logistics
Autor: Piotr Hanus, Marek Kasperek


Lean hospitals as a concept supporting sustainable development of hospitals
Autor: Jolanta Korkosz-Gębska


Use of cost accounting in cost management
Autor: Grzegorz Lew


Legitimization of pension institutions. The need or necessity?
Autor: Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Condo hotels as a way to invest in new market challenges
Autor: Halina Stoch-Chyc


Factors influencing youth motivation on the labor market based on own research
Autor: Agnieszka Szymankowska, Magdalena Bartczak


Towards a turquoise organization – personal change of employees and its socio-cultural barriers
Autor: Edyta Tabaszewska-Zajbert, Agnieszka Sokołowska-Durkalec:


Soft competencies and employability of vocational school graduates – theperspective of employers from the Świętokrzyskie Voivodeship
Autor: Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski

The influence of demographic changes on the development potential of communes of the West-Pomeranian province
Autor: Grażyna Karmowska, Andrzej Sobczyk


On the stability of public finance in an age of demographic changes
Autor: Alina Klonowska, Barbara Pawełek


The development and importance of tourism infrastructure in the aerotropolis: a case study
Autor: Andrzej Kowalczyk, Beata Gierczak-Korzeniowska


Revenue gaps in income taxes in particular types of rural communes
Autor: Joanna Kudełko


The added value of social capital in Poland in light of the experimental data
Autor: Urszula Markowska-Przybyła


Local identity as a determining factor of Cittaslow city development based on the example of Lidzbark Warmiński
Autor: Łukasz Markowski


Accounting outsourcing in micro and small entities − opportunities and threats
Autor: Teresa Maszczak


Multiple utility concepts – individual choice as an outcome of a game
Autor: Grażyna Musialik, Rafał Musialik


Identifing the destination image and its attributes: The case of Central and Eastern European cities
Autor: Marek Nowacki, Agnieszka Niezgoda


The impact of social transfers on the tendency of women to take up employment in the gray economy
Autor: Monika Pasternak-Malicka


The diversity of capitalism − specificity of Chinese model
Autor: Renata Pęciak


The Beijing Consensus − Chinese development model
Autor: Tomasz Tylec


Application of selected methods of intellectual capital valuation based on Grupa Kapitałowa Żywiec SA
Autor: Małgorzata Adamska


Prerequisites and opportunities for the use of the 5S principles in the company laboratory in an organic mill
Autor: Szymon Dziuba, Anna Cierniak-Emerych


Views and behaviour of young people related to protection of environment based on the example of a selected group of students – own study
Autor: Marta Miszczak


Digital innovation in the supply chain management
Autor: Katarzyna Nowicka


Adapting the organization of a company’s accounting policy to include environmental aspects
Autor: Beata Sadowska, Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala


Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking
Autor: Paweł Siarka


An assessment of the competitiveness of Polish exports to Germany in respect of sectors based on market attractiveness and market position
Autor: Jacek Strojny


Biodiversity assessment and sustainability communication in regional value chains of SMEs in the food sector
Autor: Sabina Zaremba-Warnke, Boris Seidel


Entrepreneurial intentions of Polish and Czech students – comparative studies/ Intencje przedsiębiorcze polskich i czeskich studentów – studia porównawcze
Autor: Jacek Adamek, Wojciech Krawiec, Małgorzata Solarz


Social issues in the considerations of classical economists/ Kwestie społeczne w rozważaniach klasyków ekonomii
Autor: Barbara Danowska-Prokop


Expenditure on research and development activities as a determinant of the innovativeness of the European Union’s economy / Nakłady na działalność badawczo-rozwojową jako determinanta innowacyjności gospodarki Unii Europejskiej
Autor: Krzysztof Adam Firlej


Offshoring and wages: Evidence from EU manufacturing industries
Autor: Mariusz Hamulczuk, Jakub Kraciuk


Is there an “intergenerational gap” in transport usage? Comparing transport preferences of seniors and students/ Czy występuje zjawisko przepaści międzypokoleniowej w preferencjach transportowych? Porównanie preferencji transportowych seniorów i studentów
Autor: Joanna Kos-Łabędowicz


Determinants of demand for life insurance: The example of farmers from north-west Poland / Determinanty popytu na ubezpieczenie na życie: przykład rolników z regionu północno-zachodniej Polski
Autor: Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła


Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis/ Niewypłacalność a premia za ryzyko kapitałowe w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności największych rynków kapitałowych krajów UE i GFCI. Analiza wykonania ex
Autor: Jacek Pera


Conditions of the development of electronic commerce in Poland / Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce Aleksandra
Autor: Katarzyna Pieczarka


Assumptions and development of the digital single market in the context of economic growth in the European Union / Założenia i rozwój jednolitego rynku cyfrowego w aspekcie wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej.
Autor: Aleksandra Pleśniarska


Efficiency and technical progress in agricultural productivity in the European Union / Efektywność i postęp techniczny w kształtowaniu produktywności rolnictwa UE w latach 2005-2017
Autor: Katarzyna Smędzik-Ambroży, Agnieszka Sapa


Time banks vs household production theory and threats to the fiscal security of the state
Autor: Nina Stępnicka, Paulina Wiączek


The influence of revenue sources on the financial independence and investment activity of communes and cities with ‘powiat’ rights in Poland
Autor: Krzysztof Surówka


The role of education in the determination of earnings in Poland – intergenerational differences
Autor: Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska


Selected problems of the labour market as approached by Keynes, Galbraith and Friedman /Wybrane problemy rynku pracy w ujęciu Keynesa, Galbraitha i Friedmana
Autor: Urszula Zagóra-Jonszta


The innovativeness of knowledge-intensive business services in the context of market needs
Autor: Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki


An assessment of the impact of customers and suppliers as competitive forces in Polish car communication enterprises/ Ocena oddziaływania klientów i dostawców jako sił konkurencyjnych przedsiębiorstw komunikacji
Autor: Tomasz Budzik, Anna Budzik


Distance dimensions and their impact on business cooperation in a tourist destination
Autor: Katarzyna Czernek-Marszałek


A smart sustainable city: The challenges facing sustainable mobility / Zrównoważona mobilnośc jako wyznacznik smart city
Autor: Sabina Kauf


Prospects of development of the cruise ship tourism market – the case study of the Baltic Sea region / Perspektywy rozwoju morskiej żeglugi wycieczkowej – przykład regionu Morza
Autor: Joanna Kizielewicz


Dysfunctions in B2B relations with a supplier in the supply chain / Dysfunkcje w relacjach B2B z dostawcą w łańcuchu
Autor: Jakub Mateusz Marcinkowski, Iwona Małgorzata Kutzner, Iwona Bożydaj-Jankowska


The development of cities in Poland – the role of education
Autor: Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała


Identification of the optimal automotive R&D area in the context of implementing the Follow-the-Sun strategy – empirical study / Identyfikacja optymalnego obszaru B+R sektora motoryzacyjnego w kontekście implementacji strategii Follow-the-Sun – badania empiryczne
Autor: Marcin Serwiński


Global and regional consequences of the Chinese Belt and Road Initiative / Globalna i regionalne konsekwencje inicjatywy pasa i szlaku Juliusz
Autor: Dominika Choroś-Mrozowska


The significance of the European Fiscal Board in the surveillance of fiscal policy in the euro area – the two year experience with its operation and the prospects for the future / Znaczenie Europejskiej Rady Budżetowej w nadzorze polityki fiskalnej strefy euro – doświadczenia po dwóch latach funkcjonowania i perspektywy na przyszłość
Autor: Juliusz Giżyński


Identification of problems related to electronic financial statements – own research results / Identyfikacja problemów związanych z elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi – wyniki badań
Autor: Agnieszka Judkowiak


Changes in the similarity of business structure and demography after European Union accession / Zmiany w upodabnianiu się krajów pod względem struktury i demografii biznesu po akcesji do Unii Europejskiej Anna Kłoczko-Gajewska, Piotr
Autor: Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz


The living conditions of Polish commercial farmers (participating in FADN) / Warunki życia polskich rolników towarowych uczestniczących w FADN
Autor: Anna Kłoczko-Gajewska, Piotr Sulewski


Border trade as a factor in the development of peripheral areas – the example of Poland’s eastern borderland / Handel przygraniczny jako czynnik rozwoju obszarów peryferyjnych na przykłądzie pogranicza wschodniego Polski
Autor: Arkadiusz Malkowski


Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange / Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Marcin Potrykus


The impact of minimum wages on employment and income inequalities – the Latin American experience / Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie i nierówności dochodu – doświadczenia krajów Ameryki
Autor: Marta Sordyl


The identification and analysis of the factors affecting energy consumer behaviour / Identyfikacja i analiza czynników wpływających na zachowanie konsumentów energii
Autor: Joanna Trzęsiok, Sylwia Słupik


Impact of the employment and unemployment level on the use of flexible forms of employment in EU countries / Wpływ poziomu zatrudnienia i bezrobocia na wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w krajach UE
Autor: Mariusz Zieliński


Sustainable competitiveness and responsible innovations – the case of the European Union countries / Zrównoważona konkurencyjność i odpowiedzialne innowacje – przypadek krajów Unii Europejskiej
Autor: Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska


Effects of the automation on work content – selected issues / Wpływ automatyzacji na treść pracy – wybrane aspekty
Autor: Marek Jabłoński


Perishable food cargo losses and damage in cold chains – an empirical analysis / Straty i szkody w ładunkach żywności szybko psującej się w łańcuchach chłodniczych – analiza empiryczna
Autor: Magdalena Klopott


Research concerning the relations between logistics and strategic management – towards the strategic logistics concept in management / Z badań nad relacjami między logistyką a zarządzaniem strategicznym. W kierunku strategicznej koncepcji logistyki w zarządzaniu
Autor: Rafał Matwiejczuk


Social presence of an affiliate marketer in an online product photo, consumer’s clickthroughs and sales / Społeczna obecność marketera afiliacyjnego w komunikacji wizualnej produktu, konwersja online i sprzedaż
Autor: Martyna Michalik, Ryszard Kłeczek


Quality of management of cooperation of science business-administration in Polish academic cities / Jakość zarządzania współpracą nauki, biznesu i administracji w polskich miastach akademickich
Autor: Tomasz Odzimek


The appreciation for international standards on quality management: lessons from researchers / Międzynarodowe standardy zarządzania jakością w ocenie badaczy
Autor: Piotr Rogala, Sanela Arsić, Tomasz Brzozowski


Analysis of barriers in the process of applying for EU funds by public universities / Analiza barier w procesie aplikowania o środki unijne przez uczelnie publiczne
Autor: Waldemar Szczepaniak


Logistics maturity of the service industry – research results / Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych – wyniki badań
Autor: Karolina Werner-Lewandowska, Monika Kosacka-Olejnik


Cooperation of small and medium-sized enterprises with other supply chain participants in implementing the concept of green logistics / Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z innymi uczestnikami łańcuchów dostaw we wdrażaniu koncepcji zielonej logistyki
Autor: Krzysztof Zowada, Krzysztof Niestrój


Efficiency in Polish listed commercial banks: a DEA approach/Efektywność polskich giełdowych banków komercyjnych: podejście DEA
Autor: Leszek Czerwonka


The importance of the production control method for mature model parameters of production control effects based on the conducted survey questionnaire / Znaczenie metody kontroli produkcji dla stanowienia parametrów modelu dojrzałości efektów kontroli produkcji w świetle przeprowadzonych badań ankietowych
Autor: Beata Dratwińska-Kania


The attention markets as a challenge for competition policy / Rynki uwagi jako wyzwanie dla polityki konkurencji
Autor: Paweł Drobny


Ecological investment funds in German-speaking Europe / Ekologiczne fundusze inwestycyjne w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu Autor: Leszek Dziawgo


Changes in income taxes in Poland in the opinion of small and medium enterprises / Zmiany w podatkach dochodowych w Polsce w opinii małych i średnich przedsiębiorstw
Autor: Magdalena Jarczok-Guzy


The concept of sustainable innovation as applied to banking intermediation / Koncepcja innowacji zrównoważonej w pośrednictwie bankowym
Autor: Dorota Korenik


Fiscal efficiency of excise duty on passenger cars in Poland / Wydajność fiskalna podatku akcyzowego od samochodów osobowych w Polsce
Autor: Edyta Sygut


Opinions of socially excluded individuals on conducting business activity and being employed on a full-time basis in view of own research / Opinie osób wykluczonych społecznie na temat działalności gospodarczej i pracy na etacie w świetle badań własnych
Autor: Mariola Szewczyk-Jarocka


CSR and CSRR in Kazakhstan: state and prospects/Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Kazachstanie: stan i perspektywy
Autor: Christian Brauweiler, Aida Yerimpasheva


A study of residents’ ecological awareness and behaviour in the context of the transformation of Gdynia towards a zero waste city / Badanie świadomości ekologicznej i zachowań mieszkańców Gdyni pod kątem realizacji idei miasta bez odpadów
Autor: Karolina Gwarda


The role of the voivodeship capital cities of Eastern Poland in the aspect of stimulating regional development / Rola miast wojewódzkich Polski Wschodniej w aspekcie stymulowania rozwoju regionalnego
Autor: Janusz Kot, Ewa Kraska


An assessment of the functioning of the municipal offices of Świętokrzyskie province / Ocena funkcjonowania urzędów gmin miejskich w województwie świętokrzyskim
Autor: Barbara Kusto


Selected aspects of a university’s sustainable development strategy / Wybrane aspekty strategii zrównoważonego rozwoju uczelni wyższej
Autor: Remigiusz Napiecek


Tangible and intangible resources and the financial performance of Polish social cooperatives / Materialne i niematerialne zasoby a wyniki finansowe polskich spółdzielni socjalnych
Autor: Magdalena Rajchelt-Zublewicz, Estera Piwoni-Krzeszowska, Małgorzata Matyja


Contemporary expectations of Polish small town authorities towards the state policy of local development / Współczesne oczekiwania władz lokalnych małych miast wobec państwowej polityki rozwoju lokalnego Autor: Andrzej Sztando


Post-transactional customer service in a company’s competitive approach – results of the study / Potransakcyjna obsługa klienta w podejściu konkurencyjnym przedsiębiorstwa – wyniki badań
Autor: Robert Walasek


Cryptocurrencies as a tool accelerating the process of globalisation / Kryptowaluty jako narzędzie przyspieszające proces globalizacji
Autor: Marcin Majewski


Profit levels and profitability ratios reported in the communications of public companies / Poziomy zysku i wskaźniki rentowności raportowane w komunikatach spółek publicznych
Autor: Marek Masztalerz


The anatomy of regional trade agreements with a services component / Anatomia regionalnych porozumień handlowych z komponentem usługowym
Autor: Magdalena Myszkowska


Verification of selected methods of assessing the financial situation of a company / Weryfikacja wybranych metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Autor: Rafał Pitera


Technologies 4.0 and their impact on international trade / Technologie 4.0 i ich wpływ na międzynarodową wymianę handlową
Autor: Katarzyna Żukrowska


Improving the quality control process using the PDCA cycle / Wykorzystanie cyklu PDCA w procesie poprawy jakości wewnętrznej
Autor: Anna Chojnacka-Komorowska, Sebastian Kochaniec


Possibilities of using management variable and wage productivity for bankruptcy prediction of Polish enterprises / Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw
Autor: Marcin Jędrzejczyk, Aleksander Klimek


Willingness to pay for cause-related products: the impact of consumer attitudes and elements of a CrM campaign/Skłonność do płacenia za produkty z atrybutem społecznym: wpływ postaw konsumenckich i elementów kampanii CrM
Autor: Wojciech Kozłowski


Culture-based potential for the development of cities in Poland / Potencjał kulturowy dla rozwoju miast w Polsce
Autor: Agnieszka Orankiewicz


Supply chain redesign for resilience – the perspective of the consequences of disruption / Przeprojektowanie łańcucha dostaw w celu zapewnienia odporności – perspektywa skutków zakłócenia
Autor: Grażyna Wieteska


Activities of local governments for citizen power using the example of the city of Słupsk / Działania organów samorządowych na rzecz energetyki obywatelskiej na przykładzie miasta Słupsk
Autor: Małgorzata Błażejowska


The role of a reference yield fitting technique in the fund transfer pricing mechanism / Znaczenie techniki modelowania w mechanizmie cen transferowych
Autor: Ewa Dziwok


An analytical method for construction of a fundamental portfolio /Analityczna metoda wyznaczania portfela fundamentalnego
Autor: Paweł Kliber, Anna Rutkowska-Ziarko


Socio-economic disparities between rural boroughs as a function of their peripheral location /Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin wiejskich jako funkcja ich odległości od ośrodków miejskich
Autor: Krzysztof Kluza


Determinants of loans growth in cooperative banks in Poland: Does capital ratio matter? / Determinanty stopy wzrostu kredytów banków spółdzielczych w Polsce: Czy współczynnik kapitałowy ma znaczenie?
Autor: Iwona Kowalska, Małgorzata Olszak, Filip Świtała


The impact of regional diversification in the size of the general government sector on the economies of EU countries/Wpływ regionalnego zróżnicowania rozmiaru sektora finansów publicznych na gospodarki państw Unii Europejskiej
Autor: Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka


A green economy in major regional cities of Poland – the status of its implementation and transformations in the public sector/ Zielona gospodarka w miastach wojewódzkich Polski – stan wdrażania oraz przekształcenia w sektorze publicznym
Autor: Klaudia Plac


Scenarios in the development strategies of larger cities in Poland / Scenariusze w strategiach rozwoju większych miast w Polsce
Autor: Jacek Sołtys


The principles of the “smart city” concept as a determinant of urban policy / Założenia koncepcji „smart city” wyznacznikiem dla polityki miejskiej Autor: Danuta Stawasz


Factors determining the competitiveness of small enterprises operating in local markets with a particular focus on business advice / Czynniki kształtujące konkurencyjność małych przedsiębiorstw działających na rynkach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa biznesowego
Autor: Edward Stawasz


Innovation system: a structural study for Poland/ System innowacji: ujęcie strukturalne dla Polski
Autor: Anna Wojewnik-Filipkowska, Krzysztof Szczepaniak, Anna Zamojska


Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks/ Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach
Autor: Agnieszka Wójcik-Mazur


Awareness of employees’ interests as the interest of the enterprise. The case of PKP SA companies/ Znajomość interesów pracowników jako interes przedsiębiorstwa. Przypadek spółek PKP SA
Autor: Magdalena Borowska, Agata Pietroń-Pyszczek


A clinical efficiency index for the measurement of hospital performance: development and validation/ Wskaźnik sprawności klinicznej do pomiaru dokonań szpitala: rozwój i walidacja
Autor: Małgorzata Cygańska


Current trends in currency risk management by Polish shipbuilding enterprises/Aktualne trendy w zarządzaniu ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa stoczniowe
Autor: Katarzyna Kazojć, Ireneusz Miciuła


The global development of cryptocurrencies/ Globalny rozwój kryptowalut Autor: Ireneusz Miciuła, Katarzyna Kazojć


The functioning of yacht charter companies in Croatia and Poland – a comparative perspective / Funkcjonowanie polskich i chorwackich przedsiębiorstw czarterujących jachty – porównanie
Autor: Aleksandra Łapko, Lovorko Lučić


The relationship between human behavior and stock returns in efficient stock markets: the mood-effect under a cultural perspective/Związek pomiędzy ludzkim zachowaniem a zwrotem z akcji na efektywnych giełdach: efekt nastrojów w perspektywie kulturowej
Autor: Chamil W. Senarathne, Wei Jianguo


Spółdzielczość socjalna na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego / Social cooperation on rural areas based on the example of the Małopolska Voivodeship
Autor: Małgorzata Błażejowska


Ewolucja rozwoju systemu pomocy społecznej w ujęciu ekonomicznym na obszarze województwa opolskiego w latach 2008-2016 / Evolution of the development of the social welfare system in economic consideration in the Opolskie Voivodeship in the years 2008-2016
Autor: Patrycja Figiel, Małgorzata Wilkos


Lokalny rynek pracy i zmiany regulacji prawnych a pozyskiwanie pracowników – przykład Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu / Local labour market and revisions of labour market vs. acquisition of employees – as the example of department of railway lines in Wałbrzych
Autor: Kornel Gajewicz


Aktywność zawodowa kobiet a świadczenie wychowawcze / Professional activity of women and educational benefit
Autor: Małgorzata Gajewicz


Transformacja cyfrowa w przemyśle Unii Europejskiej – ujęcie przestrzenne / Industrial digitalization in the European Union – spatial perspective
Autor: Karolina Grzyb


Luka mieszkaniowa – aspekt definicyjny i problem pomiaru na przykładzie Wrocławia / Housing gap – the definition aspect and measurement issue on an example of Wrocław city
Autor: Maciej Kamiński


Rola innowacji popytowych i podażowych w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego / The role of demand and supply innovations in employment in Podlaskie Voivodeship enterprises
Autor: Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz


Efektywność kosztowa odbierania i skuteczność recyklingu odpadów komunalnych / Cost-effectiveness of collecting and effectiveness of recycling of municipal waste
Autor: Artur Myna, Andrzej Matacz


Zróżnicowanie terytorialne podmiotów handlu elektronicznego w Polsce / Territorial differentiation of e-commerce in Poland
Autor: Katarzyna Pieczarka


Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa lubuskiego / Financial independence of rural communes of Lubuskie Voivodeship
Autor: Mirela Sadowska


Mechanizmy kontroli wykorzystania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 / Control mechanisms in the process of the use of European Union funds in the financial perspective 2014-2020
Autor: Alina Walenia


Relacje uczestników klastra turystycznego z jednostkami samorządu terytorialnego – istota, ocena i propozycje usprawnień / Relations of the participants of the tourist cluster with local government units – essence, evaluation and proposals of improvements
Autor: Robert Łukasz Wolski


Zasada istotności w raportowaniu niefinansowym / Materiality principle in non-financial reporting
Autor: Joanna Dyczkowska


Postrzeganie błędów biznesowych w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach – studium porównawcze / Perception of business mistakes in Polish and German enterprises – the comparative study
Autor: Tomasz Dyczkowski, Matthias Eickhoff


Modyfikacje modelu analizy odchyleń kosztów standardowych / Modifications of standard cost deviation analysis model
Autor: Zdzisław Kes


Leasing operacyjny osobowych środków transportu w kontekście zmian podatkowych / Operating lease of a passenger car in the context of the tax law change
Autor: Marcin Klinowski


Budowa aplikacji wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą w zakładzie gospodarowania odpadami / Building computer application for cost and managerial accounting for the waste disposal plant
Autor: Robert Kowalak


Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w ocenie zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego / The use of Balanced Scorecard in the assessment of developmental capacity of local government units
Autor: Maria Nieplowicz


Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do pomiaru dokonań jednostek gospodarczych / Multidimensional comparative analysis as an instrument for measuring the performance of economic entities
Autor: Edward Nowak


Normy, wartości i własny obraz zespołów projektowych studentów rachunkowości i auditingu / Norms, values and self-image of accounting and auditing students’ project teams
Autor: Marta Nowak


Ustalanie kosztów uzyskania przychodów w warunkach prowadzenia ksiąg rachunkowych / Determining tax deductible costs in the conditions of keeping the books of account
Autor: Michał Poszwa


Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego / Methods of measuring human capital in local government units
Autor: Dorota Tokarska


Reforma aparatu skarbowego – utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej / Tax system reform ? creation of the national revenue administration
Autor: Lidia Wiatrak


System Demand Side Management w zarządzaniu kosztami / Demand Side Management in cost management
Autor: Marcin Wierzbiński
Wycena drzew na terenie przedsię- biorstwa w rachunkowości zarządczej / Valuation of trees in the area of a company in management accounting
Autor: Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa


Analiza kosztów usług serwisowych świadczonych przez przedsiębiorstwo branży budowlanej / Service costs analysis provided by the company in construction industry
Autor: Anna Balicka


Mierniki w controllingu logistyki przedsiębiorstwa z sektora paliwowego / Meters in the controlling of logistics in the company from fuel sector
Autor: Paulina Bełch


Wartość firmy w sprawozdaniach finansowych banków / Goodwill in the financial statements of banks
Autor: Małgorzata Białas


Formy organizacji systemu informacyjnego rachunkowości jako determinanty efektywności jego funkcjonowania / The organization forms of the accounting information system as the determinants of its functioning efficiency
Autor: Adam Bujak


Weryfikacja oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po zmianie polityki rachunkowości / Verification of the company financial position after the changes in accounting policies
Autor: Halina Buk


Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu / Controlling subsystem within the integrated management system as a source of information for management accounting and controlling
Autor: Andrzej Bytniewski


Semantyczna metoda reprezentacji zdarzeń gospodarczych w systemie rachunkowości / Semantic method for the economic events representation in accounting system
Autor: Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes


Polityka klastrowa a kapitał ludzki / Cluster policy vs. human capital
Autor: Halina Chłodnicka


Controlling, audyt i nadzór finansowy w zakładzie ubezpieczeń – wzajemne relacje, podobieństwa i różnice / Controlling, audit and financial supervision in insurance company ? mutual relations, similarities and differences
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


Interaktywne przetwarzanie analityczne (OLAP) w controllingu finansowym / OnLine Analytical Processing (OLAP) in management accounting
Autor: Anna Chojnacka-Komorowska


Istotność pro- i retrospektywnych celów współczesnej analizy finansowej w świetle wyników badań / Significance of the pro and retrospective objectives of the contemporary financial analysis in the light of research results
Autor: Marlena Ciechan-Kujawa, Katarzyna Goldmann


Propozycja metodologiczna oceny urealnionych korzyś- ci finansowych przedsiębiorstwa w analizie memoriałowych korekt zysku netto / Methodological proposal of evaluation of company’s financial benefits realignment in total accruals analysis
Autor: Michał Comporek


Kontrola wewnętrzna i jej dokumentacja jako element koncepcji odpowiedzialności i rozliczalności / Internal control and its documentation as part of the responsibility and accountability concept
Autor: Beata Dratwińska-Kania


Wykorzystanie controllingu w gminach w świetle badań ankietowych / The use of controlling in municipalities as revealed by questionnaire research
Autor: Joanna Dynowska


Oczekiwane bariery, przesłanki i efekty wdrożenia controllingu w gminach w świetle badań ankietowych / Expected barriers, incentives and effects of controlling implementation in municipalities as revealed by questionnaire research
Autor: Joanna Dynowska, Zdzisław Kes


Usprawnianie procesów rachunkowości w urzędach administracji samorządowej / Improving accounting processes in local government offices
Autor: Wojciech Fliegner


Krótkookresowe decyzje produkcyjne. Analiza porównawcza dla przedsiębiorstw wieloasortymentowych / Short-term production decisions. Comparative analysis for multi-product firms
Autor: Stanisław Gędek


Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji a rachunkowość zarządcza / Psychological aspects of decision-making vs. management accounting
Autor: Renata Gmińska


Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej / Diagnosis of operational controlling information needs in a consulting and training services enterprise
Autor: Arkadiusz Januszewski


Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji / Brand as the creator of intellectual capital in the organization
Autor: Marcin Jędrzejczyk, Marek Mikosza


Prawo posiadania w kontekście kwalifikowania aktywów / Right of ownership in the context of qualification of assets
Autor: Anna Kasperowicz


Perspektywy rozwoju, procesów wewnętrznych oraz finansowa a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia / Development, internal process and financial perspectives vs. the strategy of the University of Szczecin – selected issues
Autor: Ilona Kędzierska-Bujak


Wybrane aspekty gospodarki finansowej szpitali / Selected problems of the financial economy of hospitals
Autor: Agnieszka Kister


Rola kryterium płynności finansowej w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa / The role of the liquidity criterion in discriminatory methods for assessing the bankruptcy risk for a company
Autor: Jerzy Kitowski


Definiowanie wymagań projektu w procesie planowania / Defining project requirements in project planning
Autor: Marcin Klinowski


Zjawiska dysfunkcyjne w budżetowaniu projektów / Dysfunctional phenomena in project budgeting
Autor: Konrad Kochański


Gospodarstwo wiejskie jako podstawa budowy modeli wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach dążenia do zrównoważonego rozwoju/ Farm as the basis for the construction of models for decision support under conditions of the quest for sustainable development
Autor: Tomasz Kondraszuk


Koncepcja wdrożenia budżetu kapitałowego w rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane / The conception of introduction of capital budget in responsibility accounting in the centers of responsibility for investment in building construction enterprises
Autor: Krzysztof Konstantyn


Obszary ryzyka prowadzenia działalności przedsię- biorstw ciepłowniczych / Areas of risk in heating companies
Autor: Mariola Kotłowska


Zastosowanie controllingu podatkowego w polskich przedsiębiorstwach – wnioski z badań empirycznych / Usage of tax controlling in Polish companies – conclusions from empirical research
Autor: Michał J. Kowalski


Zależność między rentownością a płynnością finansową ma kształt odwróconego U / The relationship between profitability and financial liquidity has the shape of an inverted U
Autor: Mieczysław Kowerski


Dualna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje/ Dual transfer price and its reporting consequences
Autor: Jarosław Kujawski


Ryzyko istotnego zniekształcenia jako element badania przychodów i kosztów przez biegłego rewidenta / Risk of essential distortion as an element of income and expenses research by an auditor
Autor: Agnieszka Lew


Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / The use of logit models to the assessment of the financial standing of enterprises operating in the Special Economic Zones in Poland
Autor: Wojciech Lichota


Aspekty behawioralne w rachunkowości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych / Behavioral aspects in accounting when making investment decisions
Autor: Tomasz Lis


Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej / Automation of management accounting processes
Autor: Monika Łada


Obszary badań naukowych w rachunkowości jednostek sektora opieki zdrowotnej / Areas of scientific research in accounting in healthcare sector entities
Autor: Małgorzata Macuda


Systemy typu Data Discovery w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa komunalnego / Data discovery systems in practice of functioning of municipal enterprise
Autor: Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg, Piotr Słomianny


Sytuacja finansowa szpitali w kontekście procesu komercjalizacji/ Financial situation of hospitals in the context of commercialization process
Autor: Elżbieta Marcinkowska


Outsourcing IT w sektorze MŚP / Outsourcing of IT in the SME sector
Autor: Monika Martynkiewicz-Frank


Znaczenie podejścia etycznego dla organizacji i funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej / Significance of ethical approach to the organization and functioning of management accounting system
Autor: Ewa Wanda Maruszewska, Sabina Kołodziej


Sprawozdanie finansowe jednostki mikro a potrzeby informacyjne użytkowników / Financial statement of a micro-undertaking and information needs of its users
Autor: Teresa Maszczak


Konflikt etyczny w pracy księgowego i biegłego rewidenta. Pomiędzy moralnością ogólną, moralnością roli a interesem własnym/ Ethical conflict in auditor’s and accountant’s work. Between common-sense morality, role morality and self-interest
Autor: Marta Nowak


Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw a klasyfikacja korzyści interesariuszy wynikających z działalności targowej / Corporate social responsibility vs. the classification of the advantages of stakeholders from business activities involving the organization of fairs and exhibitions
Autor: Marek Ossowski, Beata Zackiewicz-Brunke


Koszty a polityka wykazywania dochodów / Costs vs. policy of income disclosure
Autor: Michał Poszwa


Informatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAM / Computer support of accounting management – a case of implementation in executive agency WAM
Autor: Anna Stronczek


Benchmarking jako fakultatywny instrument doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością / Benchmarking as a facultative instrument for improvement of the standardized quality management systems
Autor: Magdalena Szydełko, Bartosz Kołodziejczuk


Zintegrowana baza danych dla procesu obsługi pojazdów / Integrated database for the maintenance process of vehicles
Autor: Agnieszka Tubis


Specyfika planowania i analizy sprawozdania finansowego w instytucjach artystycznych / Characteristics of planning and analysis of financial report in artistic institutions
Autor: Wiesław Wasilewski


Luki w metodyce benchmarkingu szpitali na przykładzie województwa pomorskiego / Gaps in the benchmarking methodology of hospitals on the example of the Pomeranian Voivodeship
Autor: Aleksandra Wiercińska


Zastosowanie analiz ABC i XYZ w controllingu sprzedaży / An application of ABC and XYZ analyses in sales controlling
Autor: Malwina WolakSezonowość i prognozowanie ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym na przykładzie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów / Air passanger traffic forecasting and seasonality on the example of Szczecin-Goleniów Airport
Autor: Agnieszka Barczak


Przestrzenne zróżnicowanie województw Polski pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej / Spatial differentiation of Polish voivodeships in terms of socio-economic situation
Autor: Iwona Bąk, Beata Szczecińska


Wykorzystanie statystycznej analizy danych do oceny rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Application of statistical data analysis to evaluation of the labour market in Poland in comparison to the countries of the European Union
Autor: Iwona Bąk, Beata Szczecińska


Determinanty ratingów kredytowych krajów strefy euro / Determinants of euro zone countries’ credit ratings
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Wydatki na prace badawczo-rozwojowe a wartość rynkowa firm biotechnologicznych / R&D expenditures and market value of biotechnology firms
Autor: Piotr Chojnacki, Tomasz Kijek


Within and between sectoral sources of wage inequality across European Union countries / Wewnątrz- i międzysektorowe źródła nierówności płacowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej
Autor: Magdalena Cyrek


Wybrane problemy sukcesji gospodarstw rolnych w Polsce / Selected problems of succession of farms in Poland
Autor: Marta Czekaj


Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami / Economics of labor. Deficit free economy with limited taxes
Autor: Mieczysław Dobija


Personal income tax expenditures in Germany and Poland / Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w Niemczech i w Polsce
Autor: Małgorzata Magdalena Hybka


Financial inclusion in Poland in the segment of young consumers / Inkluzja finansowa w Polsce w segmencie młodych konsumentów
Autor: Marcin Idzik


Ekonomia próżni – wyzwania rozwojowe / Economics of emptiness – developmental challenges
Autor: Dorota Jegorow


Innowacje społeczne w przedsiębiorstwach / Social innovations in enterprises
Autor: Elżbieta Jędrych


Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej / Quantitative formula to determine central rate in the process of monetary union extension
Autor: Marcin Jędrzejczyk


Strategiczne znaczenie kosztu stałego ustanowienia współ- pracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw / Strategic meaning of the fixed set-up cost of R&D cooperation
Autor: Adam Karbowski


Nierówności regionalne a wzrost gospodarczy – weryfikacja hipotezy odwróconego U Williamsona / Regional inequalities vs. economic growth – testing Williamson’s inverted U-curve hypothesis
Autor: Wojciech Kisiała


Wpływ wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe jednostek samorządu terytorialnego / Effect of higher interest rates on credit risk of local government units
Autor: Krzysztof Kluza


Konsekwencje finansowe dla gmin podwyższenia wieku obowiązku szkolnego / Financial consequences of raised school starting age for communes
Autor: Iwona Kowalska


Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów / Court Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts
Autor: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska


Niezachowanie względnego parytetu siły nabywczej w wybranych krajach członkowskich strefy euro w latach 1999-2015 / Disturbance of the relative purchasing power parity in the selected Member States of the eurozone in the years 1999-2015
Autor: Paweł Kulpaka


Szanse i zagrożenia rynku pracy województwa lubelskiego na obszarach wiejskich / Opportunities and threats of the labour market in rural areas of Lublin Voivodeship
Autor: Maria Miczyńska-Kowalska


Rola funduszy i programów UE w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich / The role of EU funds and programs in mulifunctional rural areas development
Autor: Teresa Miś


Wpływ podatku od towarów i usług na płynność finansową przedsiębiorstwa / Impact of VAT on financial liquidity of company
Autor: Dawid Obrzeżgiewicz


Public debt in
Autor: Tetiana Paientko


Concept and rules of thin capitalization as means of minimizing tax load / Koncepcje i zasady niedostatecznej kapitalizacji jako środki minimalizacji obciążeń podatkowych
Autor: Kateryna Proskura


Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń / Economics of labor. Theory of fair remuneration
Autor: Jurij Renkas


Światowe ceny metali a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / World metal prices vs. economic growth in the Central and East European countries
Autor: Viktor Shevchuk, Agnieszka Żyra


Czynniki kształtujące strategie cenowe sprzedaży usług przez hotele / Strategies in shaping the price sales for hotel services
Autor: Jerzy Sokołowski


Usługi w nowej strategii rynku wewnętrznego / Services in the New Single Market Strategy
Autor: Joanna Stefaniak


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej na tle Europy Środkowo-Wschodniej / Foreign direct investment in the Czech Republic in comparison to CEE region
Autor: Maciej Szczepkowski


Formulation of the cluster development strategy – selected aspects / Formułowanie strategii rozwoju klastra – wybrane aspekty
Autor: Anna Walczyk


Przesłanki i uwarunkowania instytucjonalnego wsparcia transferu innowacji do sektora przetwórstwa spożywczego / Premises and conditions of institutional support for the innovation transfer to the food processing sector
Autor: Adam Wasilewski


Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce na tle krajów UE-28 / Personal income tax as an instrument of income redistribution in Poland against the background of EU-28 countries
Autor: Anna Wildowicz-Giegiel, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk


Wpływ globalnego kryzysu finansowego na nierównowagi wewnętrzne w strefie euro / Impact of global financial crisis on the internal imbalances in the euro area
Autor: Michał Zaremba


Działalność gminy w Niemczech i Polsce – uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe / Activities of municipalities in Germany and Poland – legal, organizational and financial factors
Autor: Jolanta Zawora


Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel / Dividend policy of companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the example of the trading sector
Autor: Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy


Geoekonomia nowej rzeczywistości / Geoeconomics of new reality
Autor: Jolanta ŻukowskaSytuacja ekonomiczna polskich rodzin z dziećmi po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej / Economic situation of Polish families with children after the decade of membership in the European Union
Autor: Marek Kośny, Joanna Szczepaniak-Sienniak


Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej / Poverty of monoparental families in the European Union
Autor: Sławomir Kalinowski, Lidia Jabłońska-Porzuczek


Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście polityki rodzinnej / The housing situation in Poland in the period of membership in the European Union in the context of family policy
Autor: Adam Kubów


Udział ojców w czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem – międzynarodowa analiza porównawcza / Father’s participation in activities related to childcare – international comparison
Autor: Piotr Michoń


Rodzina migracyjna. Obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii / Migrants families. The experiences of Poles in Norway
Autor: Wojciech Nowiak, Stein Kuhnle, Dominika Narożna


Nieodpłatna praca w domu i polityka rodzinna jako formy przemocy instytucjonalnej / Unpaid domestic work and the family policy as forms of institutional violence
Autor: Justyna Szachowicz-Sempruch


Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski / Family issues in the strategic documents of Polish voivodeships – example of Małopolska Voivodeship
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Modernizacja welfare state oraz innowacje społeczne na przykładzie szwedzkiej polityki rodzinnej – szanse wdrożenia w Polsce / The modernization of welfare state and social innovations on the example of the Swedish family policy – chances of initiating in Poland
Autor: Lucyna Prorok


Polityka rodzinna a przemiany współczesnej rodziny / Family policy vs. changes of contemporary family
Autor: Iwona Taranowicz


Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepeł- nosprawnymi w Polsce? / What should be social policy towards families with disabled persons in Poland?
Autor: Olga Kowalczyk


Zmiany w dostępie do usług opieki nad dzieckiem poniżej trzech lat i popyt na te usługi w polskich gminach / Changes in access to early childcare services and demand on these services in Poland on the local level
Autor: Anna Kurowska


Zmiany w urlopach dla rodziców w Polsce w latach 1989-2016 / Changes in leave for parents in Poland in the years 1989-2016
Autor: Weronika Urbaniuk


Wpływ Karty Dużej Rodziny na poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce – ocena na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych / The impact of Large Family Card on improving the situation of large families in Poland – an assessment based on focus group interviews
Autor: Anna BebelUbóstwo w perspektywie islamu – wybrane zagadnienia / Poverty in the perspective of Islam – selected problems
Autor: Jacek Adamek


Shadow banking jako element zrównoważonego rozwoju systemu finansowego / Shadow banking as an element of sustainable development financial system
Autor: Agnieszka Alińska


Finansowanie ochrony środowiska w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Financing of environmental protection in Poland by the National Fund for Environmental Protection and Water Management
Autor: Kamil Borowski


Opłata eksploatacyjna jako kategoria finansowa / Service charge as a financial category
Autor: Grażyna Borys


Multilateralne instytucje finansowe w Europie wobec wymagań zrównoważonego rozwoju / Multilateral financial institutions in Europe towards sustainable development requirements
Autor: Krystyna Brzozowska


Inicjatywy klastrowe elementem zielonej gospodarki / Cluster initiatives as an element of green economy
Autor: Dorota Burzyńska


Fundusze sekurytyzacyjne a zrównoważony rozwój rynku finansowego w Polsce / Securitisation funds and sustainable development of financial market in Poland
Autor: Michał Buszko, Dorota Krupa


Rynek finansowy wobec starzejącego się społeczeństwa / Financial market towards an ageing society
Autor: Michał Buszko, Dorota Krupa, Damian Walczak


Opłata za emisję spalin jako źródło finansowania ochrony środowiska / Fee for issue of exhaust as a source of financing of environmental protection
Autor: Zuzanna Czekaj


Zastosowanie opcji forward start w ocenie strategicznych przedsięwzięć proekologicznych / Applying forward start options in the assessment of strategic pro-ecological projects
Autor: Ewa Dziawgo


Ekologiczne fundusze inwestycyjne banków szwajcarskich / Ecological investment funds of Swiss banks
Autor: Leszek Dziawgo


Bankowość alternatywna. Społeczna ewolucja biznesu finansowego – wybrane aspekty ekologiczne / Alternative banking. Social evolution of financial business – selected ecological aspects
Autor: Leszek Dziawgo, Danuta Dziawgo


Zielone mikrofinanse jako element zrównoważonego rozwoju / The green microfinance as an element of the sustainable development
Autor: Joanna Fila


Świadomość potrzeby planowania emerytalnego / Awareness of the necessity of retirement planning
Autor: Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Magdalena Walczak-Gańko


Europejska Rada Budżetowa jako organ uzupełniający narodowe rady fiskalne w krajach strefy euro / The European Fiscal Board as a body complementing national fiscal councils in the euro area countries.
Autor: Juliusz Giżyński


Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce / The support systems for renewable energy sources in Poland
Autor: Agata Ibron


Dochód–ryzyko w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych na podstawie portfeli pasywnych spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Income-risk in value-based investing in Central and Eastern European countries (CEECs) – based on the companies reflected in socially responsible indices
Autor: Bogna Janik


Zaangażowanie Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w carbon finance w świetle tworzonych przez niego funduszy węglowych i mechanizmów finansowych / Involvement of the International Bank for Reconstruction and Development in carbon finance in the light of its carbon funds and financial mechanisms
Autor: Klaudia Jarno


Fundusz Municypalny jako instrument finansowania zrównoważonego rozwoju lokalnego / Municipal Fund as the instrument the sustainable local development financing
Autor: Dariusz Klimek


Pomoc de minimis i jej szczególna rola w systemie pomocy publicznej w Polsce / De minimis aid and its particular role in the system of state aid in Poland
Autor: Magdalena Kogut-Jaworska


Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedzialna / Contemporary central bank as a socially responsible organization
Autor: Jan Koleśnik


Spór o odpowiedzialność zewnętrzną współczesnego banku / The dispute on external responsibility of a contemporary bank
Autor: Dorota Korenik


Rola innowacji ekologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa świętokrzyskiego / The impact of environmental innovations in a formation of the competitive advantage of the Świętokrzyskie Voivodeship
Autor: Jolanta Korkosz-Gębska


Kontrowersje wokół CSR w handlu detalicznym branży FMCG / Controversy over CSR in FMCG retail trade industry
Autor: Katarzyna Kowalska


Istota zarządzania długiem samorządowym w procesie zrównoważonego rozwoju lokalnego / Essence of local government debt management in the process of sustainable development
Autor: Danuta Król


Wspieranie inwestowania długoterminowego z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych na poziomie UE / Supporting long-term investments with the use of investment funds at the EU level
Autor: Dorota Krupa


Znaczenie edukacji dla wzrostu gospodarczego – przegląd badań / Importance of education for economic growth – a review of research
Autor: Iwona Lubimow-Burzyńska


Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce / European statistical reporting model for environmental protection expenditure and its use in Poland
Autor: Piotr P. Małecki


Dźwignia ceny złota / Gold price leverage
Autor: Katarzyna Mamcarz


Komunikacja w obszarze działań przy wykorzystaniu modelu LBG / Communication within the area of socially responsible activities using the LBG model
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk


Innowacyjne podejście do CSR – ujęcie Vissera / Innovative approach to the CSR – Visser approach
Autor: Katarzyna Olejniczak


Ecorating hoteli odpowiedzią na wymagania konsumentów / Eco-rating of hotels as a response to customers’ requirements
Autor: Jarosław Pawłowski


Potencjał wykorzystania sukuk w zakresie zarządzania długiem Skarbu Państwa / The potential for using sukuk in the scope of managing state treasury debt
Autor: Dariusz Piotrowski


Finansowanie pomocy publicznej na ochronę środowiska w Unii Europejskiej – zagadnienia interpretacyjne / Granting of state aid for environmental protection in the European Union – the interpretation problems
Autor: Piotr Podsiadło


Poziom wiedzy finansowej wśród mieszkańców terenów peryferyjnych, zagrożonych ubóstwem / The level of financial literacy among population of rural regions threatened by poverty
Autor: Tomasz Potocki


Zrównoważona polityka pieniężna? Ewolucja celów banku centralnego wobec współczesnych wyzwań / Balanced monetary policy? Modern challenges as the central bank’s goals
Autor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko


Państwowe fundusze majątkowe jako element międzynarodowej strategii gospodarczej na przykładzie Chin / Sovereign Wealth Funds as part of international economic strategy on the example of China
Autor: Dominik Sadłakowski


Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań- stwowe a zrównoważony rozwój / Strategy of National Forests Holding vs. sustainable development
Autor: Beata Sadowska


Altruizm a odporność finansowa gospodarstw domowych / Altruism vs. financial resilience of households
Autor: Małgorzata Solarz


Zmiany klimatu jako wyzwanie dla zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie / Climate change as a challenge for risk management in Polish agriculture
Autor: Michał Soliwoda


Zadłużenie sektora general government a wzrost gospodarczy w kontekście zrównoważonych finansów publicznych / General government sector debt and economic growth in the context of sustainable public finances
Autor: Joanna Stawska


Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy / The relation between corporate social responsibility activities’ announcements and shareholder value
Autor: Dawid Szutowski, Piotr Ratajczak


Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego / Transition to a low carbon economy at the level of local government
Autor: Paulina Szyja


Rola i znaczenie PPP w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych / Role and importance of PPP in revitalization projects financing
Autor: Magdalena Ślebocka


Determinanty kształtowania bankowości relacyjnej w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw w Polsce / Determinants of relationship banking creation in relation to medium-sized enterprises in Poland
Autor: Jerzy Węcławski


Pozostałości pestycydów w płodach rolnych w Polsce w świetle założeń zrównoważonego rozwoju rolnictwa / Pesticide residues in agricultural crops in Poland in the light of the principles of sustainable development of agriculture
Autor: Stanisław Wieteska


Znaczenie prawnych zabezpieczeń kredytów w tworzeniu rezerw celowych w bankach / Importance of legal collateral credits in the creation of specific provisions in banks
Autor: Aneta Wszelaki


Rozwój i finansowanie odnawialnych źródeł energii. Przypadek gospodarki Niemiec / Development and financing of renewable energy sources. The case of German economy
Autor: Justyna Zabawa


Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Assessment of level of sustainable development of municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Autor: Agnieszka ŻołądkiewiczAkcjonariusze vs. interesariusze. Przypadek raportowania zintegrowanego / Shareholders vs. stakeholders. The case of integrated reporting
Autor: Maria Aluchna, Olga Mikołajczyk


Wypadki chemiczne a bezpieczeństwo ekologiczne / Chemical accidents vs. ecological security
Autor: Joanna Antczak


Sprawozdawczość środowiskowa – światowe trendy ujawniania informacji środowiskowych / Environmental reporting – world trends of disclosure of environmental information
Autor: Anna Balicka


Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych / Financial audit vs. financial statements credibility
Autor: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska


Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w rzemiośle / The idea of Corporate Social Responsibility (CSR) in craft
Autor: Aurelia Bielawska


Raportowanie danych CSR w Polsce / Reporting on CSR data in Poland
Autor: Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska


Analiza komparatywna wykorzystania i oceny przydatności analizy finansowej w praktyce firm audytorskich i jednostek gospodarczych w Polsce / Comparative analysis of the use and evaluation of the usefulness of financial analysis in the practice of auditing companies and business entities in Poland
Autor: Marlena Ciechan-Kujawa, Katarzyna Goldmann


Wpływ raportu Liikanena na zmiany w regulacjach sektora bankowego w Niemczech / The impact of Liikanen report on changes in regulations of the banking sector in Germany
Autor: Anna Dąbkowska


Analiza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznym / Comparative analysis of climate mitigation and adaptation costs
Autor: Anna Dubel


Możliwości wykorzystania informacji pochodzących z ewidencji księgowej w środowiskowej analizie finansowej przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych / Possibility of using information from accounting records in environmental corporate financial analysis – survey research results
Autor: Justyna Dyduch


Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii indywidualnych inwestorów / Non-financial reporting importance from individual investors’ perspective
Autor: Danuta Dziawgo


Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw / Non-financial information reporting following UE 2014/95/UE new directive as a challenge for companies
Autor: Justyna Fijałkowska


Wybrane problemy stosowania wyceny w wartości godziwej do wyceny bilansowej / Selected aspects of applying valuation at fair value to balance sheet valuation
Autor: Tomasz Gabrusewicz


Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego / Decision-making traps related to the environmental management system
Autor: Marzena Hajduk-Stelmachowicz


Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania spo- łecznościowego / Crowdfunding in Poland – the concept of social financing
Autor: Dominika Kordela


Ryzyko oraz jego świadomość w kontekście odpowiedzialności za szkody środowiskowe w Polsce / Risk and its awareness in the context of liability for environmental damages in Poland
Autor: Angelika Kuligowska, Michał Moszyński, Damian Walczak


Ubezpieczenia gospodarcze jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych / Business insurances as a factor to ensure sustainable economic development of farms
Autor: Agnieszka Kurdyś-Kujawska


Etyczne aspekty zwalczania nadużyć finansowych / Ethical aspects of combating financial frauds
Autor: Małgorzata Kutera


Raport strategiczny jako źródło informacji dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań empirycznych / Strategic report as a source of information for socially responsible investors in UK. Empirical research results
Autor: Jan Michalak


Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie krajów członkowskich UE a rozwój zrównoważony / New instruments of risk management in agriculture of the member states of the EU vs. sustainable development
Autor: Joanna Pawłowska-Tyszko


Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki / A scientific project as a financing tool for science
Autor: Kamila Prucia


Koszty środowiskowe w sektorze wodno-kanalizacyjnym / Environmental costs in water and sewage sector
Autor: Ksymena Rosiek


Druk w polskich firmach i na uczelniach oraz jego wpływ na środowisko / Printing in Polish companies and at universities and its impact on the environment
Autor: Anna Serwatka


Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań / The impact of CSR on the corporate financial performance – a review of research
Autor: Hanna Sikacz


Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / The essence of corporate social responsibility in creating company value
Autor: Dorota Sładkiewicz, Piotr Wanicki


W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe / Searching the impact of corporate social performance on corporate financial performance
Autor: Monika Sobczyk


Wpływ finansyzacji na działalność i sprawozdawczość przedsię- biorstw / The impact of financialization on the model business of enterprises and their financial reporting
Autor: Anna Spoz


Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności / Venture capital as a source of financing innovative undertakings in the light of the policy of supporting innovativeness
Autor: Lidia Włodarska-Zoła


Fałszowanie sprawozdań finansowych w opinii biegłych rewidentów / Financial statements fraud in the opinion of auditors
Autor: Aleksander Zawadzki, Marlena Rybacka


Terminowość płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce / Punctuality of payments in transactions between businesses in Poland
Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska


Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości / Factors development of non-financial reporting in the light of positive and normative accounting theory
Autor: Beata Zyznarska-DworczakPropozycja procedury oceny zrównoważonego rozwoju w układzie presja – stan – reakcja w ujęciu przestrzennym / Proposal of the assessment of poviats sustainable development in the pressure – state – response system in spatial terms
Autor: Beata Bal-Domańska


Pomiar preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process / Analytic Hierarchy Process as a method of measurement of consumers’ preferences
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Analiza skupień wybranych lokalnych rynków nieruchomości w Polsce z wykorzystaniem internetowych źródeł danych / Cluster analysis of selected local real estate markets in Poland based on Internet data sources
Autor: Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak


Wybrane modele przeciętnego efektu oddziaływania w analizie procesu wychodzenia z bezrobocia / Chosen average treatment effect models in the analysis of unemployment exit process
Autor: Beata Bieszk-Stolorz


Modele IRT i modele Rascha w badaniach testowych / IRT and Rasch models in test measurement
Autor: Justyna Brzezińska


Geograficznie ważona regresja jako narzędzie analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie regionów Unii Europejskiej / Geographically weighted regression as a tool of analysis of socio-economic development level of regions in the European Union
Autor: Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska


Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny wpływu nieobserwowanej zmiennej w Propensity Score Matching / The application of sensitivity analysis in assessing the impact of an unobserved confounder in Propensity Score Matching
Autor: Sabina Denkowska


Zastosowanie analizy czynnikowej do wyodrębnienia aspektów zdrowia wpływających na jakość życia osób jąkających się / The application of factor analysis to the identification of the health aspects affecting the quality of life of stuttering people
Autor: Adam Depta


Taksonomiczno-ekonometryczna procedura wyceny nieruchomości dla różnych miar porządkowania / Taxonomic and econometric method of real estate valuation for various classification measures 84 Marta Dziechciarz-Duda, Anna
Autor: Mariusz Doszyń, Sebastian Gnat


Zmienne towarzyszące w ukrytym modelu Markowa – analiza oszczędności polskich gospodarstw domowych / Latent Markov model with covariates – Polish households’ saving behaviour
Autor: Ewa Genge


Modelowanie wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem narzędzi ekonometrii przestrzennej / Economic growth modelling with the application of spatial econometrics tools
Autor: Joanna Górna, Karolina Górna


Wielowymiarowa analiza kompetencji zawodowych według grup wieku ludności / Multivariate analysis of professional competencies with respect to the age groups of the population
Autor: Alicja Grześkowiak


Problem ustalania współrzędnych obiektów modelowych w metodach porządkowania liniowego obiektów / The problem of determining the coordinates of model objects in object linear ordering methods
Autor: Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki


Lokalna ocena mocy dyskryminacyjnej zmiennych / Local evaluation of a discrimination power of the variables
Autor: Mariusz Kubus


Analiza wydźwięku polskojęzycznych opinii konsumenckich ukierunkowanych na cechy produktu / Feature-based sentiment analysis of opinions in Polish
Autor: Paweł Lula, Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski


Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu R / Assessment of financial condition of local government units with the use of fuzzy classification methods and program R
Autor: Aleksandra Łuczak, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki


Badanie stabilności taksonomicznej czynnikowej metody odległości probabilistycznej / Stability of the factor probability distance clustering method
Autor: Dorota Rozmus


Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych / An IRT-approach for conjoint analysis for banking products preferences
Autor: Adam Sagan, Aneta Rybicka, Justyna Brzezińska


O szacowaniu centrum populacji określonego obszaru na przykładzie Polski / On estimating centre of population of a given territory. Poland’s case
Autor: Michał Stachura


Wybrane aspekty i zastosowania modeli zdarzeń ekstremalnych / Selected facets and application of models of extremal events
Autor: Michał Stachura, Barbara Wodecka


Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących współpracę w przedsiębiorczości technologicznej / Use of log-linear analysis for the selection determinants of cooperation in technological entrepreneurship
Autor: Iwona Staniec, Jan Żółtowski


Potencjał gospodarczy gmin aglomeracji poznańskiej w ujęciu taksonomicznym / The economic potential of municipalities of the Poznań agglomeration in the light of taxonomy analysis
Autor: Marcin Szymkowiak, Wojciech Roszka


Zastosowanie modeli klas ukrytych w badaniu opinii respondentów na temat roli państwa w gospodarce / Implementation of latent class models in the respondents’ survey on the role of the country in economy
Autor: Lucyna WojcieskaIdentyfikacja obserwacji odstających w analizie skupień / Influence of outliers on results of cluster analysis
Autor: Jacek Batóg


Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza / Linear ordering of objects using Hellwig and TOPSIS methods – a comparative analysis
Autor: Andrzej Bąk


MM-estymacja w badaniu średnich przedsiębiorstw w Polsce / MM-estimation in the medium-sized enterprises survey in Poland
Autor: Grażyna Dehnel


Social network analysis jako gałąź wielowymiarowej analizy statystycznej / Social network analysis as a branch of multidimensional statistical analysis
Autor: Andrzej Dudek


Analiza dyskryminacyjna w wyborze obiektów podobnych w procesie szacowania nieruchomości / The discriminant analysis in selection of similar objects in the real estate valuation process
Autor: Iwona Foryś


Ocena zgodności porządkowej systemu oceny ofert negocjatora z informacją preferencyjną / Analyzing the ordinal concordance of preferential information and resulting scoring system in negotiations
Autor: Gregory Kersten, Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz


Rankingi wielokryteriowe a współzależność liniowa kryteriów / Multi-criteria rankings and linear relationships among criteria
Autor: Iwona Konarzewska


Zastosowanie klasyfikacji do wyodrębniania homogenicznych grup dóbr w modelowaniu hedonicznym / The application of classification in distinguishing homogeneous groups of goods for hedonic modelling
Autor: Anna Król, Marta Targaszewska


Problemy doboru zmiennych objaśniających w klasyfikacji danych medycznych / Feature selection and its impact on classifier effectiveness – case study for medical data
Autor: Marek Lubicz


Wpływ różnych sposobów agregacji opinii ekspertów w FAHP na oceny priorytetowych czynników rozwoju / Influence of different methods of the expert judgments aggregation on assessment of priorities for evaluation of development factors in FAHP
Autor: Aleksandra Łuczak


Tablice trwania firm w województwie zachodniopomorskim według rodzaju działalności / Companies duration tables in Zachodniopomorskie voivodship by the type of activity
Autor: Iwona Markowicz


Filary inteligentnego rozwoju a wrażliwość unijnych regionów szczebla NUTS 2 na kryzys ekonomiczny – analiza wielowymiarowa / Smart development pillars and NUTS
Autor: Małgorzata Markowska, Danuta StrahlZróżnicowania wewnątrzregionalne i ich implikacje dla rozwoju województwa opolskiego. Wybrane aspekty (Intraregional differences and their implications for the development of the Opole Voivodeship. Selected aspects)
Autor: Maria Bucka, Agata Zagórowska


Logistyka a zarządzanie cyklem kapitału pracującego – rozwiązania stosowane w skali przedsiębiorstwa (Logistics vs. working capital cycle management – solutions used in enterprise scale)
Autor: Anna Bruska, Iwona Pisz


Audyt wewnętrzny w kształtowaniu racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Internal audit in the shaping of rational financial management of self-government entities)
Autor: Krzysztof Ćwieląg


Ocena wiarygodności internetowych serwisów ubezpieczeniowych w Polsce (Credibility assessment of insurance web sites in Poland)
Autor: Adam Czerwiński


CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych – w świetle wyników badań (CSR and its importance for the financial result generating of the company – in the light of research results
Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak


Przejawy finansyzacji na rynku kredytów dla MSP (The symptoms of financialization on loans market for small and medium-sized enterprises (SMEs))
Autor: Maja Krasucka


Zachowania finansowe dzieci – problem finansów czy psychologii? Dylematy metodologiczne (Financial behaviour of children – financial or psychological problem? Methodological dilemma)
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Znaczenie udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa dla budżetów gmin miejskich województwa dolnośląskiego w latach 1996-2014 (Significance of share in state income taxes for the budgets of municipalities of the Lower Silesia Voivodeship in the years 1996-2014)
Autor: Jarosław Olejniczak


Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowania decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej (Quality of life in rural areas according to young people in the context of making decisions about the place of studying and starting professional activity)
Autor: Jacek Pieczonka


Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego (Sources of financing of consumption expenditure of students from Opole academic centre)
Autor: Johannes Platje, Robert Poskart, Diana Rokita-Poskart


Odwrócony kredyt hipoteczny jako źródło uposażenia emerytalnego (Reverse mortgage as a source of pension equipment)
Autor: Mariola WillmannCharakterystyka procesu ustalenia kosztu jednostkowego produktu w przedsiębiorstwie branży meblarskiej / Description of the establishment of the unit cost of manufacturing goods in a furniture branch company
Autor: Tomasz Ankiewicz, Zofia Wiszkowska


Zewnętrzne źródła informacji w rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej / External sources of information for the accounting management of automotive sector enterprises
Autor: Anna Balicka


Analiza SWOT jako narzędzie controllingu strategicznego w międzynarodowym przedsiębiorstwie budowlanym / SWOT analysis as an instrument of strategic controlling – a case study of an international construction company
Autor: Magdalena Barańska


Niestandardowe wyznaczniki jakości audytu wewnętrznego / Non-standard indicators of internal audit quality
Autor: Piotr Bednarek


Controlling kosztów w zakładzie ubezpieczeń / Cost controlling in an insurance company
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


Prezentacja kosztów B+R w raportach rocznych europejskich spółek biotechnologicznych / Presentation of R&D costs in annual reports of biotechnological companies
Autor: Joanna Dyczkowska


Wpływ źródeł finansowania na planowanie i kontrolę w organizacjach pożytku publicznego / An impact of financing sources on planning and control in public benefit organisations
Autor: Tomasz Dyczkowski


Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku / Use of activity based costing to plan bank’s costs
Autor: Izabela Emerling


Koszt kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim a ryzyko utraty wypłacalności gospodarstw domowych / Cost of mortgages in Swiss francs vs. a risk of insolvency of households
Autor: Rafał Jagoda, Magdalena Kryska


Strukturyzacja budżetów kosztów / Structuring of costs’ budgets)
Autor: Zdzisław Kes


Podatkowe aspekty finansowania zakupu środka transportu w działalności gospodarczej / Tax aspects of the purchase of a passenger car financing in busienss
Autor: Marcin Klinowski


Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w podmiotach leczniczych / Responsibility centers and cost centers in healthcare institutions
Autor: Roman Kotapski


Mierniki dokonań w budżetowaniu przedsiębiorstwa / Performance indexes in enterprise budgeting
Autor: Robert Kowalak


Metoda hoshin kanri w przedsiębiorstwach wykorzystujących koncepcję lean management / Using hoshin kanri method in lean enterprise
Autor: Marcin Kowalewski, Piotr Głowicki


Analiza przypadków wdrożeń zrównoważonej karty wyników w jednostkach samorządu terytorialnego / The analysis of the Balanced Scorecard implementation in the local government units
Autor: Maria Nieplowicz


Zasada równoważenia kosztów i korzyści z informacji dostarczanych przez sprawozdania finansowe / Applying the cost-benefit principle to information disclosed in financial statements
Autor: Edward Nowak


Praca biegłego rewidenta w ujęciu psychologicznym. Koncepcje cech, style atrybucji, strategie obronne oraz błędy i efekty poznawcze / Certified auditor’s work in psychological dimension. Feature conceptions, atribution styles, defense strategies and cognitive biases and effects
Autor: Marta Nowak


Wpływ doświadczeń zawodowych studentów kierunków związanych z rachunkowością na preferencje w zakresie specyfiki, organizacji oraz kariery w przyszłej pracy / The impact of professional experiences of students of accounting-related specializations on their preferences concerning specification, organization and career in their future work
Autor: Marta Nowak


Wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe w rachunku kosztów uzyskania przychodów / Salaries and contributions in cost accounting of revenues obtaining
Autor: Michał Poszwa


Rachunkowość zarządcza w identyfikacji szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym dla modelu biznesowego przedsiębiorstwa / Management accounting in the identification of opportunities and threats for business model in external environment of the company
Autor: Marcin WierzbińskiThe development of CSR in Poland as seen by managers / Rozwój CSR w Polsce w opinii menedżerów
Autor: Magdalena Andrejczuk


Cultural background in CSR communication / Kulturowe uwarunkowania komunikowania działań społecznie odpowiedzialnych
Autor: Grażyna Aniszewska


Sustainable consumption through the sharing economy / Konsumpcja zrównoważona stymulowana gospodarką wspólnego użytkowania
Autor: Katarzyna Bachnik


Ecomediations in managing company stakeholders / Ekomediacje w zarządzaniu interesariuszami przedsiębiorstwa
Autor: Wojciech Huszlak


Reporting of non-financial information as a stakeholder engagement method / Raportowanie danych pozafinansowych jako sposób angażowania interesariuszy
Autor: Ewa Jastrzębska


Value exchange in CSR strategy / Wymiana wartości w strategii CSR
Autor: Janusz Kroik, Jan Skonieczny


What does CSR really stand for? An analysis of corporate definitions of CSR in Poland / Co naprawdę oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu? Analiza definicji CSR najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce
Autor: Maria Roszkowska-Menkes


Profitability of socially responsible public listed companies in Poland / Rentowność społecznie odpowiedzialnych spółek giełdowych w Polsce
Autor: Adam Skrzypek, Nella Saadi


Changes in the business environment that support the creation of socially responsible initiatives / Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw sprzyjające powstawaniu społecznie odpowiedzialnych przedsięwzięć
Autor: Justyna Szumniak-Samolej


Acquaintance with the fair trade idea in Poland – results of the research / Popularność ruchu sprawiedliwego handlu w Polsce – wyniki badań
Autor: Dorota Teneta-SkwierczZnaczenie procesu współkreowania wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstwa (Value-co-creation process for a customer from company’s perspective)
Autor: Paweł Bartkowiak


Zmiany w kapitale ludzkim jako rezultat organizacyjnego uczenia się (Changes in human capital as a result of organizational learning)
Autor: Jarema Batorski, Ewa Wszendybył-Skulska


Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa na uczelni technicznej (Some aspects of safety culture at technical university)
Autor: Katarzyna Boczkowska


Bariery utrudniające realizację procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii (Barriers to implementation of knowledge management processes in high technology companies)
Autor: Sylwia Flaszewska


Kultura organizacyjna kreatorem kapitału ludzkiego (Organisational culture as a creator of human capital)
Autor: Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz


Ba jako przestrzeń kontekstu w procesie zarządzania wiedzą (Ba as contextual space in knowledge management)
Autor: Piotr Pachura


Paradoksy kultury organizacyjnej (Paradoxes of organizational culture)
Autor: Sylwia Stańczyk


Związek między dzieleniem się wiedzą a innowacjami mediowany zaufaniem – poziom indywidualny (Relationship between knowledge sharing and innovations mediated by trust – individual level)
Autor: Monika Stelmaszczyk, Jarosław Karpacz


Paradoksy dobrej i złej reputacji przedsiębiorstwa (A good and bad corporate reputation – some paradoxes)
Autor: Ewa Głuszek


Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji (Innovation ecosystem in view of open innovation paradigm
Autor: Paweł Mielcarek


Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania (Theories, paradigms, metaphors and ideologies of management – different ways of performing organizational and managerial discourse)
Autor: Łukasz Sułkowski


Wizerunek zawodowy studentów na rynku pracy w świetle badań empirycznych (Professional image of students on labour market in the light of empirical research)
Autor: Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska


Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie (Enterprises relational capital in crisis)
Autor: Anna Walecka


Ludzka strona zarządzania. Zagadnienia metodologiczne (Human side of management. Methodological issues)
Autor: Piotr Górski


Rola przywództwa transformacyjnego w kształtowaniu zachowań innowacyjnych pracowników (The role of transformational leadership in shaping employee innovative behaviors)
Autor: Teresa Kraśnicka, Tomasz Ingram


Wybrane menedżerskie postawy społeczne w ujęciu dualnym (Selected managerial social attitudes from a dual perspective)
Autor: Katarzyna Piórkowska


Cechy i postawy przedsiębiorcze szansą własnej działalności gospodarczej (Proactive enterprise -like attitude as a chance to run own business activity)
Autor: Barbara A. Sypniewska


Orientacja prorynkowa kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji strategicznych – wyniki badań (Market orientation of the managers in the proces of strategic decision-making – results of the research)
Autor: Dorota Wójcik-Kośla


Motywowanie menedżerów i kształtowanie wizji przyszłości firmy (Incentives for managers and the company’s vision creation)
Autor: Aleksandra Zaleśna


Organizacyjny umysł i innowacyjność przedsiębiorstwa (Organizational mind and firm innovativeness)
Autor: Katarzyna Bratnicka, Monika Kulikowska-Pawlak


Paradoks rozwoju przez innowacje produktowe (Development paradox through product innovations)
Autor: Radosław Drozd, Wioleta Kucharska


Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych (The paradox of co-existence of organisational citizenship behaviours and counterproductive work behaviours)
Autor: Aldona Glińska-Neweś, Andrzej Lis


Paradoks radykalizmu zmiany na przykładzie organizacji procesowej (The paradox of a change radicalism on an example of the process organization)
Autor: Piotr Grajewski, Jacek Rybicki


Paradoksy zachowań przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego (Paradoxes of enterprises’ behavior during the economic crisis)
Autor: Sylwester Gregorczyk, Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Albert Tomaszewski


Twórcza destrukcja jako imperatyw rozwoju na przykładzie firmy inwestycyjnej (Constructive destruction as an imperative of development on the example of investment company)
Autor: Lech Miklaszewski


Dynamiczne zdolności marketingowe jako obiekt badań w zarządzaniu (Dynamic marketing capabilities as a research area in management)
Autor: Maciej Mitręga


Branding i rebranding na przykładzie rynku aptecznego (Branding and rebranding on the example of pharmaceutical market)
Autor: Barbara Mróz-Gorgoń, Aleksandra Całka


Dryf strategiczny i zmiana organizacyjna w perspektywie procesualnej (Strategic drift and organizational change in the processual perspective)
Autor: Zofia Patora-Wysocka


Błędy w działaniach zarządczych ukierunkowanych na kryzys w podmiotach leczniczych i ich wpływ na jakość usług (Mistakes in management actions directed on the crisis in health care centers and their influence on service quality)
Autor: Grzegorz ZielińskiZasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego – aspekt konkurencyjny (Resource-based view of coopetition in local government units – competitive aspect)
Autor: Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel


O dojrzałości controllingu (About maturity of controlling)
Autor: Agnieszka Bieńkowska


Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w świetle badań inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego (Information and communication technologies (ICT) in the light of smart specializations of Świętokrzyskie Voivodeship)
Autor: Artur Borcuch, Szymon Jopkiewicz


Strategiczny controlling projektów – wyniki badań 2014- -2015 (Strategic controlling of projects – a study of organizations functioning in Poland 2014-2015)
Autor: Emil Bukłaha


Wielopłaszczyznowość badań sieci w kontekś- cie zaufania (A multidimensional research of networks in trust context)
Autor: Agnieszka Chrisidu-Budnik


Cyberspace of Enterprises – Polish Enterprises’ Development Model-Process Orientation (Otoczenie informatyczne przedsiębiorstw – model orientacji procesowej polskich organizacji) .
Autor: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki


Antecedencje współpracy strategicznej – poziom diady i sieci (Strategic collaboration
Autor: Wojciech Czakon


Identyfikacja cech organizacji sieciowej w grupach kapitałowych (Recognition of characteristics of the network organization in business groups)
Autor: Krzysztof Ćwik, Grzegorz Krzos


Zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing – wyniki badań (Volatility of business models of polish companies using outsourcing – research results)
Autor: Jakub Drzewiecki


Optymalizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez kooperację w sieci (Optimization of public administration institutions operating by cooperation within a network)
Autor: Marcin Flieger


Mixed methods approach w procesie łagodzenia napięć metodologicznych w naukach o zarządzaniu (Mixed methods approach in the process of methodological tensions’ reconcilation in management science)
Autor: Bartłomiej J. Gabryś


Rozwój koncepcji controllingu w zarządzaniu
Autor: Eryk Głodziński, Stanisław Marciniak


Ocena modelu zarządzania zespołem rzeczoznawców mobilnych z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników (Evaluation of management model of a team of Mobile Expert’s with the use of Balanced Scorecard)
Autor: Sandra Grabowska


Odsieciowianie (Disnetworking)
Autor: Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda


Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji (Selected maturity models of quality management system in organisation)
Autor: Katarzyna Hys


Uwarunkowania sprzedaży projektów w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora ICT (Conditions of sales of projects in enterprises on the example of ICT sector)
Autor: Katarzyna Jasińska


Decyzje organizatora zespołów pracowniczych utrudniające ich funkcjonowanie (Decisions made by organizer of an employees’ teams making their functioning difficult)
Autor: Zdzisław Jasiński


Paradoks produktywności technologii informacyjnych z perspektywy menedżerów (The paradox of information technology productivity from the perspective of managers)
Autor: Dorota Jelonek


Przegląd i analiza porównawcza koncepcji zarządzania ryzykiem projektu (Review and comparative analysis of project risk management concept)
Autor: Mateusz Juchniewicz


Relacje poziome w sieciach mię- dzyorganizacyjnych – wyniki badań (Horizontal relations in interorganizational network – research results)
Autor: Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański


Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi – system komunikacji (Management of R&D projects – communication system)
Autor: Jerzy Kisielnicki


Podejście sytuacyjne w zarządzaniu projektami (Situational approach in project management)
Autor: Tomasz Kopczyński


Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania (Crisis management confronted with civilizational challenges and management paradigms)
Autor: Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki


Oryginalność w granicach
Autor: Alina Kozarkiewicz


Paradoksy współ- pracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym (Paradoxes of inter-organizational collaboration in public safety management system)
Autor: Barbara Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek


Ewaluacja pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje (Evaluation of state aid for research, development and innovation)
Autor: Paulina Kubera


Model parametryzacji kosztów ryzyka procesów wspomagają- cych (Model for parametrization of cost of risk in supporting processes)
Autor: Ewa Kulińska


Zrównoważona karta wyników – nowa koncepcja, stare paradygmaty (Balanced Scorecard – new concept, old paradigms)
Autor: Roman Lewandowski


Antynomie w zarządzaniu projektami (Antinomies in project management)
Autor: Janusz Marek Lichtarski


Rola parków naukowo-technologicznych w modelu Triple Helix na przykładzie parków Polski Wschodniej (The role of science and technology parks in the Triple Helix model on the example of eastern Poland parks)
Autor: Anna Maria Lis, Ewa Romanowska


Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu (Methodological paradigms of management science)
Autor: Marek Lisiński


Paradoksy zaufania międzyorganizacyjnego (The paradoxes of interorganizational trust)
Autor: Karolina Mazur, Zdzisław Kulczyk


Paradoksy w systemowej teorii zarządzania (Paradoxes in systems theory of management)
Autor: Czesław Mesjasz


Paradoks genezy wypadków przy pracy (The genesis of accidents at work paradox)
Autor: Konrad Niziołek


Przesądy i zaprzeczenia w organizacjach jako złożonych systemach adaptacyjnych (Superstitions and denials within organizations as the complex adaptive systems)
Autor: Wojciech A. Nowak


Paradoks lokalizacji – wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące (The paradox of location – location virtualization and its tools)
Autor: Michał Nowicki


Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty metodologiczne (Goals in scientific research management. Methodological aspects)
Autor: Stanisław Nowosielski


Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na kształtowanie modelu biznesu (The impact of interorganizational relationships on the formation of business model)
Autor: Marian Oliński


Wpływ dysfunkcji projektów unijnych na niepowodzenie projektu. Próba ujęcia ekonometrycznego (The impact of the EU projects dysfunction on the failure of the project – econometric approach)
Autor: Wojciech Popławski, Tomasz Janicki


Koopetycja jako model biznesu (Coopetition as a business model)
Autor: Krystyna Romaniuk


Modele biznesowe innowacyjnych przedsiębiorstw. Identyfikacja i analiza (Business models of innovative enterprises. Identification and analysis)
Autor: Krzysztof Safin


Dojrzałość procesowa organizacji – wyniki badań empirycznych (Business process maturity – report of empirical research)
Autor: Piotr Sliż


Współpraca w rywalizacji na rynku usług medycznych (Cooperation in competition on the market of medical services)
Autor: Aneta Stosik


Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych (Selection of methods in management problem-solving based on responses of academic staff)
Autor: Marek Szarucki


Od efektu Ringelmanna do redukcji kosztów sieci relacyjnych (From the Ringelmann effect to reducing costs of relationship network)
Autor: Marcin Szplit, Andrzej Szplit


Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu (SNA use of components connections analysis of business model)
Autor: Anna Ujwary-Gil


Usługowa specyfika strumienia wartości Lean Management (Service specificity of Lean Management value stream)
Autor: Wiesław Urban


Wykorzystanie analizy sieciowej w identyfikacji cech systemu zarządzania (The use of network analysis to identify futures of management system)
Autor: Łukasz Wawrzynek


Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji (Directions of improving the flexibility of information system in an organization)
Autor: Krzysztof Woźniak


Antecedencje współpracy przedsiębiorstw w sektorze turystycznym – wyzwania badawcze (Cooperation antecedents in tourism sector – research challenges)
Autor: Dagmara Wójcik, Katarzyna Czernek


Plan a realizacja – badanie zmienności i trwałości planów przedsięwzięć (Plan and its implementation – examination of volatility and sustainability of project plans)
Autor: Paweł Wyrozębski


Nurt sieciowy – w kierunku nowego paradygmatu zarzą- dzania? (Network approach – towards a new paradigm in management science?)
Autor: Michał ZdziarskiWybrane paradoksy partnerstwa strategicznego MŚP (The selected paradoxes of SMES’ strategic partnering)
Autor: Anna Adamik


Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu (Building university strategy)
Autor: Justyna M. Bugaj


Strategie zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa w warunkach zagrożeń sektorowych (Enterprise security management strategies in conditions of sectoral threats)
Autor: Paweł Cabała


Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach (Negative
Autor: Marek Ćwiklicki, Maria Eckes-Kondak


Współpraca wyborem strategicznym przedsiębiorstw i organizacji non profit (Cooperation a strategic choice of enterprises and non profit organizations)
Autor: Jarosław Domański, Karolina Kitzman


Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii – zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii (Creative-strategy-based value
Autor: Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki


Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych (Business models in creative industries)
Autor: Patryk Dziurski


Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w świetle badań empirycznych (Factors of investment attractiveness of Wroclaw agglomeration in the light of empirical research)
Autor: Jarosław Ignacy


Niezależni członkowie w składzie rady – pomiędzy słusznym dążeniem a potwierdzaniem fikcji. Niezależność formalna i rzeczywista (Independent members in the composition of the board of directors – between legitimate aspiration and acknowledgment of fiction, problems of formal and actual independence of the directors)
Autor: Bartosz Jasiński


Źródła informacji strategicznych w zarządzaniu rodzinnym gospodarstwem rolniczym w Polsce. Wyniki badań (Sources of strategic information in Polish farm management. Research results)
Autor: Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska, Tomasz Kondraszuk


Paradoksy w obszarze ustalania celów organizacji (Paradoxes in the area of setting targets for the organization)
Autor: Grzegorz Jokiel


Nowoczesny model zarządzania strategicznego – koncepcja badawcza (Contemporary model of strategic management – a research proposal)
Autor: Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb


Kluczowe czynniki sukcesu logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem (Key success factors for city logistics from the perspective of city management)
Autor: Maja Kiba-Janiak


Działania rynkowe w obszarze produktu na przykładzie spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego (Market activities in the area of product on the example of dairy cooperatives from Świętokrzyskie province)
Autor: Izabela Konieczna


Klimat kooperacji jako determinanta strategii przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji (The climate of cooperation as the determinant of the strategy of distribution network flag enterprise)
Autor: Marzena Kramarz, Anna Saniuk


Imitacja w epoce innowacji – dylemat i paradoks współczesnego zarządzania (Imitation in the period of innovation – dilemma and the paradox of contemporary management)
Autor: Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert


Paradoksy w zarządzaniu firmami rodzinnymi (Paradoxes in the management of family businesses)
Autor: Krystyna Leszczewska


Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą (Legitimacy theory in the research on management in universities)
Autor: Monika Łada


Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw – przegląd badań światowych (Diversification strategies – the review of international research papers)
Autor: Zbigniew Matyjas


Strategiczne przesłanki reshoringu w świetle paradygmatu DLE (Strategic rationale for reshoring in the light of DLE framework)
Autor: Michał Młody


Determinanty sukcesu przedsiębiorstwa (studium przypadku wybranych przedsię- biorstw) (Determinants of success of the company (case study of selected enterprises)
Autor: Lech Nieżurawski, Nelson Duarte, Joanna Nieżurawska


Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności (The process of construction of competitive advantage in agile conditions)
Autor: Maja Sajdak


Budowanie strategicznej elastyczności w przedsiębiorstwach sektora produkcji na zamówienie (Building strategic flexibility in enterprises of the make-to-order sector)
Autor: Anna Saniuk, Marzena Kramarz


Paradygmat oceny agregatowej w analizie strategicznej (The paradigm of aggregate assessment in strategic analysis)
Autor: Adam Stabryła


Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne? (Exploitation or exploration of interorganisational relationships?)
Autor: Ewa Stańczyk-Hugiet


Paradoksalne skutki rozwijania zatrudnialności pracowników. Perspektywa strategicznych kompetencji (Employability paradox. Competence-based management perspective)
Autor: Janusz Strużyna, Izabela Marzec


Paradoksy współczesnej strategii. Racjonalizm versus irracjonalizm (Paradoxes of contemporary strategies. Rationalism versus irrationalism)
Autor: Aleksandra Sus


Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsię- biorstwa (Stakeholders relations management strategies in the context of limiting the risk of deterioration or loss of company reputation)
Autor: Danuta Szwajca


Paradoksy konkurencji relacyjnej (Paradoxes of relational competition)
Autor: Justyna Światowiec-Szczepańska


Identyfikacja cech strategii sieciowej w strategiach współ- czesnych organizacji (Identification of the network strategy features in the strategies of modern organizations)
Autor: Rafał Trzaska


Paradoksy w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami (Paradoxes in strategic management of companies)
Autor: Elżbieta Urbanowska-Sojkin


Uwarunkowania innowacyjności strategii rozwoju regionalnego (Determinats of innovativeness of regional development strategies)
Autor: Andrzej Piotr Wiatrak


„Wojna marketingu z zarządzaniem” czy integracja funkcji? Refleksja o relacjach intradyscyplinarnych na kanwie książki A. Ries, L. Ries, War in the Boardroom (“War between marketing and management” or an integration of function? A reflection on the interdisciplinary relations on the basis of A. Ries and L. Ries’s book War in the Boardroom)
Autor: Jan W. Wiktor


Doktryny zarządzania strategicznego (Doctrines of strategic management)
Autor: Hubert Witczak


Dylematy decyzyjne zarządów przedsiębiorstw pracowniczych (Decision dilemma of the management of the employee companies)
Autor: Grzegorz Wojtkowiak


Problemy wdrażania strategii w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań (Strategy implementation problems in small companies – research results)
Autor: Przemysław Wołczek


Paradoks eksploracji i eksploatacji – ambidexterity w zarządzaniu strategicznym (Exploration and exploitation
Autor: Agnieszka Zakrzewska-BielawskaMechanizm compliance – pytanie o miejsce i zasadność w strategiach CSR współczesnych organizacji (Compliance mechanism – The question about the place and legitimacy in the CSR strategies of modern organizations)
Autor: Agnieszka Barcik


Społecznie odpowiedzialna restrukturyzacja zatrudnienia (Socially responsible restructuring of employment)
Autor: Ryszard Barcik, Piotr Dziwiński


Paradoksy w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (Paradoxes in the development of academic entrepreneurship)
Autor: Katarzyna Brendzel-Skowera


Świadome zarządzanie marką pracodawcy – studium przypadku (Employer branding management as an example of selected organization)
Autor: Karolina Gonera, Ewa Olszak-Dyk


Integracja przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego w koncepcji strategicznej przedsiębiorczości – ocena przeszłości i sugestie na przyszłość (Integration of the entrepreneurship and strategic management in the concept of strategic entrepreneurship – assessment of the past and suggestions for the future)
Autor: Andrzej Kaleta, Letycja Sołoducho-Pelc


Wybrane problemy pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacji niekomercyjnych (Selected problems of measuring the level of entrepreneurship in non-profit organisations)
Autor: Rafał Kusa


Uwarunkowania rozwoju współpracy zewnętrznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie (Determinants of the development of cooperation between small and medium-sized enterprises in the region)
Autor: Renata Lisowska


Konsekwencje rozwoju zatrudnialnośći pracowników w organizacjach
Autor: Izabela Marzec


Statyka i dynamika w cyklu życia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Statics and dynamics in the life cycle of the micro, small and medium-sized enterprises)
Autor: Marek Matejun


Przedsiębiorczość międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia (International entrepreneurship of micro, small and medium-sized enterprises – selected aspects)
Autor: Anna Michna, Roman Kmieciak


Przedsiębiorczość na pograniczu polsko-białorusko-
Autor: Elena Mieszajkina


Paradoks doskonalenia produktu na rynku maszyn rolniczych – relacje jakość a zysk (Paradox of the product improvement on the agricultural machinery market – quality and profit relations)
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Między zyskiem a odpowiedzialnością w zarządzaniu. Paradoks Miltona Friedmana (Between profit and responsible management. The paradox of Milton Friedman)
Autor: Katarzyna Olejniczak


Przedsiębiorczość pracowników stymulantą rozwoju przedsiębiorstwa (Entrepreneurship of employees as a stimulant for the development of enterprises)
Autor: Agnieszka Puto


Ocena wybranych działań na rzecz środowiska naturalnego podejmowanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w ramach koncepcji CSR (Evaluation of some actions taken in favour of natural environment by agribusiness companies within the concept of CSR)
Autor: Marcin Ratajczak


Przedsiębiorczość intelektualna w dobie globalizacji (Intellectual entrepreneurship in a globalizing world)
Autor: Włodzimierz Sitko, Elena Mieszajkina


Paradygmaty zarządzania wiedzą w warunkach zmian otoczenia (Paradigms of knowledge management in conditions of changing environment)
Autor: Elżbieta Skrzypek


Zysk przedsiębiorstwa ważny, ale nie najważ- niejszy – społeczna odpowiedzialność biznesu (Profit is important for the company, but not the most important – corporate social responsibility)
Autor: Hanna Soroka-Potrzebna


Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej (The concept of opportunity in the technological entrepreneurship)
Autor: Iwona Staniec


Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami – wybrane oddziaływania i determinanty (The role of business consulting in managing micro enterprises – selected effects and determinants)
Autor: Edward Stawasz


Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu relacji z dostawcami (The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships with suppliers)
Autor: Maciej Urbaniak


Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce (Institutional models of entrepreneurship support in Poland)
Autor: Anna Wójcik-Karpacz, Joanna Rudawska


Paradoks efektów
Autor: Przemysław ZbierowskiOcena ruchu inwestycyjnego na obszarach oddziaływania dużego miasta na przykładzie wydanych w gminie Długołęka pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy / Assessment of investment dynamics on the city’s impact area on the example of building permits in gmina Długołęka and conditions of building development
Autor: Krzysztof Balcerek, Robert Masztalski


Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach / Local development policy in shrinking small towns
Autor: Bartosz Bartosiewicz


Wrocławski obszar metropolitalny jako laboratorium planowania w obszarach funkcjonalnych / Wroclaw metropolitan area as a laboratory of planning for functional areas
Autor: Magdalena Belof


Interesariusze projektów publicznych – sukces projektu publicznego w ujęciu specjalistów od zarządzania projektami / Public projects’ stakeholders – success of public project according to the project management specialists
Autor: Henryk Brandenburg, Katarzyna Ficek-Wojciuch, Marek Magdoń, Przemysław Sekuła


Unsustainable spatial planning – the example of communities of the central region / Niezrównoważone planowanie przestrzenne – przykład gmin regionu centralnego
Autor: Marcin Feltynowski


Metody pomiaru efektywności projektów innowacyjnych / Methods in assessment of the efficiency of innovative projects
Autor: Zbigniew Forycki


Smart specialisation in the regions of eastern Poland – case study / Inteligentne specjalizacje w województwach Polski Wschodniej – studium przypadku
Autor: Anna Golejewska, Dorota Czyżewska


Klaster Polski Radon elementem innowacyjnej współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim / Polish Cluster Radon as the element of innovative cooperation for the development of SPA tourism in Lower Silesia region
Autor: Eleonora Gonda-Soroczyńska


Przekształcenie samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej jako proces decyzyjny organów powiatu jeleniogórskiego / Conversion of a public, independent health care complex as a decision-making process of Jelenia Góra district’s authorities
Autor: Ewa Gralik-Żmudzińska


Ocena wartości rekreacyjnej zbiornika „Wilkówka” / Assessment of the recreational value of water reservoir ,,Wilkówka”
Autor: Arkadiusz Halama


Zasady nabywania gruntów pod drogi publiczne w Polsce / The principles of land acquisition for public roads in Poland
Autor: Maria Hełdak


Wydajność pracy w samorządzie terytorialnym / Labour productivity in local government
Autor: Marian Kachniarz, Kacper Siwek


Zmiany nierówności poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w Polsce – konwergencja czy dywergencja? / Changes in the level of economic inequalities across poviat units in Poland – convergence or divergence?
Autor: Wojciech Kisiała


Wpływ imigracji zarobkowej na rozwój gospodarczy kraju i regionów / Effect of labor migration on economic development of the country and the regions
Autor: Dariusz Klimek


Rzeczowo-ekologiczne efekty realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych / Material and ecological aspects of the implementation of the National Program of the Municipal Wastewater Treatment
Autor: Lidia Kłos


Władze lokalne i regionalne jako animator tworzenia, funkcjonowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) / Local and regional authorities as facilitators for the formation, operation and development of clusters (with examples from the Świętokrzyskie Province)
Autor: Janusz Kot, Ewa Kraska


Dysfunkcje w wykonywaniu usług publicznych – przykład budowy i eksploatacji oświetlenia miejsc publicznych / Dysfunctions in the performance of public services – example of building and exploitation of the lighting of public areas
Autor: Krzysztof Krzyżak


Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania obszaru chronionego – przykład Kampinoskiego Parku Narodowego / Spatial and financial aspects of the activity of protected area on the example of Kampinos National Park
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania obszaru chronionego – przykład Wolińskiego Parku Narodowego / Spatial and financial aspects of the activity of protected area on the example of Wolin National Park
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Zarządzanie krajobrazem kulturowym Polanowic, gmina Byczyna – wizja mieszkańców wsi / Cultural landscape management in Polanowice, Byczyna municipality – vision of village residents
Autor: Zbigniew Kuriata


Analiza rynku nieruchomości powiatu wrocławskiego na tle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin / Analysis of the real estate market of the poviat Wroclaw on the background of studies of conditions and directions of spatial development of municipalities
Autor: Tadeusz Lasota, Leszek Stanek


Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – przeźroczysty problem / Economic violence against women – the transparent problem
Autor: Grażyna Leśniewska


Czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej w miastach średnich województwa dolnośląskiego na przykładzie Bolesławca i Jeleniej Góry / Factors and consequences of post- -industrial suburbanization in towns of Lower Silesia on the example of Bolesławiec and Jelenia Góra
Autor: Jerzy Ładysz, Magdalena Mayer


Determinanty kapitału społecznego w kontek- ście możliwości oddziaływania władz publicznych / Determinants of social capital in the context of the ability to influence by the public authorities
Autor: Urszula Markowska-Przybyła


Dialog obywatelski kreatorem rozwoju lokalnego / Civil dialogue as a creator of local development
Autor: Piotr Paczóski


Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji miast / Artistic aesthetization in urban revitalization processes
Autor: Sławomir Palicki, Paulina Stachowska


Przeciwdziałanie skutkom powodzi i susz w województwie lubelskim / The counteraction of floods’ and droughts’ effects in Lublin voivodeship
Autor: Zbigniew Piepiora


Wpływ Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości na rozwój Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego / The impact of the Kamienna Góra Small Enterprise Special Economic Zone on the development of Jelenia Góra and the Jelenia Góra poviat
Autor: Katarzyna Przybyła


Funkcja turystyczna sudeckich obiektów podziemnych z czasów II wojny światowej / Tourist function of the underground facilities from the word war II in the Sudetes
Autor: Beata Rosicka


Aglomeracja wałbrzyska w świetle teorii sieci – wybrane zagadnienia / The Wałbrzych agglomeration in the light of network theory – selected issues
Autor: Kacper Siwek


Poziom rozwoju gospodarki odpadami na obszarach atrakcyjnych turystycznie / The level of waste management development in the touristic areas
Autor: Anna Skorwider-Namiotko, Jarosław Skorwider-Namiotko


Tworzenie potencjału rozwojowego obszarów problemowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Creation of the development potential of problem areas on the example of West Pomeranian voivodeship
Autor: Beata Skubiak, Barbara Kryk


Zagospodarowanie przestrzenne terenów o wysokiej wartości kulturowej – na przykładzie translokacji zabudowy łużyckiej Zagrody Kołodzieja / Land management on the areas of high cultural value – on the example of translocation of Lausitz building “Kolodziej Hut”
Autor: Olimpia Stanaszek


Wpływ wybranych aspektów przestrzennych na rozwój społeczno-gospodarczy samorządów gminnych – na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego / The influence of chosen spa-tial aspects on socio-economic development of local self-governments – the example of maritime communes of the West Pomeranian voivodeship)
Autor: Marta Szaja


Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej miejscowości zlokalizowanych w granicach parku krajobrazowego / Transformation of the functional and spatial structure of villages located in the borders of landscape park
Autor: Beata Warczewska


Kierunki rozwoju transportu zrównoważonego w miastach w kontekście zmian klimatu / Directions of sustainable transportation development in the context of climate change
Autor: Beata Wieteska-RosiakProcesy polaryzacji w polskiej przestrzeni gospodarczej / Polarization processes in the Polish economic space
Autor: Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz


Kapitał społeczny w zrównoważonym rozwoju regionu opolskiego na przykładzie badań w towarowych gospodarstwach rolnych / Social capital in balanced development of Opole region on the basis of research in merchandise households
Autor: Anna Bisaga


Społeczna odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) w kontekście zrównoważonego rozwoju / Corporate social responsibility of German sports (soccer) enterprises in the context of sustainable development
Autor: Artur Grabowski


Zarządzanie organizacją w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Socially responsible business and management of a contemporary organization
Autor: Marcin Janowski


Trudności samorządów terytorialnych w Polsce w procesie planowania rozwoju regionalnego / Difficulties of regional authorities in Poland in the process of planning of regional development
Autor: Joanna Kizielewicz


Konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle zrównoważonego rozwoju (na przykładzie ekologicznych gospodarstw rolnych) / Competitiveness of enterprise in the context of sustainable development (based on organic farms)
Autor: Jolanta Kondratowicz-Pozorska


Priorytety zrównoważonej gospodarki leśnej na sudeckim przygranicznym obszarze górskim ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i powiększania zasobów leśnych / Priorities of sustainable forest management at the Sudeten border mountain area with particular emphasis on the protection and enhancement of forest resources
Autor: Natalia Konopińska


Potencjał klasy kreatywnej jako elementu strategii rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych obszarów miejskich / Creative class potential as a part of sustainable development strategy on the example of selected urban areas
Autor: Sławomir Kotylak


Realizacja celów ekologicznych zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle UE / The accomplishment of environmental objectives as part of sustainable development in Poland in comparison with the EU
Autor: Barbara Kryk


Wpływ mikro- i małych przedsiębiorstw na środowisko naturalne i ich działania na rzecz zrównoważonego rozwoju / Impact of micro and small enterprises on the natural environment and their operations related to sustainable development
Autor: Joanna Kubicka, Teresa Kupczyk


Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce w kontekście założeń strategii Europa 2020 / Analysis of young people on the labour market in Poland in the context of Europe 2020 Strategy
Autor: Agnieszka Łopatka


Wybrane wymiary spójności społecznej w ocenie studentów / Selected dimensions of social cohesion in the assessment of students
Autor: Danuta Miłaszewicz


Handel zagraniczny w SSE w Polsce w
Autor: Jarosław Michał NazarczukProblemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych w Federacji Rosyjskiej / Social and pension insurance problem in Russian Federation
Autor: Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik


Mikroubezpieczenia – innowacja produktowa czy powrót do korzeni? / Microinsurance – product innovation or return to the roots?
Autor: Teresa H. Bednarczyk


UBI zamiast czy obok SBM? / UBI together with or instead of BMS?
Autor: Barbara Cieślik


Financial Effects of Social Security System Reforms in Selected Countries of the European Community / Efekty finansowe reform publicznych systemów ubezpieczeń społecznych w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autor: Roman Garbiec


Ubezpieczenia zagrożeń środowiskowych w gospodarstwie rolnym / Insurance of environmental risk in agricultural entity
Autor: Aleksandra Hęćka, Krzysztof Łyskawa


Underwriting i polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń w kształtowaniu taryf na rynku ubezpieczeń majątkowych / Underwriting and investment policy of insurances companies in creating rates on the market of property insurance
Autor: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa


Ryzyko badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń / Insurance company financial statement audit risk
Autor: Maria Kiedrowska


Praktyczne stosowanie triggerów na przykładzie ubezpieczenia gminy / Practical application triggers on the example of municipalities insurance
Autor: Bożena Kołosowska, Angelika Kuligowska


Islamic
Autor: Rafał Komorowski, Katarzyna Kubiszewska


Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych / Bayesian methods for calculation the best estimate of IBNR technical provision in non-life insurance
Autor: Lech Kujawski, Agnieszka Pobłocka


Motywy zakupu dobrowolnych ubezpieczeń przez rolników Pomorza Środkowego / The motives of purchase voluntary insurances by farmers of the Middle Pomerania
Autor: Agnieszka Kurdyś-Kujawska


Nadzór nad globalnie działającymi zakładami ubezpieczeń – wymogi kapitałowe / Supervision over the globally functioning insurance institutions – capital requirements
Autor: Robert Kurek


Perspektywy dla rynku ubezpieczeń samochodów zabytkowych w Polsce / Perspectives for the classic cars insurance market in Poland
Autor: Sergiusz Lenhardt


Mechanizm nadzoru nad grupą ubezpieczeniową w nowych regulacjach unijnych / Mechanism of insurance group supervision in new EU regulations
Autor: Jerzy Łańcucki


The marketing meaning of customers as users of insurance services / Marketingowe znaczenie klientów jako użytkowników usług ubezpieczeniowych
Autor: Beata Nowotarska-Romaniak


Partycypacja osób młodych w dodatkowym systemie emerytalnym / The participation of young people in the additional pension scheme
Autor: Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka


Wynagrodzenia z tytułu sprzedaży ubezpieczeń jako wyznacznik strategii rozwoju banków opartych na modelu współpracy z zakładami ubezpieczeń / Insurance commisions as a determinant of banks’ strategies based on co-operation with an insurance companies
Autor: Piotr Pisarewicz


Wybrana metoda oszacowania ryzyka rachunków zdrowia / Selected method of estimating the risk of health accounts
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Instrumenty zarządzania ryzykiem katastroficznym i niekatastroficznym w rolnictwie – analiza porównawcza ubezpieczeń tradycyjnych i indeksowych / Catastrophic and non-catastrophic risk management tools in agriculture – comparative analysis of traditional and index insurances
Autor: Paweł Rozumek


Bilans zakładów ubezpieczeń na potrzeby wymogów wypłacalności i do celów statutowych – podobieństwa i różnice / Balance sheet of insurance companies for solvency requirements and for statutory purposes – similarities and differences
Autor: Ewa Spigarska


Identyfikacja kluczowych determinant zakupu dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich / Identification of the key determinants of subsidized crop and livestock insurance purchase
Autor: Grzegorz Strupczewski


Medyczna ocena następstw szkody osobowej w roszczeniach odszkodowawczych – wielowymiarowy, nowoczesny System HBT (Human Body Trauma) Index w miejsce jednowymiarowej tabeli ZUS / Replacement of one-dimensional ZUS (Social Insurance Institute) table with a multidimensional, advanced HBT (Human Body Trauma) system in Medical valuation of consequences of injuries on the person in compensation claims
Autor: Waldemar Truszkiewicz


Rodzaje ubezpieczeń w strategii finansowej zakładów ubezpieczeniowych rekomendowane na podstawie analizy ryzyka i rentowności – metodologia wyboru / The method of selection of preferential insurance forms based on risk analysis and profitability in financial strategy of insurance companies
Autor: Tatiana Verezubova


Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli / On the use of copula in ratemaking
Autor: Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław Wanat
Komunikacyjne funkcje marki w percepcji konsumentów / Communication functions of the brand in the perception of consumers
Autor: Wanda Patrzałek


Konsumpcja jako komunikacja? W poszukiwaniu socjologicznego paradygmatu w analizie konsumpcji / Consumption as communication? In search of sociological paradigm in the analysis of consumption
Autor: Michał Cebula


Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej / Visual consumption and visual communication. Image persuasiveness within the integrated marketing communication
Autor: Alicja Waszkiewicz-Raviv


Zintegrowane działania komunikacyjne w internecie na przykładzie marki Żywiec Zdrój Smako-Łyk / Integrated communication activities in the Internet for the brand Żywiec Zdrój Smako-Łyk
Autor: Magdalena Brzozowska-Woś


Role i aktywność konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności / Roles and consumer activity in the context of marketing communications on the food market in the era of network society
Autor: Anna Rogala


Masowa kastomizacja jako forma komunikacji rynkowej z konsumentami / Mass customization as a form of the market communication with consumers
Autor: Wiesław Ciechomski


Nowe formy komunikacji w działalności niebiznesowej / New forms of communication in non-business activities
Autor: Barbara Iwankiewicz-Rak, Feliks Błaszczyk


Aspekty komunikacyjne ważnych wydarzeń firmowych. Studium przypadku / Communication aspects of important company events. A case study
Autor: Beata Tarczydło


Znaki sprawiedliwego handlu jako istotny element opakowania w komunikacji z konsumentem / Fair trade marks as an important element of package in the communication with customers
Autor: Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć


Interakcja na żywo z odbiorcą jako sposób budowania relacji / Interaction live with the recipient as a way of building relationships
Autor: Urszula Chrąchol-Barczyk


Zmiany wartości w polskiej reklamie prasowej na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek” / Value changes in Polish press advertising based on the analysis of the “Newsweek” and the “Polityka” weeklies
Autor: Aneta Duda


Przypadek chorobowy, partner czy klient? – modele relacji z pacjentem aktywizowane przez pracowników ochrony zdrowia / Sickness case, partner or client? – relations models with a patient stimulated by health care workers
Autor: Aleksandra Hulewska


Kreowanie marki polskich fundacji korporacyjnych w świetle badań własnych / Creation of Polish corporate foundations brand in the light of own research
Autor: Mateusz Rak


Wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne w procesie komunikacji społecznej / The use of social media by local self-governments in the process of social communication
Autor: Agnieszka Smalec, Leszek Gracz


Moda i ubiór codzienny. Wrocław Fashion Project / Fashion and everyday clothes. Wrocław Fashion Project
Autor: Ewa Banaszak


Case study bojkotu konsumenckiego marek LPP SA w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu / Case study of a consumer boycott of LPP SA in the light of corporate social responsibility
Autor: Katarzyna Dojwa-Turczyńska


Marka modowa jako element personal branding i podstawa formowania wizerunku / Fashion brands as a public image’s determinant and personal branding
Autor: Aleksandra Perchla-Włosik, Barbara Gorgoń-Mróz


Wirtualizacja konsumpcji polskiego społeczeń- stwa / Virtualization of consumption in Polish society
Autor: Katarzyna Włodarczyk


Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym / Changes in the perception of the youth role in the contemporary consumer society
Autor: Joanna Wardzała


Rola emocji w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych nabywców. W świetle przeglądu literatury / The influence of emotion in the creation of on consumers’ purchaser behavior. In the light of literature
Autor: Piotr Gaczek


Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych / To have or to be? Minimalism as an example of conscious consumption in the light of empirical findings
Autor: Justyna Kramarczyk


Społeczeństwo konsumpcyjne a zrównoważony rozwój konsumpcji / The consumer society and the sustainability of consumption
Autor: Agnieszka Morawiak


Wspólnoty zainteresowań w społeczeństwie konsumpcyjnym / Communities of interest in the consumer society
Autor: Agnieszka ZduniakZorganizowana część przedsiębiorstwa z branży gier komputerowych jako wkład do nowej spółki z udziałem funduszu VC (Organized part of a company from the computer games industry as a contribution to the new venture)
Autor: Andrzej Babiarz


Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie (A role of the European Investment Bank in European PPP development)
Autor: Krystyna Brzozowska


Partnerstwo publiczno-prywatne – analiza korzyści dla interesu publicznego w przypadku wykorzystania w szkolnictwie zawodowym w Polsce (Public Private Partnership – value for money in case of vocational education in Poland)
Autor: Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Agnieszka Kopańska


Zarządzanie finansami projektów unijnych w świetle badań empirycznych (Financial management of projects co-financed from the EU in the light of empirical research)
Autor: Krzysztof Dziadek


Wykorzystanie nowych modeli kapitalizacji do oceny spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych na przykładzie Banku Pekao SA (Use of new models of capitalization for the evaluation of the credit equal installments of capital and interest on the example of Bank PEKAO S.A.)
Autor: Anna Feruś


Zróżnicowanie płynności finansowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (Diversity of financial liquidity depending on the size of an enterprise)
Autor: Piotr Figura


Gender differences in risk management. Small and medium sized enterprise perspective (Różnice w zarządzaniu ryzykiem ze względu na płeć. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw)
Autor: Iwona Gorzeń-Mitka


Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa (Expenditures on healthcare system against health condition of Polish society)
Autor: Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska-Gontarz


System wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle systemów wybranych państw Unii Europejskiej (Poland’s PPP support system as juxtaposed with the systems operating in selected countries)
Autor: Dagmara Hajdys


The impact of the use of funding sources for targeted research projects on the accounting system of research institutes in Poland – the results and analysis of the survey (Wpływ wykorzystania źródeł finansowania celowych projektów badawczych na system rachunkowości w instytutach badawczych w Polsce – wyniki i analiza badań ankietowych)
Autor: Jacek Kalinowski


Kryzys finansowo-gospodarczy a stan finansów publicznych nowych krajów członkowskich UE (Financial and economic crisis vs. the condition of public finances in new Member States of the EU)
Autor: Paweł Kowalik


Poziome wyrównanie dochodów w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska (Model of horizontal equalization in Poland – example of Lower Silesian Voivodeship)
Autor: Paweł Kowalik, Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska


Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA (Health care expenditures vs. health effects – comparative analysis of European countries by DEA method)
Autor: Justyna Kujawska


Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników kształtujących poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych (The application of multiple regression model for determining factors shaping the level of working capital in industrial companies)
Autor: Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik


Risk of public family firms (Ryzyko giełdowych firm rodzinnych)
Autor: Jacek Lipiec


Determinanty struktury kapitału na poziomie państwa na podstawie przeglądu literatury (Country-specific capital structure determinants. Review of the literature)
Autor: Katarzyna Lisińska


Wpływ cen energii i systemu wsparcia na efektywność inwestycji wiatrowych w Polsce (Impact of selected instruments of energy market on wind farm efficiency in Poland)
Autor: Tomasz Łukaszewski, Wojciech Głoćko


Zakres stosowania przez podmioty sektora bankowego dokumentu Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Implementation of corporate governance principles by the institutions supervised by the financial supervision authority)
Autor: Barbara Michalak-Prymon


Methods for providing economic safety in business transactions in the context of currency risk (Metody zapewnienia bezpieczeń- stwa ekonomicznego w transakcjach biznesowych w kontekście ryzyka walutowego)
Autor: Ireneusz Miciuła


Willingness to disclose information versus investors’ expectations in companies listed on the Warsaw Stock Exchange (Skłonność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do ujawniania informacji a oczekiwania inwestorów)
Autor: Magdalena Mikołajek-Gocejna


Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw a przynależność do sektorów przemysłu wynikająca z różnych poziomów techniki w świetle badań ankietowych (Innovation activities in manufacturing enterprises by technology levels in the light of the survey)
Autor: Dorota Starzyńska


Ocena konkurencyjności rynku zamówień publicznych na przykładzie oprogramowania informatycznego (Evaluation of competitiveness of public procurement market on the example of computer software)
Autor: Wacława Starzyńska, Magdalena Sobocińska


The relation between the share of family enterprises in the credit portfolio and the quality of the entire bank credit portfolio and profitability of selected cooperative banks’ asset (Zależność między udziałem przedsiębiorstw rodzinnych w portfelu kredytowym a jakością całego portfela kredytowego i rentownością majątku wybranych banków spółdzielczych)
Autor: Emilia Stola, Artur Stefański


Pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty a nowelizacja prawa zamówień publicznych (Non-price criteria for selecting the best offer and amendment of the law on public procurement)
Autor: Jarosław Szymański


Bezpośrednie koszty emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej na GPW w Warszawie (Direct costs of share issuance in IPO on the Warsaw Stock Exchange)
Autor: Anna Wawryszuk-Misztal


Skuteczność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych w okresach stagnacji na rynkach kapitałowych (Effectiveness of recommendations issued by stock market analysts in periods of stagnation on capital markets)
Autor: Paweł Wnuczak


Przestrzenne rozmieszczenie inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (Spatial distribution of Public Private Partnership’s ideas in Poland)
Autor: Magdalena Załęczna


Factors influencing the use of debt capital on farms (Czynniki wpływające na wykorzystanie kapitału obcego przez gospodarstwa rolne)
Autor: Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta, Roman ArdanAnaliza właściwości moszczów winnych i win na przykładzie winnicy z Dolnego Śląska (Analysis of properties grape musts and wines on the example of vineyard from Dolny Śląsk)
Autor: Jolanta Błaszczyk, Małgorzata Krzywonos


Analiza mikrobiologiczna powietrza na terenie i w otoczeniu kompostowni (Microbiological analysis of the air in the composting facilities and its surroundings)
Autor: Barbara Breza-Boruta, Judyta Gwardzik


Analiza oddziaływań resweratrolu, kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach z paramagnetycznym DPPH z wykorzystaniem spektroskopii EPR (Analysis of interactions of resveratrol, fatty acid, and vitamins soluble in fatty acid with paramagnetic DPPH by the use of EPR spectroscopy)
Autor: Mateusz Grabowski, Paweł Ramos, Barbara Pilawa


Wpływ substancji słodzących na cechy organoleptyczne cydru domowego (Influence of sweetneres on sensory proporties of homemade cider)
Autor: Jan Jagodziński, Sylwia Dziągow, Małgorzata Krzywonos


Oddziaływanie rosuwastatyny poddanej działaniu czynnika termicznego z wolnymi rodnikami – zastosowanie spektroskopii EPR (Interactions of rosuvastatin effected by thermal factor with free radicals – applications of EPR spectroscpy)
Autor: Sylwia Jarco, Barbara Pilawa, Paweł Ramos


Nanotechnologia w biomedycynie (Nanotechnology in biomedicine)
Autor: Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk, Ryszard Tadeusiewicz, Ewa Karuga- -Kuźniewska, Zbigniew Rybak


Etnocentryzm konsumencki a produkty regionalne (Consumer ethnocentrism and regional products)
Autor: Monika Kucharczyk, Małgorzata Krzywonos, Marta Wilk, Przemysław Seruga, Daniel Borowiak


Lipophilicity of lupeol semisynthetic derivates (Lipofilowość półsyntetycznych pochodnych lupeolu)
Autor: Magdalena Malinowska, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski


Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych (Fees for the discharge of stormwater)
Autor: Karolina Matej-Łukowicz, Ewa Wojciechowska


Wpływ warunków słodowania ziarna gryki na zawartość ekstraktu, barwę oraz lepkość brzeczek laboratoryjnych (kongresowych) (The impact of buckwheat seed germination conditions on the content of extract, colour and viscosity in congress mash)
Autor: Tomasz Podeszwa, Weronika Rutkowska


Wpływ dodatku słodu gryczanego na właściwości przeciwutleniające brzeczek przednich (The influence of the addition of buckwheat malt to barley malt on antioxidant properties of sweet worts)
Autor: Weronika Rutkowska, Tomasz Podeszwa


Dobór szczepu Aspergillus niger w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego z sacharozy (Aspergillus niger strain selection for oxalic acid biosynthesis from sucrose)
Autor: Ewa Walaszczyk, Waldemar Podgórski, Elżbieta Gąsiorek


Karmel w żywności (Caramel in food)
Autor: Marta Wilk, Małgorzata Krzywonos, Przemysław Seruga, Monika Kucharczyk, Daniel BorowiakOrganizing malpractice as a factor of the risk assessment of health care centres functioning
Autor: Katarzyna Dudek, Krzysztof Dudek


Planning and implementation of preventive health programs in view of the health risk factors
Autor: Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Aleksandra Harat


Exclusion in terms of health as a result of systemic risk connected with limiting the availability to chosen health care services
Autor: Piotr Karniej, Iwona Mazur


Seniors’ Europe, or systemic risk posed by the ageing of the population
Autor: Iga Rudawska


Accounting of a healthcare unit vs. the risk of overlooking of irregularities in public money spending
Autor: Małgorzata Winter


Benchmarking in reducing risk in medical entities
Autor: Dorota Korenik


The risk of obtaining medical contracts
Autor: Justyna Kujawska


Performance indicators in health care entities with particular emphasis on management control
Autor: Aleksandra Szewieczek


The influence of financial resources sorting algorithm on the task-fulfillment capability of the National Health Fund’s voivodeship divisions
Autor: Maria Węgrzyn


Process of organizational changes execution in medical entities vs. problems of staff management .
Autor: Żaneta Skinder, Dorota Jachimowicz-Gaweł


Risk manager as a function supporting hospital management
Autor: Piotr Tworek, Lidia Kwiecińska-Bożek


Methodology of patients satisfaction survey
Autor: Urszula Religioni, Aleksandra Czerw, Małgorzata Krajewska, Katarzyna Krawczykowska, Alicja Langer


Analysis of patients’ expectations in chosen aspects of health services quality assessment (outdoor infrastructure, reliability, material dimension, living conditions)
Autor: Dorota Jachimowicz-Gaweł, Krzysztof Leksowski, Joanna BajerskaEconomics in environmental protection in Poland
Autor: Tomasz Żylicz


Problem of coordination of ecological policy and social policy in the context of sustainable development
Autor: Dariusz Kiełczewski


Assessment of Polish environmental policy in terms of implementation of sustainable development
Autor: Agnieszka Lorek


Study of Willingness to Pay of tourists visiting Ślęża Landscape Park
Autor: Zbigniew Szkop


Chosen costs and resources barriers of using information in the realization of local sustainable development strategy (on the example of some Lower Silesian communes)
Autor: Agnieszka Becla


Theoretical, cognitive and methodological problems of accumulation and utilization of information in the realization of local sustainable development strategy (on the example of chosen of Lower Silesia, Lubuska Province and Wielkopolska communities)
Autor: Stanisław Czaja


Methodological base for environmental costs statistics according to the new Eurostat requirements and resulting challenges for Poland
Autor: Piotr P. Małecki


The nature and scope of environmental costs defining
Autor: Ksymena Rosiek


Economic instruments of II State Ecological Policy
Autor: Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk


Review and evaluation of chosen municipal waste management tools
Autor: Agnieszka Ciechelska


The ability to use financial instruments in projects relating to sustainable multi-model urban mobility
Autor: Bartosz Bartniczak


Economic instruments of environment protection in Polish agriculture
Autor: Karol Kociszewski


The environmentally-friendly activity of farms in the aspect of Agri-environmental Programme realization
Autor: Anna Kuczuk, Stefan Wacław


The development of ecological farming in natural valuable areas
Autor: Anetta Zielińska


Analysis and assessment of ecological policy instruments of RES in accordance with sustainable development principles
Autor: Alicja Małgorzata Graczyk


Energy transition in Germany – study of Efficiency Plus project
Autor: Artur Ulrich


Assessment of investment potential of wind power industry through the prism of environmental conditions on the example of Warmian-Masurian Voivodeship
Autor: Waldemar Kozłowski


Reducing the emissions of fluorinated greenhouse gases
Autor: Michał Ptak


Eco-innovations in the strategies of enterprises from “Aviation Valley” cluster
Autor: Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak


Ecological future cities. Masdar City – a case study
Autor: Sylwia Dziedzic


Innovations in developing countries vs. sustainable development
Autor: Tomasz Poskrobko, Anetta ZielińskaPublic transport in
Autor: Hanna Adamiczka, Bartosz Adamiczka


The impact of co-financing from the European Union funds on the profitability of public projects
Autor: Henryk Brandenburg, Michał Szkotnicki


Semiurbanization processes identification in spatial structure of Malopolska
Autor: Patrycja Brańka


Participatory budgeting in theory and in practice
Autor: Zofia Dolewka


Local tax strategy as a factor of stimulation of local development
Autor: Beata Zofia Filipiak


Regional System of Financing Innovation Activity – a model and a definitional approach
Autor: Dariusz Głuszczuk


The impact of shopping malls on the transformations of the metropolitan outer zone in the Śląskie Voivodeship
Autor: Krystian Heffner


Change of structures or institutions? Views on the methods of territorial division dysfunction elimination
Autor: Marian Kachniarz


The impact of Bystrzyca Valley Landscape Park creation on spatial development
Autor: Piotr Krajewski, Aleksandra Jankowska


Competitiveness of Wrocław Metropolitan Area – chosen aspects
Autor: Agnieszka Krześ


Differences in the use of the European Union funds of self-government units in Lower Silesia region in the period 2007-2013
Autor: Marian Maciejuk


21st century town – evolution of market area
Autor: Magdalena Mayer


Challenges of modern cities. Wrocław as a city of culture, science and innovation
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Lower Silesian-Czech cross-border co-operation of regional self-government
Autor: Marek Obrębalski


Contemporary form of the village space of the Poland-Czech borderland of the region of the Złote Mountains/Rychlebskie Hory – attempt of the evaluation
Autor: Jerzy Oleszek


Floods in the history of Kowary (Schmiedeberg)
Autor: Zbigniew Piepiora, Jacek Potocki


The gentrification process with particular emphasis on the role of the creative class
Autor: Małgorzata Pięta-Kanurska


Poland’s West Macroregion – creating and control grouping area in global economy conditions
Autor: Dorota Rynio


Performance budgeting as an effective management tool in local government
Autor: Przemysław Sekuła


Modern retail trade in the cities of Upper Silesian Agglomeration
Autor: Małgorzata Twardzik


Budgetary expenditures of local government units in Poland over the years 2006–2012 – chosen aspects
Autor: Kazimiera Wilk


Importance of proximity for a synergy effect in functional relationships between spatial units
Autor: Alicja Zakrzewska-PółtorakBanking union – protection against crisis?
Autor: Jerzy Rymarczyk


Assumptions, goals and controversies associated with the planned implementation of a European initiative to stimulate strategic investments known as the Juncker Plan
Autor: Maciej Walkowski


Central European Free Trade Agreement CEFTA-2006 – its importance for the development of mutual trade of the Western Balkans countries
Autor: Edward Molendowski, Łukasz Klimczak


Customs cooperation in the area of security and protection of the EU market
Autor: Jowita Świerczyńska


Analysis of convergence criteria fulfillment by Slovakia in the period 2004-2014. Lessons for Poland
Autor: Magdalena Nawrot


Spatial and organizational aspects of the Polish- -Czech borderland development
Autor: Franciszek Adamczuk


The role of transnational corporations in the process of building the EU common position to Russia
Autor: Magdalena Rosińska-Bukowska


Germany as a coordinated market economy. Dimensions of change and prospects for the future
Autor: Rafał Szymanowski


Significant determinants of the development of the Eurologistics in Euroregions
Autor: Magdalena Ziętek


Urban audit – importance for the European Union cities development
Autor: Magdalena Rosińska-Bukowska, Ewa Klima


The development of technological innovation systems in the world
Autor: Marzenna Anna Weresa


Megaregional trade projects of TPP and RCEP in progress. What is the name of the Japan’s game by two negotiation tables?
Autor: Sebastian Bobowski


Preferential trade agreements in the foreign economic policy of Japan
Autor: Paweł Pasierbiak


The diversity of cluster policy in Asian countries on the example of Japan and India
Autor: Bogusława Drelich-Skulska


Export support for ICT clusters in India
Autor: Szymon Mazurek


Multilateralism versus bilateralism in China’s trade policy
Autor: Anna Wróbel


The economy and politics in China in 2013-2014
Autor: Zbigniew Wiktor


Chinese vs. Indian development model – effects and barriers
Autor: Marta Ostrowska


Non-European economies opposing market transformation. The case of North Korea
Autor: Kazimierz Starzyk


The change in the position of developing countries of Eastern Asia in the international trade of high-tech products.
Autor: Małgorzata Barbara Fronczek


Countries of the Middle East and their position on the international arms market at the beginning of the XXI century
Autor: Przemysław Skulski


The importance of intra-industry exchange in Polish foreign trade in the years 2009-2013 against the background of selected European Union member states
Autor: Wawrzyniec Michalczyk


Consequences of the membership in the European Union for Polish-German trade in mid-tech and high-tech goods
Autor: Bartosz Michalski


The impact of regional and global connections on the situation in Polish foreign trade of agri-food products
Autor: Joanna Michalczyk


Poland as a location of the R&D activities of Transnational Corporations
Autor: Anna Odrobina


Polish-Russian trade in agri-food products after Poland’s accession to the European Union
Autor: Karolina Pawlak


Instruments supporting export of Polish enterprises – current trends and problems
Autor: Marek Wróblewski


Taxonomic analysis of the diversity of the standard of living in Poland
Autor: Agnieszka Majka


Opportunities and threats to local government units in the aspect of the new financial perspective of the European Union 2014-2020
Autor: Patrycja Krawczyk


Changes of logistics performance in Poland as a result of integration with the European Union states
Autor: Zbigniew BentynPolish export in 1999-2014 – key trends in quantitative, structural and geographical terms
Autor: Dominika Brzęczek-Nester


Transatlantic Trade and Investment Partnership as a development opportunity for the exports of Polish goods
Autor: Agnieszka Hajdukiewicz


Trade relations between the European Union and the Peoples Republic of China after 2001
Autor: Dorota Agata Jarema


Małe i średnie przedsiębiorstwa w handlu międzynarodowym. Przykład krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Autor: Artur Klimek


Export as a form of KGHM Polska Miedź S.A. internationalization
Autor: Jan Rymarczyk


China in the WTO
Autor: Joanna Skrzypczyńska


Influence of some social factors on the international supply chain of animals for slaughter destination
Autor: Marta Wincewicz-Bosy


International turnover service in the years 2004-2013
Autor: Wojciech Zysk


The importance of least developed countries in the global services trade
Autor: Magdalena Myszkowska


Integrated macroeconomic and portfolio approach in the analysis of the international capital flows determinants
Autor: Michał Brzozowski, Paweł Śliwiński, Grzegorz Tchorek


Role of e-commerce industry in the development of the market for warehouse space
Autor: Justyna Majchrzak-Lepczyk


France and
Autor: Eric Ambukita


The characteristics of social policy of Mexico on the basis of processes of globalization
Autor: Anna Chrzęściewska


The policy promoting innovation in the BRICS countries – the case of the Republic of the South Africa
Autor: Małgorzata Dziembała


Transnational corporations under complexity
Autor: Sławomir Wyciślak


Social policy in the European countries as a response to the demographic changes
Autor: Anna Janiszewska


European Union in the face of the European security in the conditions of globalization
Autor: Zdzisław W. Puślecki


Tension in the neighborhood of the European Union as a factor stimulating changes
Autor: Katarzyna Żukrowska


Polish sector of international road freight transport hauliers – history, contemporary situation and the perspective and possibilities of its development in the future
Autor: Jarosław Brach


Changes on the labor market in Poland compared to the changes taking place in the EU
Autor: Dorota Jankowska, Agnieszka Majka


Polskie inwestycje bezpośrednie – skala, struktura, tendencje
Autor: Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek


Main reasons and faced barriers in implementing kaizen in enterprises on the Polish market
Autor: Agnieszka Piasecka-Głuszak


The essence of the economic security of Poland from a perspective of regional and worldwide globalisation
Autor: Eugeniusz M. Pluciński


Rynek prywatnych korepetycji w Chinach na przykładzie działalności New Oriental Education & Technology Group
Autor: Karolina M. Klupś-Orłowska


Intercultural trainings as a way of increasing the competitiveness of Polish investors in foreign markets
Autor: Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Monika Chutnik


Evolution of word-of-mouth marketing as a tool of marketing communication in the light if IT development
Autor: Agata Linkiewicz


Global waste of resources – a challenge for sustainable marketing
Autor: Barbara Szymoniuk


The costs of sovereign debt restructurings
Autor: Lidia Mesjasz


Structural changes in the labor market as a result of climate changes
Autor: Dorota Michalak


Sanctions as a volitional means of impact on states infringing international order
Autor: Michał NowickiInstitutional context of market functioning and organizational coordination forms as elements of a new paradigm in the economics
Autor: Anna Ząbkowicz


Construction of institutional balance at the supranational level on the example of the institution of employee participation
Autor: Stanisław Rudolf


Social order in transition
Autor: Tomasz Legiędź


The role of informal institutions in the formation of institutional order
Autor: Ewa Gruszewska


Influence of formal and informal institutions into the scope of shadow economy
Autor: Agnieszka Szulc


EU competition law enforcement. Parallel competence of EU institutions and the member states vs. the principle of subsidiarity
Autor: Jerzy Ząbkowicz


Nexus of economics, law and politics in the development of Polish institutions of competition protection
Autor: Mikołaj Klimczak


Changes of formal institutions in Polish higher education and their consequences
Autor: Janina Godłów-Legiędź


The processes of concentration and monopolization on the regional press market in Poland
Autor: Zbigniew Jurczyk


State regulation of the tobacco market. The path of regulation development
Autor: Jakub Sukiennik


Consumer protection and education – institutional prevention of unethical activities and irregularities in the financial services industry
Autor: Julitta Koćwin


New mechanisms of distribution of financial means from the European Social Fund in the light of the theory of transaction costs
Autor: Marcin Kępa


Institutional approach in the contemporary economic crisis time on the example of path dependence concept
Autor: Gabriela Przesławska


Controversial issues with business operations of public benefit organizations (PBOs) in Poland
Autor: Krzysztof G. Kron


The impact of public welfare institutions on social policy instruments in the area of vocational activation of the disabled
Autor: Wojciech Skiba


Institutional effectiveness vs. quality of life in the reality of global knowledge-based economy
Autor: Adam P. Balcerzak, Michał Bernard PietrzakFees in the budgets of cities with the powers of poviat in Poland – additional burden of local community or an instrument of budgets balancing
Autor: Marcin Będzieszak


Participatory budgeting as an instrument to create budgetary policy and management of local governments finances on the example of the city of Łódź
Autor: Kamil Borowski


Fiscal rules factors in the management of local government debt
Autor: Bożena Ciupek, Piotr Kania


Mining municipalities – development or stagnation?
Autor: Jan Czempas


Do tax expenditures used in the state taxes affect incomes of the self-government units? a contribution to the discussion
Autor: Ryta Dziemianowicz, Renata Budlewska


VAT in the context of the activity of local authorities – selected problems
Autor: Teresa Famulska, Beata Rogowska-Rajda


Capital market instruments in the financing of local government units
Autor: Beata Zofia Filipiak


Performance budgeting in polish local government – specific characteristics
Autor: Sławomir Franek


Public consultations as one of determinants of co-operation between public-private sector and a private partner in the PPP formula
Autor: Dagmara Hajdys


Reducing of municipalities expenditures – the justification, subject, scope and sources of financing
Autor: Sławomira Kańduła


Risk in public-private partnership in the theory of public finance and in practice
Autor: Hanna Kociemska


Dilemmas of civil society in Poland
Autor: Katarzyna Maj-Waśniowska


Shares in revenues from product charges as a source of voivodeship self-government incomes
Autor: Małgorzata Ofiarska


Terms and conditions for the application of ex officio reliefs in payment of dues of a civil law nature attributable to local government units
Autor: Zbigniew Ofiarski


Efficiency of public spending vs. a mechanism of supplementing revenues of communes’ budgets as part of general subsidy on the example of the urban-rural communes of the Lower Silesia Voivodeship
Autor: Jarosław Olejniczak


General subvention as a correctional-compensation instrument in the local government finance system
Autor: Leszek Patrzałek


Determinants of the revenue autonomy of the local government in Poland
Autor: Marzanna Poniatowicz


Measuring Polish cities expenditure efficiency
Autor: Alicja Sekuła, Bartosz Julkowski


Debt problem of metropolitan cities in Poland
Autor: Jolanta Szołno-Koguc


Public-private partnership in the road sector – evaluation of past experience and possibilities of implementation by local governments in Poland
Autor: Joanna Śmiechowicz


Spatial planning system vs. fiscal sustainability of Polish local governments
Autor: Katarzyna Wójtowicz


Granting tax payment abatements by self-government tax organs
Autor: Marek ZdebelDyskryminacja dostaw krajowych w porównaniu z importem w wypadku zwolnień z podatku od wartości dodanej
Autor: Arkadiusz Bernal


Ulga prorodzinna w podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście tax expenditures
Autor: Szymon Bryndziak


Farmers’ social security fund in Polish agricultural budget in the long term
Autor: Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak


Mechanisms of tax frauds based on VAT
Autor: Agnieszka Deresz, Marian Podstawka


Fiscal implications of real estate tax rates established by cities with county rights
Autor: Jarosław Dziuba


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w Niemczech i w Polsce
Autor: Małgorzata M. Hybka


Trust as a fundament of cooperation between bank and local government
Autor: Agata Jakubowska


The role of fiscal council to maintain discipline of public finance. Some implications for Poland
Autor: Aneta Kargol-Wasiluk, Adam Wyszkowski


The role of 1% of PIT and CIT in supporting charity organizations in Poland
Autor: Krystyna Kietlińska


Determinants of remuneration of the cooperative banks’ board members in Lesser Poland Voivodeship in the post-crisis period
Autor: Krzysztof Kil, Mateusz Folwarski


Preferential taxation of income from capital gains – possibility or necessity?
Autor: Marta Kluzek


Corporate tax burden in the concept of an allowance for corporate equity (ACE)
Autor: Anna Leszczyłowska


Open pension funds’ rates of return after the reform
Autor: Robert Lisowski


Directions of consumption tax models evolution in OECD member states
Autor: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak


Sources and types of risk in the public finance sector
Autor: Ewelina Młodzik


Public sector management vs. public preferences
Autor: Grażyna Musialik, Rafał Musialik


Tax capital group in the electricity sector in Poland
Autor: Błażej Pilarczyk


Influence of development plan on the municipality’s incomes for property tax from natural persons
Autor: Elwira Pindyk


A question of state aid from the perspective of the treaty premise of its effect on competition and the trade exchange on the internal market
Autor: Piotr Podsiadło


Selected aspects of the operating of sovereign wealth funds
Autor: Ireneusz Pszczółka


Arytmetyka kryzysu zadłużenia w Europie a wyzwania na przyszłość
Autor: Piotr Ptak


Objectives and risk management as part of management control in the public finance sector
Autor: Halina Rechul


Impact of structural changes in children relief available for income for families in Poland
Autor: Magdalena Rękas


Co-operative banks in Poland – private property at the service of the local community or an enterprise set to the profit?
Autor: Mateusz Rolski


Wybrane problemy finansów gmin w 25. roku samorządności terytorialnej w Polsce
Autor: Jacek Sierak


Organisation and financing of the programmes from the scope of cervical cancer prevention targeted at women in the Silesian Voivodeship
Autor: Karolina Sobczyk, Joanna Woźniak-Holecka, Tomasz Holecki


Taxation of individuals in Poland with income tax in the years 2009-2013
Autor: Jerzy Sokołowski


Redystrybucyjna funkcja polityki fiskalnej a nierówności dochodów ludności
Autor: Michał Sosnowski


The direction of changes in direct payments for agriculture of the European Union member states
Autor: Katarzyna Stabryła-Chudzio


Fiscal efficiency vs. the tax base of excise tax
Autor: Edyta Sygut


Financial and administrative considerations of the cooperation of the communes and districts of Radom subregion with the self-government of the voivodeship (according to commune administrators, mayors and district administrators)
Autor: Tomasz Śmietanka


Calculation method for optimizing incomes from the equalized part of the subsidy transferred to municipalities
Autor: Anna Świrska


Monetary policy of the National Central Bank of Poland vs. the decisions of the European Central Bank
Autor: Zuzanna UrbanowiczComputer-aid in network organizations
Autor: Piotr Adamczewski


The Upper Sorbian Six-City League – regional network product on the Polish-German borderland
Autor: Franciszek Adamczuk


Multifactorial assessment method of transformation in the spatial structure of Polish economy
Autor: Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz


Sposoby pozyskiwania inwestorów przez władze samorządowe na przykładzie województwa mazowieckiego
Autor: Wioletta Bieńkowska-Gołasa


The use of the European Union aid funds for the development of entrepreneurship in the frame of Rural Development Program in 2007–2013
Autor: Małgorzata Bogusz, Marcin Tomaszewski


Regional diversity of production and economic effects in specialised dairy farms
Autor: Magdalena Czułowska, Marcin Żekało


Prawa własności w procesie prywatyzacji polskiego sektora energetycznego
Autor: Ireneusz Dąbrowski, Zbigniew Staniek


Clusters in the new programming perspective 2014–2020
Autor: Monika Fabińska


The processes of reproduction of assets vs. the level of operating and investing subsidies in agricultural holdings conducting agricultural accountancy (FADN)
Autor: Aleksander Grzelak


Changes in the structure of customs brokerage services market in Poland
Autor: Ewa Gwardzińska


Health service as an instrument of competitive advantage building
Autor: Tomasz Holecki, Karolina Sobczyk, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Michał Wróblewski, Katarzyna Lar


Energy clusters as a tool of support of development of modern electroenergy systems
Autor: Katarzyna Anna Jabłońska


The image of a listed company and its quotes
Autor: Ewa Jaska, Agnieszka Werenowska


Innovation in the public sector at the local government in Poland
Autor: Urszula Kobylińska


Economic, social and environmental effects of transport congestion
Autor: Aleksandra Koźlak


Comparative analysis of accessibility to the healthcare services in Polish voivodeships
Autor: Justyna Kujawska


Cooperation of small and medium-sized enterprises in the region – stimulants and barriers
Autor: Renata Lisowska


Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach
Autor: Piotr Lityński


Strategia sukcesyjna w polskich firmach rodzinnych – analiza porównawcza
Autor: Aleksandra Majda


Socio-economic development concepts for border regions
Autor: Arkadiusz Malkowski


The influence of Russian sanctions on Polish trade
Autor: Aleksandra Nacewska-Twardowska


The degree of commercialisation of Polish inventions. Academic patents vs. business patents
Autor: Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata Wachowska


Functioning and support areas of the Swiss-Polish Cooperation Programme
Autor: Karolina Olejniczak


The role of network facilitators in the development of clusters
Autor: Iwona Oleniuch


Polish beef market after the accession to the European Union
Autor: Dorota Pasińska


Polityka rodzinna jako postulat w wyborach prezydenckich w 2015 roku
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Innovation in enterprises in the conditions of market economy
Autor: Elżbieta Pohulak-Żołędowska


Investment in trade in border regions in Poland
Autor: Halina Powęska


Implementation of key components of CSR concept in small and medium-sized enterprises of agribusiness from Lesser Poland
Autor: Marcin Ratajczak


Barriers of labour demand in the regional dimension exemplified by the Podlasie lingerie manufacturers
Autor: Ewa Rollnik-Sadowska


Survival of small companies in Poland vs. failure warning systems
Autor: Jarosław Ropęga


Changes on the Polish rapeseed market after the integration with the European Union
Autor: Ewa Rosiak


Changes of major participants’ positions in the international trade
Autor: Dariusz Eligiusz Staszczak


Price relationships on the Polish milk market after the accession to the European Union
Autor: Piotr Szajner


Free trade zones in Romania in comparison to world solutions
Autor: Maciej Szczepkowski


The use of resource-based view to improve the functioning of public organisations
Autor: Karolina Szymaniec-Mlicka


The Białystok Urban Card as an example of an innovative tool of management of public transport within the territory of the Białystok Metropolitan Area
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko


Assessment of the positional classification of chosen meat processing enterprises according to the state of their financial condition – a dynamic approach
Autor: Anna Zielińska-Chmielewska, Tomasz Strózik


The function of stimulation in tax relief on the purchase of new technologies
Autor: Arkadiusz ŻabińskiSkill-biased technical change or polarisation of the Polish labour market – remarks
Autor: Łukasz Arendt


Application of selected quantitative methods in the analysis of passenger air traffic in Poland
Autor: Agnieszka Barczak


The role of monetary policy in the stabilization of the Polish economy in the years 2000-2014
Autor: Ryszard Barczyk


Entrepreneurship of students vs. additional non-university activities
Autor: Tomasz Bernat


Aplikacja metody referencyjnej oceny projektów inwestycyjnych w sferze realnej
Autor: Przemyslaw Borkowski


Metoda analizy ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych
Autor: Przemysław Borkowski


Young consumers towards the shadow economy in Poland
Autor: Agnieszka Bretyn


Economics of copying vs. social benefits
Autor: Sławomir Czetwertyński


Labor market and working poor
Autor: Karolina Drela


Trade in ICT goods – Poland in comparison to the world
Autor: Małgorzata Barbara Fronczek


Social capital in family business
Autor: Aleksandra Grabowska-Powaga


Ordoliberal category of a property and a modern aspect of a sector of German soccer enterprises
Autor: Artur Grabowski


Innovation of the Baltic
Autor: Alina Grynia


Koncepcja natury ludzkiej jako siła napędowa zmian w ekonomii na przykładzie koncepcji człowieka w ekonomii feministycznej i neoklasycznej
Autor: Anna Horodecka


Znaczenie banków dla funkcjonowania sektora realnego w wybranych krajach UE
Autor: Michał Jurek


Taxonomic methods to evaluate the variation in the standards of living in the countries of post-socialist Europe
Autor: Grażyna Karmowska


Effectiveness of labor market policy – theoretical and practical aspects
Autor: Magdalena Knapińska


Situation of persons with disabilities on the labor market and its impact on the financial situation of the State Fund for Rehabilitation of the Disabled Persons
Autor: Andrzej Koza


Homo economicus paradigm in terms of development of heterodox economics
Autor: Jakub Kraciuk


Reflections about the notion of responsibility
Autor: Anna Krzysztofek


Corporate volunteering as an instrument of CSR
Autor: Wojciech Leoński


Level and reasons for differences of salaries in Poland
Autor: Agnieszka Łopatka


Zmiany w przepływach kapitału w procesie integracji Unii Europejskiej – wybrane aspekty
Autor: Iwona Maciejczyk-Bujnowicz


Ageing society as a challenge for social and family policy
Autor: Marta Maier


Assessment of the development of a border area using Zachodniopomorskie Voivodeship as an example
Autor: Agnieszka Malkowska


Wybrane procesy wpływające na współczesne systemy bankowe
Autor: Paweł Marszałek


Social competence of Polish and Lithuanian students – comparative analysis
Autor: Danuta Miłaszewicz


Konkurencyjność regionów w kontekście inteligentnej specjalizacji (na przykładzie Świętokrzyskiego)
Autor: Dorota Miłek, Karolina Kapusta


Incomes and willingness of students to perform altruistic actions
Autor: Rafał Nagaj


Imperfections of the labor market in the context of the functioning of trade unions
Autor: Mariusz Nyk


Competitiveness in economic literature – bibliometric analysis
Autor: Magdalena Olczyk


Minimum wage as a tool used to reduce the labor market grey area
Autor: Monika Pasternak-Malicka


Towards sustainable development – review of effects of actions in Poland
Autor: Barbara Pawłowska


The origin of the regulation approach in the French economic theory
Autor: Renata Pęciak


Employers from the open labor market and their role in the counteracting of unemployment among persons with disabilities
Autor: Adriana Politaj


Innovativeness vs. competitiveness of Luxembourg economy
Autor: Joanna Prystrom


The issue of gender in economics
Autor: Małgorzata Raczkowska


Determinants of the development of creative industries
Autor: Magdalena Ratalewska


Regional diversity of SME sector
Autor: Hanna Soroka-Potrzebna


Effect of cooperation with R&D sector on SME’s innovation based on survey
Autor: Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka


Evaluation of morphological characteristics of cyclical fluctuations in Poland in 2001-2013
Autor: Joanna Spychała


The impact of the monetary and fiscal authorities (policy mix) on the functioning of enterprises in Poland
Autor: Joanna Stawska


Trust as a component of social capital
Autor: Piotr Szkudlarek


Ekonomiczna treść kategorii wartości
Autor: Jarosław Szostak


Assessment of the health policy impact on the quality of life of ageing population in the European Union countries
Autor: Andrzej Szuwarzyński


Innovation activity in regional industrial systems vs. economic cycle on the example of the Dolnośląskie Voivodeship
Autor: Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz


Application of Malmquist index to examine changes in the efficiency of public universities
Autor: Michał Świtłyk, Artur Wilczyński


The role of state in shaping the competition in the Polish air transport market
Autor: Dariusz Tłoczyński


External sources of funding of technology transfer in high-tech manufacturing sector in Poland
Autor: Roman Tylżanowski


Human resources in the European Union – opportunities and threats
Autor: Grażyna Węgrzyn


Disposition to financial emigration among the students of the Świętokrzyskie Voivodeship
Autor: Danuta Witczak-Roszkowska, Karolina Okła


Generation 50+ in Poland – suspected of exclusion?
Autor: Katarzyna Włodarczyk


Participation of inhabitants in building commune development strategy as a manifestation of social capital in rural areas
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Causes and structure of emigration of Polish citizens after the accession to the European Union
Autor: Jarosław Wolkonowski


Tradition in the aspect of building the competitiveness of a small-sized enterprise
Autor: Jacek Wychowanek


Adam Smith about ownership
Autor: Urszula Zagóra-Jonszta


Model komunikacji CSR w świetle podejścia H. Lasswella
Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska


Economic governance and economic order – need and opportunities of changes
Autor: Ewa Zeman-Miszewska, Maciej Miszewski


The impact of CSR concept on the valuation of stock companies
Autor: Mariusz ZielińskiStimulating the competitive advantage
Autor: Anna I. Adamik


Competitive advantage building – decoupling as a result of stakeholders pressure
Autor: Agata Austen


Possibilities and scale of using ambient marketing by companies in Poland
Autor: Marcin Flieger


Review of e-learning solutions in the education area of organization’s
Autor: Piotr Głowicki, Wojciech Cieśliński


Research directions of clusters
Autor: Robert Golej


Defining of organizational culture and brand, as a foundation for the customer value management implementation in an organization
Autor: Wojciech Idzikowski, Wojciech Cieśliński


The critical analysis of the system for the selection of projects financed from the European Social Fund in Poland in the years 2007-2013
Autor: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha


Corporate philanthropy and its importance for the competitiveness of enterprises – a review of research
Autor: Monika Kwiecińska


Towards interorganizational network – the example of strategic renewal of My Travel Ltd.
Autor: Janusz Marek Lichtarski, Przemysław Bandura


Assumptions of design methodology of transport system in the company
Autor: Tomasz Małkus


Internal selection as the organization’s competitiveness vehicle in selective environment
Autor: Katarzyna Piórkowska


Human resources as a determinant of the competitiveness of high-tech enterprises
Autor: Gabriela Roszyk-Kowalska


Change of health care improvement services in customer perception – registration process and waiting room area. Case study
Autor: Grzegorz ZielińskiEcological controlling in the company
Autor: Anna Balicka


The process of controlling implementation in companies practice
Autor: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska, Sylwia Meller


Management control in organizational units of courts
Autor: Wioletta Baran, Sylwia Morawska


Bonuses and rewards for internal auditors vs. internal audit effectiveness in a private and public sector
Autor: Piotr Bednarek


Historical aspect of income statement of interwar period in Poland
Autor: Renata Biadacz


Valuation of financial instruments at fair value in the banks
Autor: Małgorzata Białas


Determinants of return on equity of companies in the food industry
Autor: Anna Bieniasz


Strategic controlling of universities
Autor: Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka


The evaluation of investments relating to the functioning of the accounting information system in an enterprise
Autor: Adam Bujak


A financial and accounting subsystem as an instrument for management accounting and controlling
Autor: Andrzej Bytniewski


Financial controlling in the EU projects implemented in public universities
Autor: Jolanta Chluska, Waldemar Szczepaniak


Valuation of an insolvent business vs. fair value
Autor: Halina Chłodnicka


Controlling in the insurance company in the new market conditions
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


W jakim stopniu spółki notowane na rynkach alternatywnego obrotu ujawniają informacje strategiczne w raportach rocznych – analiza porównawcza przypadków
Autor: Joanna Dyczkowska


Factors that limit controlling implementation as revealed by questionnaire surveys
Autor: Joanna Dynowska


Use of budgeting in the EU projects management – research findings
Autor: Krzysztof Dziadek


Computer aid of risk management through audit procedures
Autor: Wojciech Fliegner


Strategic analysis of public healthcare centre to create its business model – case study
Autor: Magdalena Jaworzyńska


The additive, cost production function in the management assessment process of business entity
Autor: Marcin Jędrzejczyk


Valuation concepts vs. usefulness of reporting information of small businesses
Autor: Angelika Kaczmarczyk


The study of fluctuation of deviations in the budgeting control
Autor: Zdzisław Kes


The stakeholders perspective vs. the strategy of the University of Szczecin – selected issues
Autor: Ilona Kędzierska-Bujak


Project success factors
Autor: Marcin Klinowski


Account and tax books vs. management accountancy in the area of marketing in the light of empirical research
Autor: Konrad Kochański


Appliance project of agricultural farm as a tool for strategic planning in agriculture
Autor: Tomasz Kondraszuk


The conception of introduction of responsibility accounting in the centers responsible for investment in building construction enterprises
Autor: Krzysztof Konstantyn


Personnel controlling measures in local government units
Autor: Magdalena Kowalczyk


Demotivating and dysfunctional aspects of transfer price
Autor: Jarosław Kujawski


Auditor’s revenue and expense audit as an element susceptible to accounting fraud
Autor: Agnieszka Lew


SOA technology in business process optimalization on the example of MPWiK Wrocław S.A.
Autor: Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg, Edyta Prozorowska, Piotr Słomianny


Controlling in public institutions of higher education – the outline of the problem
Autor: Krzysztof Małys


Outsourcing and offshoring of accounting process – service delivery models
Autor: Elżbieta Marcinkowska


Communication in management accounting
Autor: Marek Masztalerz


Interdependence of the main areas of university activity
Autor: Remigiusz Napiecek


The state and development trends of management accounting in 21st century in practice
Autor: Bartłomiej Nita


The discriminant function of accounting
Autor: Edward Nowak


Is accounting moral? Discourse on economic measurement and philosophy of ethics
Autor: Marta Nowak


Checkout the cost to obtain revenue recognition – implications for settlements and management
Autor: Michał Poszwa


Self-billing in commercial transactions between the entities of the capital group
Autor: Marzena Remlein


Challenges facing management accounting of business models
Autor: Dariusz Ryszard Rutowicz


Enterprise value in the light of resource-based theory
Autor: Dorota Sładkiewicz


Expectations of public procurement sector units concerning the support for managerial accounting through integrated management systems
Autor: Anna Stronczek, Sylwia Krajewska


The “trap” of profitability in the financial policy of enterprises
Autor: Wiesław Szczęsny


The influence of the Polish Accounting Standard No.
Autor: Alfred SzydełkoBalanced scorecard as a tool of efficiency measurement of the internal audit unit
Autor: Anna Bartoszewicz


Wykorzystanie porządkowych modeli logitowych w diagnozie systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstw polskich
Autor: Barbara Batóg, Jacek Batóg, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski


Business model in the reporting of Polish public companies on the example of the energy sector
Autor: Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz


Analysis of generic costs of companies from the petroleum sector
Autor: Paulina Bełch


Determinants of the education costs at universities
Autor: Anna Białek-Jaworska


Calculation of net costs of transport services of Warsaw Bus Company
Autor: Leszek Borowiec


Segment reporting as the information base for evaluation of effectiveness of operating management
Autor: Halina Buk


Areas of integration of costing systems created for the purpose of financial accounting and budgeting – the results of empirical research
Autor: Michał Chalastra


Performance measurement in Islamic banks
Autor: Małgorzata Czerny


Biological benefits in profitability account of agricultural production
Autor: Dorota Czerwińska-Kayzer


Modern tools of management reporting in the context of roles of contemporary management accountants
Autor: Joanna Dyczkowska


Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie dokonań organizacji pożytku publicznego
Autor: Tomasz Dyczkowski


Performance measures for public benefit organization. Opportunities and limitations of their use
Autor: Tomasz Dyczkowski


Identification and grouping of environmental costs in the management information system
Autor: Aleksandra Ferens


Costs and benefits vs. a risk of receivables insurance
Autor: Rafał Jagoda


Performance measures in the area of social context of corporate responsibility towards employees
Autor: Elżbieta Jaworska


Conceptual frameworks for the use of Balanced Scorecard in the management of the basic unit of public university
Autor: Jacek Jaworski, Jacek Woźny


Balanced Scorecard in top ranked Polish universities – an analysis of readiness for design and implementation
Autor: Wojciech Kariozen


The principles of cost accounting in French hospitals for the valuation of medical services
Autor: Magadelna Kludacz


Determinants of business cost management in printing industry
Autor: Bartosz Kołodziejczuk


Costs of water supply system and sewage collection system with the purpose of creating scales of charges
Autor: Roman Kotapski


Factors of value creation in a heating company
Autor: Mariola Kotłowska


Managerial reporting for the waste disposal plants
Autor: Robert Kowalak


Value stream performance measurement of lean accounting
Autor: Marcin Kowalewski


Cost planning in the process perspective
Autor: Wojciech Dawid Krzeszowski


Administrative costs in hospital
Autor: Justyna Kujawska


Performance measurement of customer relationships in enterprises of trade
Autor: Grzegorz Lew


Product planned obsolescence accounting
Autor: Monika Łada


The role of benchmarking in hospitals’ performance measurement
Autor: Małgorzata Macuda


Measurement in accounting against international regulations
Autor: Teresa Martyniuk, Klaudia Balcer


The role of management commentary of socially responsible enterprise
Autor: Łukasz Matuszak


EBITDA as a basis for target costing
Autor: Jarosław Mielcarek


Organizational aspects of the Balanced Scorecard implementation
Autor: Maria Nieplowicz


Performance-oriented controlling
Autor: Edward Nowak


Konflikt moralny w zarządzaniu dokonaniami
Autor: Marta Nowak


Managing the costs of construction designs carried out in accordance with the FIDIC contract conditions – selected issues
Autor: Agnieszka Nóżka


Settlement of medical procedures using Gruper applications
Autor: Ryszard Orliński


Evaluation and selection methods of research and development projects in socially responsible company
Autor: Ewa Różańska


Labour costs management vs. CSR requirements
Autor: Jolanta Rubik


Cost accounting operations – theory and practice
Autor: Beata Sadowska


Praktyki zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze MSP
Autor: Anna Surowiec


The concept of performance measurement in POL-EKO general partnership
Autor: Piotr Szczypa


Objectives and indicators for monitoring the goals in management control and performance budget in local self-government entities
Autor: Olga Szołno


Segment costs and results accounting in process-oriented management accounting
Autor: Łukasz Szydełko


Strategy map in the performance of local government units on the example of the city of Lublin
Autor: Joanna Świerk


Business model vs. strategy and strategic management
Autor: Marcin Wierzbiński


Sustainable costs management in the light of alternative research in management accounting
Autor: Beata Zyznarska-DworczakHalal food market vs. Polish meat producers. On the dissimilarities in approaching the idea of sustainable development
Autor: Jacek Adamek


Debt of municipal companies in Poland in the light of research
Autor: Arkadiusz Babczuk


Social responsibility of accounting vs. corporate image
Autor: Melania Bąk


Value relevance of impairment provisions in the Polish banking sector
Autor: Piotr Bolibok


Selected directions of increasing efficiency in supporting thermomodernization in buildings from public funding
Autor: Grażyna Borys


Environmental aspects in the system of local taxes and tax policy of cities with the powiat status in Poland
Autor: Jarosław Dziuba


Social insurance of farmers vs. the concept of sustainable development
Autor: Elżbieta Hajduga


Education as an operation area of domestic listed bank foundations
Autor: Alicja Janusz, Teresa Orzeszko


Directions of changes in SME accounting in accordance with the amended Accounting Act
Autor: Joanna Kogut


Grants for employment as an instrument for counteracting unemployment of persons with disabilities in the Czech Republic and Poland
Autor: Andrzej Koza


Bitcoin vs. legal and tax regulations in Poland and worldwide
Autor: Robert Kurek


Digital currencies and their impact on monetary systems
Autor: Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska


Do loan loss provisions accounting and procyclicality matter for the effects of capital on loan growth of big banks in the European Union?
Autor: Małgorzata A. Olszak, Mateusz Pipień, Sylwia Roszkowska


Equity release type of financial services in the context of the intergenerational justice principle
Autor: Małgorzata SolarzThe Code of Professional Ethics in Accounting in the light of the survey
Autor: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska


Ethics in the light of the evolving behaviorism in accounting
Autor: Małgorzata Cieciura


Environmental financial information in annual reports of listed companies of chemical sector
Autor: Justyna Dyduch


CSR reporting vs. ethics and companies’ responsibility
Autor: Justyna Fijałkowska


Money strengthening as a measurement unit of the risk value in accounting
Autor: Tomasz Gabrusewicz, Wiesława Przybylska-Kapuścińska


Integrated reporting in creating shared value (CSV)
Autor: Dariusz Gregorczyk


Valuation in fair value of fixed tangible assets vs. the value of equity as a result of IFRS implementation in Polish economic reality – pragmatic approach
Autor: Artur Hołda, Małgorzata Adamik-Citak


Public interest vs. social welfare? What kind of interest protects accounting of units of the public finance sector?
Autor: Aldona Kamela-Sowińska


EVA as a tool in financial controlling
Autor: Maria Kukurba


The role of financial reporting of the energy companies in support of sustainable development
Autor: Adam Lulek, Dominika Zielińska


The importance of integrated reporting in reducing the value gap of an enterprise
Autor: Grażyna Michalczuk, Teresa Mikulska


Costs of corporate social engagement
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk


Social dimension of accounting in the light of ethical normative theory
Autor: Beata Rogowska


A true and fair view in company accounts
Autor: Anna Spoz


Changes in EU regulations and the transparency and comparability of non-financial information in reports
Autor: Arleta Szadziewska


Innovation and market value of tourism
Autor: Dawid Szutowski


Verification of non-financial data in CSR reports of Polish companies
Autor: Jolanta WiśniewskaImpact of environmental fees on company’s financial results
Autor: Joanna Antczak


The ability to use repayable instruments in projects relating to waste management
Autor: Bartosz Bartniczak


Materialization of the exceptional risk vs. compensation of its effects by insurance
Autor: Sylwia Bożek, Beata Dubiel


Sustainable water management on the example of Paris Metropolis
Autor: Dorota Burzyńska


The search for fairness in the context of professional codes on the example of the banking sector
Autor: Iwona Dorota Czechowska


The role of corporate social responsibility in sustainability transition
Autor: Karolina Daszyński-Żygadlo, Bożena Ryszawska


The share of bank credit as sources of SMEs financing in Poland and in Germany
Autor: Anna Dąbkowska


Selected aspects of CSR in the financial market – survey results on a representative sample of Polish society
Autor: Leszek Dziawgo, Danuta Dziawgo


Dysfunctions of the reporting system in public finance sector units
Autor: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj


The effect of virtual economy on the real economy – selected issues
Autor: Renata J. Jedlińska


The inspection of legitimate receiving of benefits in case of sickness and maternity in the Polish social insurance system in the years 2005–2013
Autor: Szymon Kasprowski


Sources of financing the environmental protection in Poland
Autor: Lidia Kłos


Problems of excessive indebtedness of self- -government units in Poland in the context of rising challenges for development in the European Union’s financial perspective for 2014–2020
Autor: Magdalena Kogut-Jaworska


Post-crisis tools of the supervisory review process vs. the level of safety of the European banking system
Autor: Jan Koleśnik


Corporate bond redemption on the Catalyst market in the years 2013–2014 – the example of the property developers bonds
Autor: Bożena Kołosowska, Agnieszka Huterska


Supporting and promotion of eco-innovations based on The Lubelskie Voivodeship
Autor: Jolanta Korkosz-Gębska


Quota scheme vs. employment of people with disabilities in The Czech Republic and Poland
Autor: Andrzej Koza


Impact investing as a form of the realization of SRI conception
Autor: Wojciech Krawiec


Some local development support tools
Autor: Danuta Król


EEEA as evidence for the importance of the natural environment in public statistics
Autor: Barbara Kryk


Bitcoin vs. economic functions of money
Autor: Robert Kurek


The essence of supervision of open pension funds in Poland
Autor: Elwira Leśna-Wierszołowicz


Problems of effectiveness evaluation of social economy entities
Autor: Irena Łącka


Investment outlays in the environmental protection in Poland
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka


Eco rating of mobile phones
Autor: Jarosław Pawłowski


Institutional conditions and mechanisms which improve the level of financial capabilities
Autor: Tomasz Potocki


Hazards and risk groups of modern microfinance
Autor: Adriana Przybyszewska


Fee for waste management as an income of a commune
Autor: Ewa Spigarska


Influence of electronic road toll collection system on business investments on the example of The West Pomeranian Voivodeship
Autor: Blażej Suproń


The problem of financial awareness in the context of gathering of retirement savings
Autor: Magadlena Swacha-Lech


The realisation of sustainable development concept vs. local-level spatial planning
Autor: Marta Szaja


Spatial diversity of economic development of poviats of The Lubelskie Voivodeship
Autor: Marek W. Szewczyk


Financial aspect of the concept of urban renewal in the light of the objectives of the project of Revitalization Act
Autor: Magdalena Ślebocka


Revitalization as the key aspect of the financing and urban sustainable development policy
Autor: Aneta Tylman


Carbon dioxide emissions by motor vehicles as part of the external costs of road transport in Poland
Autor: Stanisław Wieteska


Significance of public companies ownership structure for Polish capital market development in the years 2008–2012
Autor: Rafał Wilczyński


Income inequality of Polish households in the context of sustainable development
Autor: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn


Environmental challenges of contemporary banking – the case of Deutsche Bank Group
Autor: Justyna Zabawa


Ecomanagement in the activities of banks as a manifestation of the concept of corporate social responsibility
Autor: Agnieszka ŻołądkiewiczTerritorial aspect of regional development in the European Union vs. cohesion policy
Autor: Andrzej Prusek


Poverty in the regions of
Autor: Alla Melnyk, Viktoriia Adamyk


Dynamic classification of the EU NUTS 2 regions in terms of vulnerability to economic crisis
Autor: Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej Sokołowski, Marek Sobolewski


Strategic and alocation efficiency of regional development policy
Autor: Krzysztof Malik, Karina Bedrunka


The assessement of vulnerability to economic crisis in EU regions households – spatio-temporal analysis
Autor: Małgorzata Markowska


The impact of the global crisis on the processes of economic convergence in the countries of Central and Eastern Europe (CEE)
Autor: Anna Malina, Dorota Mierzwa


Innovative practices in a contemporary organization – opportunities and tendencies
Autor: Małgorzata Golińska-Pieszyńska


The proposal of extended unemployment measure
Autor: Beata Bal-Domańska


Lublin Voivodeship – the border in intraregional policy vs. limits of the intraregional policy
Autor: Waldemar A. Gorzym-Wilkowski


Regional dimension of the Europe 2020 strategy in the European Union
Autor: Jakub Hadyński


Innovation of tourist enterprises as an incentive for tourist region development
Autor: Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka


Investments of Japanese companies in the Lower Silesian Voivodeship – dynamics and directions of development
Autor: Maja Kiba-Janiak, Tomasz Kołakowski


Economic security of the Lower Silesian Voivodeship and capabilities of its long-term development
Autor: Iwona Maria Ładysz


Territorial contract as an instrument of supporting of regional development
Autor: Marek Obrębalski


Socio-economic development strategic programming of integrating regions in Poland
Autor: Dorota Rynio


The R&D expenditure level in Poland in comparison with other European Union countries
Autor: Aleksandra Zygmunt


The assessment of dependence between human resources in science and technology and GDP per capita level of the European Union countries
Autor: Roman Sobczak


Entrepreneurship as a factor of regional development on the example of Opolskie Voivodeship
Autor: Justyna Zygmunt


The role and importance of professional higher education in the development process of the region
Autor: Joanna Augustyniak


Deficiency of air transport infrastructure as a barrier to regional economic development
Autor: Tomasz MadrasVia Sacra as a regional tourism product in the Neisse Euroregion
Autor: Franciszek Adamczuk


Discrete choice methods in the research of preferences of hospitality services consumers in Jelenia Góra district
Autor: Tomasz Bartłomowicz, Lucyna Wojcieska


Special economic zones as a factor for activating regional economies
Autor: Iwona Franczak


Regional support fund for the financing innovations transactions – conceptual approach
Autor: Dariusz Głuszczuk


Selected determinants of entrepreneurship climate in the regions of eastern borderland of the eu and belarus
Autor: Maria Kola-Bezka


The use of European Union funds in local government units in Lower Silesia Voivodeship in the period 2007-2013
Autor: Marian Maciejuk


The european grouping of territorial cooperation in Poland – preliminary assessment
Autor: Aneta Mędza


Territorial cohesion as the basis for the regional policy
Autor: Jan Polski


Implementation of the regional innovation strategy as the network of activities – example of the Śląskie Voivodeship
Autor: Jan Stachowicz, Sławomir Olko


Innovation vs. structural changes in the labour market in the Lodzkie province
Autor: Jadwiga Suchecka, Edyta Żmurkow-Poteralska


Study of quality of life in Poland
Autor: Olimpia Stanaszek


Integrated territorial investments as a tool of building the capability of functional areas on the example of Kędzierzyńsko-Kozielski Sub-regional Functional Areas
Autor: Edyta Szafranek


Spatial differentiation in funding of R&D activity as a measure of innovative potential.
Autor: Marek Szajt


A new concept of innovations financing in enterprises in the programming period 2014-2020
Autor: Kinga Szmigiel


Tourism clusters development prospects in the border-adjacent areas of Poland
Autor: Piotr Szwinta


Unused human capital of Lower Silesia Voivodeship sub-regions
Autor: Grzegorz Tekieli


Social effects of foregin direct investment in Jelenia Góra and the district of Jelenia Góra
Autor: Arkadiusz Wojtkiewicz


Local differences in the financial situation of municipalities in Poland
Autor: Jolanta ZaworaOpportunities and threats for the development of urban functional areas – example of the Poznań agglomeration
Autor: Wanda Maria Gaczek


Trends of Polish cities land planning – causes and consequences for their development
Autor: Danuta Stawasz


Managing the effectiveness of urban public services
Autor: Florian Kuźnik


Conditions of spatial diversity of maintenance costs in multi- -family dwelling stock
Autor: Artur Myna


Urban resilience – case studies of economic urban resilience assessment
Autor: Adam Drobniak, Klaudia Plac


Problems in the identification of communes with dominated economic structure
Autor: Andrzej Raczyk, Iwona Majkowska


Smart City – definition and measurement attempt
Autor: Ewelina Szczech-Pietkiewicz


Participatory management in local communities
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Rural communes as beneficiaries of EU funds in 2007-2013 on the example of Mazowieckie Voivodeship
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Strengths and weaknesses of Dzierżoniów and the key tasks to be implemented in the light of survey research
Autor: Andrzej Raszkowski


Spatial planning system as a barrier to the realization of urban component of cohesion policy in Poland
Autor: Cezary Brzeziński


Cooperation in rural areas. The case of local Action Group “Prym”
Autor: Justyna Danielewicz


Transborder openess of service providers in the divided city of Gubin/Guben
Autor: Sylwia Dołzbłasz


Innovativeness in the process of urban revitalization
Autor: Eliza Farelnik


Threats and conflicts in the field of spatial planning in the Wałbrzych Sudeten Landscape Park
Autor: Anna Grochowska


Planning permission as the reason for the lack of spatial organization
Autor: Kamila Juchniewicz-Piotrowska


The spatial and financial aspects of functioning of Białowieża National Park
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Role of clusters in creative industries in the development of cities
Autor: Sławomir Olko


Living standards in chosen Silesian cities
Autor: Katarzyna Przybyła


The role of universities in city image creating. Case study of Jelenia Góra and Wałbrzych
Autor: Justyna Adamczuk


Quality of life vs. processes of local development management
Autor: Marta Kusterka-Jefmańska


Legal instruments of local taxes shaping by municipalities (on the example of real estate tax)
Autor: Arkadiusz Talik, Remigiusz Mazur


The possibility of supporting the development of a community in the 2014-2020 Rural Development Programme
Autor: Ewelina Julita Tomaszewska


The significance and impact of social capital on the local development
Autor: Piotr Paczóski


Assessment of regulation change impact on Polish communes’ capacity to service liabilities
Autor: Maciej Turała


Local government as the benchmark of integrated governance in the process of sustainable development
Autor: Lech Jańczuk


The role of natural values in the local development in the light of the strategic documents on the example of selected Lublin communes
Autor: Jacek Witkowski


Three sector partnership as a source of local social capital
Autor: Bożena Kuchmacz


The significance of endogenous resources for the development of Wrocław Metropolitan Area – chosen aspects
Autor: Agnieszka Krześ


Manifestations of adequacy violations in the process of fiscal decentralization in Poland
Autor: Katarzyna Wójtowicz


Cooperation between public, private and social sectors in the process of revitalization of the city centers in Poland
Autor: Ewa M. Boryczka


Means used by local governments to enhance local development
Autor: Paweł ZaworaThe profile of a Muslim accountant – influencing elements
Autor: Jacek Adamek


Compliance testing in theory and practice of financial auditing
Autor: Mariusz Andrzejewski, Kinga Mróz, Maciej Popek


Transformation of internal audit in Poland – from compliance audit to performance audit
Autor: Anna Bartoszewicz


Accounting and its capital, that is accounting in nonmaterial dimension
Autor: Melania Bąk


Accounting policy used by the NewConnect listed companies
Autor: Anna A. Białek-Jaworska, Katarzyna Drązikowska


The role of professional experience in accounting learning in Poland and Slovakia
Autor: Anna A. Białek-Jaworska, Marek Żukowski, Jozef Bucko


Datio in solutum in accounting and tax terms
Autor: Grzegorz Bucior


Information aspects of the equity funds of the independent public health care units
Autor: Jolanta Chluska


The impact of making evaluation of an enterprise in liquidation for the sale on a selected example
Autor: Halina Chłodnicka


The future of cooperative banks in the light of implementation of Basel III regulations into the Polish banking system
Autor: Marek Garbowski


Relevance of reporting information
Autor: Magdalena Giedroyć


The practitioners’ approach to the recognition of provisions, contingent liabilities and contingent assets in accordance with IAS 37 – the results of an empirical study
Autor: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka


The role of an auditor in the process of business combinations
Autor: Magdalena Janowicz


Economic turnover as an interest legally protected by Accounting Law
Autor: Aldona Kamela-Sowińska


Ethics in accounting today and in the past – evaluation of topicality of L. Pacioli postulates
Autor: Małgorzata Kamieniecka


Under pressure. Lobbying influence on the shaping of accounting standards
Autor: Katarzyna Kobiela-Pionnier


Determinants of performance measurement at the level of processes in a company
Autor: Mariola Kotłowska


The significance and future of the prudence principle
Autor: Edyta Łazarowicz


The recognition of insurance revenues in bank bookkeeping
Autor: Edward Pielichaty


Financial audit of public interest entities in the light of amendments to relevant EU directives
Autor: Anna Mazurczak-Mąka, Paweł Zieniuk


Historical cost and fair value of assets – analyses of valuation models on the ground of some companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Autor: Małgorzata Rówińska


Accounting in the State Forests National Forest Holding
Autor: Beata Sadowska


Economic and financial crime vs. creative aspects of accounting
Autor: Karol Schneider


Controversy over mergers accounting in the international accounting standards
Autor: Joanna Toborek-Mazur


Methods of research and development work effects valuation
Autor: Piotr Wanicki


Identification of economic safety in literature and legal regulations
Autor: Małgorzata Anna Węgrzyńska


Virtual currencies in accounting
Autor: Edward Wiszniowski


Influence of marketing-purchasing groups on the performance and financial situation of companies
Autor: Grzegorz ZimonManagement accounting information system in healthcare institutions
Autor: Wioletta Baran


Financial audit and controlling as information and control tools in the system of accounting of business entities
Autor: Anna Bartoszewicz, Joanna Dynowska


Accounting for and calculation of production costs at the turn of the XIXth and XXth centuries in the manuals of E. Pietrzycki and W. Góra
Autor: Renata Biadacz


Transfer pricing and tax risk management in connected firms
Autor: Renata Burchart


Application of management accounting in the process of risk management in insurance company
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


Use of cost accounting with coefficients to determine the costs of individual car services
Autor: Małgorzata Cygańska, Henryk Lelusz


Disclosure of strategic information in annual reports of companies listed at the alternative investment markets in London and Warsaw
Autor: Joanna Dyczkowska


Usefulness of non-financial data in assessing the performance of public benefit organisations
Autor: Tomasz Dyczkowski


Compulsory and non-compulsory elements of accounting policy in local government entities
Autor: Joanna Dynowska


Enterprise performance management under risk
Autor: Anna Glińska


Global Management Accounting Principles – CGMA. Origins – structure – contents
Autor: Renata Gmińska, Jacek Jaworski


Cognitive aspects of judgment and decision making in behavioral accounting – chosen issues
Autor: Elżbieta Jaworska


The deviation analysis methods in the budgetary control
Autor: Zdzisław Kes


Talent management as a supporting tool for balanced scorecard
Autor: Ilona Kędzierska-Bujak


Cost accounting and its application in the management of hospital
Autor: Magdalena Kludacz


Business model and building a company’s competitive advantage
Autor: Bartosz Kołodziejczuk


The term and measures of operational equilibrum of enterprise
Autor: Jan Komorowski


Cost accounting for sales in the chart of accounts for the needs of enterprise management
Autor: Roman Kotapski


Dualism of cost calculation of urban services
Autor: Robert Kowalak


Sales, Operational and Financial Planning (SOFP) of lean accounting
Autor: Marcin Kowalewski


Functioning of cost accounting and its application to the cost management in water and sewage companies
Autor: Mirosław Kowalewski


Calculation of gross and net profit on sales according to ABC and IAS 2 – inventories
Autor: Jarosław Mielcarek


Quo vadis balanced scorecard?
Autor: Maria Nieplowicz


Pro-efficiency remuneration as a flexibility determinant of a manufacturing plant
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Contribution of Wroclaw centre in the development of cost accounting
Autor: Edward Nowak


Between accounting and Pawlow’s dogs. Criticism of “behavioral accounting” term
Autor: Marta Nowak


Performance budget in hospitals
Autor: Ryszard Orliński


Calculation of tax costs and systematic cost accounting
Autor: Michał Poszwa


Performance measurement in small and medium enterprises in Poland
Autor: Piotr Waśniewski


Management accounting/controlling education in Poland and Germany – comparative studies
Autor: Ewelina Zarzycka, Justyna DobroszekResearch in financial accounting
Autor: Ewa Wiktoria Babuśka


Typology and revenue valuation from nonconventional transactions with customers
Autor: Halina Buk


Behavioral aspects of accounting in today’s economy – an outline of the problem
Autor: Małgorzata Cieciura


Theoretical problem of a report on risk
Autor: Beata Dratwińska-Kania


Can social responsible accounting be called a paradigm?
Autor: Dawid Garstecki


Accounting science – a say in the discussion
Autor: Waldemar Gos


Conceptual and social determinants of ethical judgment in accounting – Polish perspective
Autor: Wojciech Hasik


Contemporary accounting challenges in the field of economic value translation
Autor: Marcin Jędrzejczyk


E-services in accounting
Autor: Krzysztof Jonas, Katarzyna Świetla


Case study as a research method in accounting – methodological analysis of selected applications
Autor: Katarzyna Klimczak, Anna Wachowicz


Evolution of accounting policy in the economic practice of the Russian Federation
Autor: Joanna Koczar


Autor: Alina Kozarkiewicz


Dilemmas of contemporary accounting
Autor: Mirosława Kwiecień


About well or exactly wrong – usefulness (suitability) of information in accounting system
Autor: Tomasz Lewandowski


Public sector accounting in the European
Autor: Wojciech A. Nowak


Accounting of micro units based on the Accounting Act
Autor: Narcin Osikowicz


Accounting teaching and contemporary conditions and dilemmas
Autor: Piotr Szczypa


Positive accounting theory as the main stream accounting research concept
Autor: Anna Szychta


Contemporary determinants in the development of accounting
Autor: Joanna Zuchewicz


Reporting function of accounting in a territorial self-government unit
Autor: Dorota Adamek_Hyska


Environmental indicators of external environmental reporting
Autor: Anna Balicka


Intangible assets and the priority in financial statements
Autor: Katarzyna Bareja


Financial reporting trends in insolvency proceedings
Autor: Kinga Bauer


Excess of information in the financial statements – possible directions for reform
Autor: Stanisław Hońko


Micro units reporting in the context of true and fair view
Autor: Angelika Kaczmarczyk


Business model as a new challenge of external reporting
Autor: Mariusz Karwowski


Accounting policies, estimates and errors from previous years in the light of the proposed and introduced changes in the National Accounting Standard No. 7
Autor: Katarzyna Kostyk-Siekierska


Proposal for extending the scope of opinion and report on the financial statements
Autor: Grzegorz Lew


Segment reporting as the manifestation of the convergence of financial accounting and management accounting
Autor: Bartłomiej Nita


Reporting in the statutory audits of public interest entities – assessment of the proposed changes
Autor: Józef Pfaff


Innovation process in the aspect of competence assets
Autor: Katarzyna Piotrowska


Changes in financial reporting in the regulations of the Accounting Act
Autor: Lucyna Poniatowska


Operating segments in the financial statements of public companies – comparability or diversity of information
Autor: Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss


Skonsolidowane raportowanie – wychodząc poza raportowanie finansowe
Autor: Paweł Rumniak


Presentation and disclosure of financial information – changes in IFRS
Autor: Agnieszka Tłaczała


The usage of financial analysis to evaluate the hospitals financial performance – selected problems
Autor: Małgorzata Cygańska


Financial analysis in intelligent organization
Autor: Beata Iwasieczko


Trends in development of financial and strategic analysis in local government units
Autor: Magdalena Kowalczyk


Adoption of financial analysis tools in financial planning of local government units
Autor: Piotr OleksykValues in the market society and valuation on the free market
Autor: Kazimierz Banasiewicz, Paweł Nawara


The premises for corporate social responsibility in insolvency proceedings
Autor: Kinga Bauer, Joanna Krasodomska


The influence of social innovation upon the development of regions and organizations
Autor: Marzena Cichorzewska, Marta Cholewa-Wiktor


CSR, organizational identity and behavioral outcomes. A mediating role of perceptions and trust
Autor: Barbara Fryzeł


Actions for promoting work–life balance as an element of corporate social responsibility
Autor: Urszula Gołaszewska-Kaczan


Responsible rewarding systems – the first step to explore the research area
Autor: Katarzyna Klimkiewicz, Ewa Beck-Krala


The use of business models in forming corporate social responsibility
Autor: Janusz Kroik, Jan Skonieczny


Life cycle management as a crucial aspect of corporate social responsibility
Autor: Joanna Kuzincow, Grzegorz Ganczewski


Implementing the work–life balance as a CSR tool in Polish companies
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka


The communication of CSR policy to customers by discount stores in Poland on the basis of Lidl and Biedronka
Autor: Marta Miszczak


CSR and small business from the international and national perspective
Autor: Magdalena Popowska


Understanding the concept of CSR in small and medium- -sized enterprises in agribusiness
Autor: Marcin Ratajczak


Ethical code and whistleblowing as CSR tools in pharmaceutical companies
Autor: Anna Stankiewicz-Mróz


Corporate social responsibility in the SME sector. An analysis of the key aspects and pillars of developing the CSR strategy
Autor: Ewa Stawicka


Company’s CSR activities addressed to its employees – diffusion of CSR to customers by employees
Autor: Tomasz Wanat, Magdalena Stefańska


Selected legal aspects of social entrepreneurship functioning in Poland in the context of the provisions set forth in the act of 27 April 2006 on social co-operatives
Autor: Anna Waligóra


Development of the CSR concept in Poland – progress or stagnation?
Autor: Przemysław Wołczek


Basic values and attitudes toward cause-related marketing
Autor: Grzegorz Zasuwa


Social economics – from the profit oriented market to the social entrepreneurship
Autor: Halina Zboroń


CSR knowledge and perception in Polish
Autor: Krzysztof Zięba


Triple bottom line concept in theory and practice
Autor: Agnieszka ŻakEconomies of scale in internet economy
Autor: Sławomir Czetwertyński


Efektywność indeksów giełdowych w Polsce – ujęcie empiryczne
Autor: Marcin Flotyński


The problem of measuring the effectiveness of partnership in business
Autor: Daniel Gach


Training effectiveness assessment – solutions review
Autor: Piotr Głowicki


Financial flexibility and corporate investment during financial crises based on public companies in Poland
Autor: Józefa Gryko


Effectiveness of tax reliefs supporting innovation in Poland.
Autor: Marta Kluzek


Zastosowanie proaktywnego i reaktywnego harmonogramowania projektów – studium przypadku
Autor: Dorota Kuchta, Anna Ślusarczyk


Determinants of IPO underpricing in Poland and other selected emerging markets
Autor: Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski


Multimedia as a factor raising fencers’ effectiveness during sports training according to trainers from Great Britain
Autor: Gabriel Łasiński, Łukasz Fil


Scope and impact of intellectual capital reporting in contemporary organizations
Autor: Grzegorz Łukasiewicz


Efficient use of resources of the state fund for rehabilitation of disabled people (PFRON) – the results of the research project
Autor: Natalia Marska-Dzioba


Effectiveness of antibiotic targeted and empirical therapy in hospital treatment
Autor: Joanna Mrowicka


Model of a rational implementation decision of a manufacturer on the market of agricultural mechanisation – concept and application
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


The effectiveness of innovative processes implemented by the SME companies in Poland. The results of empirical research
Autor: Tomasz Norek


Value building and value transfer in companies listed on the Warsaw Stock Exchange – sectoral approach
Autor: Jarosław Nowicki


The need of management of people’s energy in the organization as a conditional increase in efficiency
Autor: Grażyna Osbert-Pociecha


Impact of SSE on the economic situation of municipalities
Autor: Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak


Cost analysis of Polish public libraries with the DEA method and a comparison with results obtained by using the stochastic frontier cost function
Autor: Artur Prędki


Investments of family businesses
Autor: Artur Stefański


Impact of the world exchange markets on Eastern and Central Europe market’s quotations – analysis of trends and autocorrelations
Autor: Edward Radosiński, Tomasz Karczyński


Changes of basic educational subsidy factors distribution in a university unit
Autor: Witold Rekuć, Leopold Szczurowski


Efficiency and effectiveness of Human Capital Operational Program expenditure in the perspective of 2007-2013 in Poland
Autor: Katarzyna Tracz-Krupa


The Brand and economic profit of the company – the case of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Autor: Grzegorz Urbanek


The system approach as the source of efficiency in organization activities
Autor: Sławomir WyciślakSegmentation of consumers based on revealed preferences obtained with the Maximum Difference Scaling method
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Application of classification methods to identify the key performance indicators of performance management
Autor: Barbara Batóg, Jacek Batóg, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski


The application of statistical data analysis in the studies of cross-border tourism in protected areas
Autor: Iwona Bąk


Evaluating human capital depreciation by means of non-linear regression models
Autor: Beata Bieszk-Stolorz


Small and medium enterprises in the Warsaw suburban zone – determination of a localization’s role using classification trees
Autor: Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska


An attempt of structural modelling of the quality of life of stuttering people as a latent construct, based on SF-36v2 questionnaire
Autor: Adam Depta


Multidimensional analysis of financial condition of e-business services
Autor: Katarzyna Dębkowska


Taxonomic procedure of supporting order-picking of products in a warehouse
Autor: Krzysztof Dmytrów, Mariusz Doszyń


Taxonomic and econometric methods in individual real estate evaluation
Autor: Mariusz Doszyń, Sebastian Gnat


The application of unfolding analysis and hedonic regression in the investigation of consumers’ preferences
Autor: Marta Dziechciarz-Duda, Anna Król


Interdependence between the level of economic development and the share of renewable energy in gross final energy consumption in the European Union
Autor: Katarzyna Frodyma


Comparison of local labour markets structure designated using different methods in Poland in 2006 and 2011 years
Autor: Hanna Gruchociak


Perception of working environment by older and younger generation of workers
Autor: Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir


Classification of the Baltic Sea Region countries due to the time of household work
Autor: Marta Hozer-Koćmiel, Christian Lis


Business cycle clock for the EU and the USA in 1995-2013 in the light of synchronization research
Autor: Tadeusz Kufel, Magdalena Osińska, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel


The use of the extended interval TOPSIS methods for linear ordering of objects
Autor: Aleksandra Łuczak


Integrated approach for determining the weighting coefficients for features in issues of linear ordering of objects
Autor: Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki


The application of dynamic classification for the identification of vulnerability to economic crisis in the EU NUTS 2 regions
Autor: Małgorzata Markowska, Danuta Strahl


The structure of male and female employment and remuneration vs. the basic economy structure in the EU countries
Autor: Aleksandra Matuszewska-Janica, Marta Hozer-Koćmiel


The application of the correspondence analysis for the study of the relations between quality management and innovation in the enterprises
Autor: Anna M. Olszewska


Agglomeration method in the age and ageing in Poland by voivodships
Autor: Małgorzata Podogrodzka


Scoring the negotiation offers from the outside of the feasible negotiation space
Autor: Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz


Application of the unfolding analysis to negotiation support
Autor: Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz


An attempt to diagnose the determinants of non- -response rate in Polish households surveys
Autor: Małgorzata Rószkiewicz


Attempt to identify music lovers profiles using classification and regression trees
Autor: Marcin Salamaga


The definition of factors influencing the probability of improving the level of human development using the logit model
Autor: Agnieszka Sompolska-Rzechuła


The use of factor analysis to identify hidden constructs – determinants of the cooperation risk
Autor: Iwona Staniec


Willingness to mobility abroad among younger and older persons
Autor: Agnieszka Stanimir


Decision problems in functional principal components analysis
Autor: Mirosława Sztemberg-Lewandowska


Socio-demographic factors determining subjective social status of an individual in Polish society
Autor: Tomasz Szubert


Normalization methods of variables and measurement on 5 and 7 point Likert scale
Autor: Piotr Tarka


Non-classical regression methods vs. robustness
Autor: Joanna Trzęsiok


The evaluation of the similarity of the voivodships’ orderings obtained by means of different methods
Autor: Katarzyna Wawrzyniak


Using pattern-based opinion mining
Autor: Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski


Mutual funds performance measurement – wavelets analysis approach
Autor: Anna ZamojskaXXV years of SKAD
Autor: Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak


Simulation study of the use of entropy to validation of clustering
Autor: Beata Basiura, Anna Czapkiewicz


Problem of choosing the optimal linear ordering procedure in the pllord package
Autor: Andrzej Bąk


Latent class analysis in survey research
Autor: Justyna Brzezińska-Grabowska


Tax register and social security register as a source of additional information for business statistics – possibilities and limitations
Autor: Grażyna Dehnel


Selected methods of assessing the quality of matching in Propensity Score Matching
Autor: Sabina Denkowska


Applying the fuzzy set theory to identify the non-monetary factors of poverty
Autor: Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz


The potential of the housing market in Poland in the years of economic recessions
Autor: Iwona Foryś


Statistical analysis of the convergence of CEE countries after 10 years of their membership in the European Union
Autor: Eugeniusz Gatnar


Trust to the public and financial institutions in the Polish society – an application of latent Markov models
Autor: Ewa Genge


Multivariate analysis of the determinants of Poles’ involvement in non-formal lifelong learning
Autor: Alicja Grześkowiak


The use of the methods of linear ordering for the creating of scientific units ranking
Autor: Monika Hamerska


The application of IRT models in the construction of a fuzzy system of weights for variables in the issue of linear ordering – on the basis of TOPSIS method
Autor: Bartłomiej Jefmański


GDM as a method of finding a linear ordering of districts of Podkarpackie Voivodeship in the light of the operation of the Euro-Park Mielec special economic zone
Autor: Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak


Application of parametric and nonparametric tests to the evaluation of the situation on the world financial market in the preand post-crisis period
Autor: Krzysztof Kompa


Recursive feature elimination in discrimination methods
Autor: Mariusz Kubus


The impact of the spatial weights matrix on the final shape of the European Union countries ranking due to the standard of living
Autor: Marta Kuc


The impact of context on semantic similarity
Autor: Paweł Lula


Feldstein-Horioka regression model – the results for Poland
Autor: Iwona Markowicz


The assessment of impact value of Minkowski’s constant for the possibility of group structure identification in high dimensional data
Autor: Kamila Migdał-Najman


On the use of canonical correspondence analysis in economic research
Autor: Małgorzata Misztal


The application of the parallel computing in cluster analysis
Autor: Krzysztof Najman


Data classification and accounting. A study of correlations
Autor: Edward Nowak


The adaptation of bagging with the application of conceptual clustering of symbolic data
Autor: Marcin Pełka


Comparison of classification accuracy of selected bankruptcy prediction methods in the case of random and non-random sampling technique
Autor: Józef Pociecha, Mateusz Baryła, Barbara Pawełek


Selected multivariate statistical analysis methods in the evaluation of the quality of life of the members of the University of the Third Age
Autor: Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal


Construction of synthetic data sets for small area estimation
Autor: Wojciech Roszka


Combining revealed and stated preference data
Autor: Aneta Rybicka


Specialization in sectors of technical advancement vs. effects of workforce number changes in Poland’s voivodships
Autor: Elżbieta Sobczak


Modification of radar plot
Autor: Andrzej Sokołowski, Grzegorz Harańczyk


Classification of cooperative banks according to their financial situation using the median
Autor: Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski


The influence of classification method selection on the identification of spatial dependence – an application of join-count test
Autor: Justyna Wilk, Michał B. Pietrzak, Roger S. Bivand, Tomasz Kossowski


Application of classification trees to analyze wages disparities in Germany
Autor: Dorota Witkowska


Asymmetric preference data analysis by using the dominance point model and the gravity model
Autor: Artur ZaborskiTheoretical criteria for shaping the last mile logistics and real possibilities of their use in the area of the largest Polish agglomerations
Autor: Grażyna Chaberek-Karwacka


Innovations in urban logistics – sustainable public transport
Autor: Marzenna Cichosz


Urban freight transport management in the context of consensus building between different stakeholders expectations
Autor: Stanisław Iwan


Supply chain management in the public sector
Autor: Sabina Kauf


City logistics projects under budget restrictions
Autor: Maja Kiba-Janiak


Effective and efficient implementation of project solutions in the field of city logistics – selected issues
Autor: Tomasz Kołakowski


The role of City Logistics Manager in the improvement of freight transport organization in cities
Autor: Kinga Kijewska


The proposition of mutual reduction of delivery cost in the city center on the example of Jelenia Góra
Autor: Krzysztof Lewandowski


Innovations in city logistics – ITS as a service
Autor: Katarzyna Nowicka


The development perspectives for logistics potential of Łódź region
Autor: Barbara Ocicka


The role of logistic support management in the crisis and extreme situations
Autor: Bohdan Pac


Innovations in the city logistics focused on sustainable transport of goods
Autor: Aneta Pluta-Zaremba


Multi-aspect analysis of factors that affect a sense of quality of life in a city – as a premise for elaborating a city logistic policy
Autor: Jacek Szołtysek, Rafał Otręba


Outsourcing of logistics services in hospitals in the conditions of crisis
Autor: Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg


Logistics projects management – mass, sporting events in crisis situations
Autor: Rajmund Żuryński


The importance of sustainable logistics in the reduction of costs and in the improvement of quality of service based on selected companies
Autor: Monika Bąk-Sokołowska


The development of eco-logistic supply chains as the result of economic and environmental crises
Autor: Anna Baraniecka


European Union political activity aimed at the implementation of anti sulphur directive II in sea ports
Autor: Sławomir Droździecki


Reverse flows optimization criteria for green supply chains
Autor: Agata Mesjasz-Lech


Logistics in public services. Secondary raw material market value analysis
Autor: Adam Sadowski, Katarzyna Michniewska


Green supply chain in circular economy – assumptions, relations, implications
Autor: Blanka Tundys


The aspect of reverse logistics and recycling of plastics
Autor: Krzysztof WitkowskiLogistic aspects of trade flows in the crisis situations of the global economy
Autor: Mirosław Chaberek, Anna Trzuskawska-Grzesińska


The perspectives of development of modern world industry – the comparative analysis of Poland and Japan industries
Autor: Katarzyna Cheba


Business from the point of view of logistics – panacea of certainty vs. economics of uncertainty?
Autor: Mariusz Jedliński


Competing by means of logistics in crisis conditions in the light of the theory of industry organization
Autor: Andrzej Jezierski


Determinants of the supply chain disruption risk
Autor: Sylwia Konecka


Determinants of supply chain networking
Autor: Włodzimierz Kramarz, Marzena Kramarz


International supply chains restructuring as a key tool of risk avoiding – a chance for Poland
Autor: Krzysztof Rutkowski


Role of suppliers scorecards in building relationships in the B2B market – comparative analysis of changes in time on the example of a production company
Autor: Izabella Szudrowicz


The role of the initial evaluation of suppliers in building relationships between companies in the B2B market
Autor: Maciej Urbaniak


Logistic partnership in the management of relations with client
Autor: Robert Walasek


Effective response to disturbances – flexible supply chain
Autor: Grażyna Wieteska


Logistics in economic crisis and urgent crisis situations
Autor: Jarosław Witkowski


Logistics strategies of global maritime container operators under the turbulent conditions on commodity and freight markets
Autor: Andrzej S. Grzelakowski


Decision models in locomotive routing problem in rail fright
Autor: Paweł Hanczar


Trends on refer shipping market and their influence on the cold supply chains
Autor: Magdalena Klopott


Transformations in functioning of container shipping in the face of economic slowdown
Autor: Izabela Kotowska


State and perspectives of development of the international passenger transport market in relations with Poland in the economic downturn conditions
Autor: Marta Mańkowska


Land and water transport in times of crisis
Autor: Agnieszka Perzyńska


Management of carriage – good practices
Autor: Ilona Urbanyi-Popiołek


Evaluation of use value of logistics information under uncertainty and turbulent environment changes
Autor: Lech A. Bukowski, Jerzy Feliks


CSR in logistics companies under economic slowdown
Autor: Przemysław Dulewicz


IT tools in logistics decision-making processes of small and medium-sized enterprises
Autor: Piotr Hanus, Krzysztof Zowada


Talent management programmes and strategies of enterprises in times of crisis
Autor: Katarzyna Huk


Functional flexibility as a factor of competitive advantage of small and medium sized enterprises
Autor: Agnieszka Jagoda


The influence of the storage policies on the improvement of the logistic hubs effectiveness
Autor: Michał Jakubiak


The use of IT systems in the processes of customer service in logistics centers in Poland
Autor: Iga Kott


Good and bad sides of offshoring
Autor: Aleksandra Laskowska-Rutkowska


Logistics potentials of success influencing business competitive advantage creation
Autor: Rafał Matwiejczuk


Network production planning aspects of small and medium enterprises operating in clusters
Autor: Sebastian Saniuk, Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska


Human factor in information security management of the surveyed companies
Autor: Ewa Staniewska


Customers’ impact on innovation activity in food industry in Poland
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Świadek


Control in the demand management process in supply chain
Autor: Natalia Szozda


The concept of social responsibility in the supply chain under conditions of intensified competition on the example of production company
Autor: Sabina Wyrwich


The effect of reverse stock split on the Warsaw Stock Exchange
Autor: Roman Asyngier


Foreign investors on the Polish Treasury bond market in the years 2007-2013
Autor: Monika Banaszewska


Large block trades and private benefits of control on Polish capital market
Autor: Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński


Value of skills in fixed income investments
Autor: Ewa Dziwok


Household risk management techniques in an intertemporal consumption model
Autor: Łukasz Feldman


Equity Release Schemes on selected housing loan markets across the world
Autor: Jerzy Gwizdała


Mathematical reserves in insurance with equity fund versus a real value of a reference portfolio
Autor: Magdalena Homa


Risks in the farms in Poland and their financing – research findings
Autor: Monika Kaczała, Dorota Wiśniewska


“Slice-Of-Life” customization of bankruptcy
Autor: Yury Y. Karaleu


Equity release products as a form of pension security
Autor: Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska


Volatility and risk models on the metal market
Autor: Dominik Krężołek


The scope of disclosures of fair value measurement methods of financial instruments in financial statements of banks listed on the Warsaw Stock Exchange
Autor: Bożena Kunz


Venture debt financial instruments and investment risk of an early stage fund
Autor: Szymon Kwiatkowski


Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model
Autor: Katarzyna Łęczycka


Decision-making
Autor: Ewa Majerowska


The formula of exercise price in employee stock options – testing of the proposed approach
Autor: Agnieszka Majewska


The efficiency of the football betting market in Poland
Autor: Sebastian Majewski


Spectral density tests in VaR failure correlation analysis
Autor: Marta Małecka


Stock markets in
Autor: Adam Marszk


Counterparty credit risk in derivatives
Autor: Aleksander R. Mercik


Possibilities for stock market investment using psychological analysis
Autor: Josef Novotný


Discounting under impact of temporal risk aversion – a case of discrete time
Autor: Krzysztof Piasecki


Dividend initiation as a signal of subsequent earnings performance – Warsaw trading floor evidence
Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz


On a concept of household financial plan optimization model
Autor: Radosław Pietrzyk, Paweł Rokita


Selected methods of the determination of core inflation
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


The profitability of acquiring companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Autor: Andrzej Rutkowski


Striving towards the mean? Income smoothing dynamics in small Polish banks
Autor: Dorota Skała


HFT’s potential of investment companies
Autor: Piotr Staszkiewicz, Lucia Staszkiewicz


Application of three-dimensional copula functions in the analysis of dependence structure between exchange rates
Autor: Dorota Szczygieł


A concept of an integrative working capital management in line with wealth maximization criterion
Autor: Aleksandra Szpulak


Comparative analysis of exchange traded products markets in the Czech Republic, Hungary and Poland
Autor: Magdalena Walczak-Gańko


Causality in distribution between European stock markets and commodity
Autor: Stanisław Wanat, Monika Papież, Sławomir Śmiech


The key success factors of investing in shopping malls on the example of Polish commercial real estate market
Autor: Krystyna Waszak


Single stock futures quotations as a forecasting tool for stock prices
Autor: Ewa Widz


Contrarian strategy risks on the Warsaw Stock Exchange
Autor: Tadeusz Winkler-Drews


EUR/USD high frequency
Autor: Marta Wiśniewska


Risk identification and assessment – guidelines for public sector in Poland
Autor: Agnieszka Wojtasiak-Terech


Time to default analysis in personal credit scoring
Autor: Ewa Wycinka


Analysis of the financial position of the banking sector of the European Union member states in the period 2007–2013
Autor: Justyna Zabawa, Magdalena BywalecKonwergencja regionalna w Unii Europejskiej
Autor: Jan Borowiec


Dywergencja rozwoju regionalnego w krajach UE po 2000 roku a polityka spójności
Autor: Leszek Cybulski


Regionalne zróżnicowanie zmian zatrudnienia w Polsce w okresie integracji europejskiej
Autor: Zofia Hasińska


Kryzys gospodarczy a zróżnicowanie regionalne w UE
Autor: Jarosław M. Nazarczuk


Ten years after the accession of Central and Eastern Europe countries in the
Autor: Pasquale Tridico


Some aspects of economic development of the Latvian market during 10 years of its membership in the European Union
Autor: Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaja


Enhancement of the methodological and systematic foundation for monitoring socio-economic developments in Latvian regions
Autor: Dilara Usmanova


Zmiany poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w Polsce a pozyskiwanie środków z UE
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Znaczenie i wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako kategorii środków publicznych
Autor: Wojciech Bożek


Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce
Autor: Krystian Heffner, Piotr Gibas


Polityka spójności a obszary górskie na przykładzie programu „Alpine Space”
Autor: Natalia Konopińska


Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Autor: Joanna Kudełko


Statystyka publiczna w procesie monitorowania wymiaru terytorialnego polityki spójności
Autor: Marek Pieniążek, Dominika Rogalińska


Fundusze strukturalne w roli kapitału wysokiego
Autor: 6 Spis treści Magdalena Pronobis


Prawne i ekonomiczne aspekty pomocy regionalnej w Polsce po akcesji do UE
Autor: Adam A. Ambroziak


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okresie realizacji polityki spójności w 2007-2013
Autor: Maria Bucka


Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce jako wyraz realizacji unijnej polityki równości
Autor: Barbara Kryk


Opodatkowanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności
Autor: Paweł Mańczyk


Czy fundusze strukturalne rozwijają województwo zachodniopomorskie?
Autor: Beata Skubiak


Rola i znaczenie Programu Leader w rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 na przykładzie województwa opolskiego
Autor: Justyna Socińska


Praktyczne aspekty wdrażania podej- ścia Leader na przykładzie Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim
Autor: Piotr Szamrowski, Adam Pawlewicz


Analiza wpływu Europejskiego Funduszu Spo- łecznego na rozwój zasobów ludzkich w Polsce
Autor: Katarzyna Tracz-Krupa


Zmiany w podejściu do świadczenia usług szkoleniowych w ramach EFS w latach 2004-2013
Autor: Anna Tutak


Samorząd lokalny jako beneficjent funduszy unijnych (na przykładzie gmin województwa warmińsko- -mazurskiego)
Autor: Magdalena Wojarska, Izabela Zabielska


Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji
Autor: Małgorzata Dziembała


Programy rozwojowe uczelni szansą wzbogacenia oferty i podniesienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych
Autor: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha


Innowacyjność w polityce spójności Unii Europejskiej
Autor: Dorota Murzyn


Inteligentne specjalizacje regionalne – nowa idea i wyzwanie dla polityki regionalnej
Autor: Aleksandra Nowakowska


Innowacyjność województw Polski Wschodniej na tle kraju
Autor: Agata Surówka


Social and economic development of regions based on cluster
Autor: Nataliya Tyuleneva, Anastasia Lisnyak


Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach polityki spójności jako kierunek poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce
Autor: Monika Zadrożniak


Terytorialne odniesienie działań rozwojowych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Autor: Bernadeta Baran


Pozycja ustrojowa samorządu województwa w kontekście jego roli w polityce rozwoju w Polsce
Autor: Aranka Ignasiak-Szulc, Ireneusz Jaźwiński


Dostępność usług transportu lotniczego jako czynnik lokalizacji inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku
Autor: Łukasz Olipra


Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w pakiecie legislacyjnym na okres programowania 2014- -2020
Autor: Ewa Pancer-Cybulska


Umowa Partnerstwa a Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020
Autor: Ewa Szostak


Rozwój gospodarczy a systemy transportowe regionów Polski
Autor: Paweł Wacek


Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa dolnośląskiego po wejściu do Unii Europejskiej
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak


Struktura zadłużenia firm polskich na tle wybranych krajów europejskich na tle kryzysu z 2008 roku
Autor: Iwo Augustyński


Formation of competitiveness of Ukrainian banks under the influence of foreign capital
Autor: Tetiana Girchenko


Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej
Autor: Zbigniew Jurczyk, Barbara Majewska-Jurczyk


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
Autor: Danuta Kabat-Rudnicka


Rzeczowy wymiar polityki spójności w rozwoju branży wodno- -kanalizacyjnej w Polsce
Autor: Lidia Kłos


Bezpieczeństwo energetyczne w polityce spójności Unii Europejskiej
Autor: Zbigniew Mikołajewicz


Jakość rządzenia a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach UE
Autor: Danuta Miłaszewicz


Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Autor: Anna Nowak, Katarzyna Domańska


Improving social policy of Latvia as a factor of sustainable development of the state
Autor: Zhanna Tsaurkubule


Zmiany strukturalne na rynku pracy – modernizacja czy stagnacja?
Autor: Grażyna WęgrzynTourist function of Polish macro-regions in the socio-economic terms of the first decade of Polish membership in the EU
Autor: Agata Niemczyk, Tomasz Zacłona


The impact of tourism on local development
Autor: Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka


The opportunities of the development of sustainable tourism on the example of the Lower Silesian landscape parks
Autor: Barbara Mastalska-Cetera, Beata Warczewska


Sustainable tourism development in Greater Poland based on the European Tourism Indicators System (toolkit for Sustainable Destinations)
Autor: Anna Królikowska-Tomczak


Agritourism as a sustainable development factor
Autor: Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk


Touristic function of mountain municipalities vs. standard of living of their residents in the Małopolska Voivodeship
Autor: Jadwiga Berbeka


Determinants of participation in the international sport events exemplified by the research
Autor: Andrzej Hadzik, Jakub Ryśnik, Rajmund Tomik


Development of sports tourism in Cracow
Autor: Zbigniew Miązek, Ewa Wszendybył-Skulska


Popyt na usługi agroturystyczne jako czynnik rozwoju Suwalszczyzny
Autor: Michał Roman


Poles’ trips to Croatia in the period under the global economic crisis
Autor: Agnieszka Niezgoda, Danuta Żylak


Ethical aspects of rural tourism and sustainable development in Poland
Autor: Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska


Using the potential of “Wieliczka” Salt Mine for the development of a new form of incoming tourism to Poland – destination wedding planning
Autor: Lidia Wandas


Attractiveness index of conference meetings and business events
Autor: Krzysztof Cieślikowski


Attractiveness of the region of Gdańsk Coast in the light of research on cruise ship passengers
Autor: Joanna Kizielewicz


Motorcycle travel as a niche form of adventure tourism and preferences and behavior of its participants
Autor: Jan Zawadka


Tourism students’ attitudes towards street arts vs. tourist attractiveness of a destination
Autor: Barbara Marciszewska, Krzysztof Marciszewski


Castles as a source of tourist competitiveness advantages of the Warmian-Masurian Voivodeship
Autor: Agata Balińska


Consumer loyalty as a source of competitive advantage for the hotel enterprise
Autor: Aleksandra Jackiewicz, Maciej Dębski


Tourism competitiveness of a municipality vs. its residents’ living standards
Autor: Piotr Gryszel


Cultural services as a factor of competitiveness of a tourist offer of a city – conceptualization and possibilities of measuring
Autor: Ewa Dziedzic


The possibilities for exploitation of water (and waterside) space in the process of town competition on tourism market on the example of Szczecin
Autor: Beata Meyer


The concept of cooperation in the process of creating cross-border tourism product (on the example of West Pomeranian Voivodeship and Mecklenburg–Vorpommern)
Autor: Anna Gardzińska


Klastry turystyczne i ich działalność na Słowacji
Autor: Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová, Miroslava Medveďová


Confidence as the key development factor of cluster initiatives – case study of Karkonosze-Izery Tourist Cluster
Autor: Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen


Electronic media as a tool for tourism promotion of the city
Autor: Katarzyna Biełuszko


Change of the image of the Silesian Voivodeship under the influence of industrial heritage tourism development
Autor: Marek Hendel, Michał Żemła


Comparative analysis of selected ways of tourism offer presentation – case study
Autor: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam R. Szromek


Promotional activities in creating the tourist product’s image presented in the West Pomeranian Voivodeship municipalities’ strategic documents
Autor: Katarzyna Orfin


Promotion of hotels using product placement
Autor: Marta Sidorkiewicz


Mass racing events as the component of tourist regions promotion
Autor: Piotr Zawadzki


Measurement and management of consumer loyalty on the market of tourist services using NPS indicator and TRI*M index
Autor: Izabela Michalska-Dudek


The triad of tourist experiences and “wow” effect as the basis for the creation of modern tourist offer
Autor: Andrzej Stasiak


The phenomenon of cognitive dissonance and consonance in the behavior of tourism product consumers – introduction to the issue.
Autor: Adam R. Szromek


Trends in tourist consumption on the example of Majorcans
Autor: Adrianna Wolska


Human resources in tourism as a research subject – methodological issues
Autor: Marlena Bednarska, Marcin Olszewski


Motivation as a tool in human resource management in a tourism enterprise
Autor: Marcin Molenda


Customer behavior vs. emotional exhaustion among employees of the hospitality industry. Implications for service process
Autor: Aleksandra Grobelna


Sectoral Qualifications Framework for tourism domain and its importance for the education and certification of tourist staff
Autor: Zygmunt Kruczek


Information asymmetry on hospitality services market
Autor: Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka


Movement on Ansoff’s matrix as the development path of international hotel systems
Autor: Maja Jedlińska


The problems of asymmetric information on the tourism market in the transaction area
Autor: Aleksander Panasiuk


Profile of a tourist acquiring information on the destination from social media (on the example of tourists visiting Cracow)
Autor: Renata Seweryn


Camping sites – their role and development trends on the international and domestic market
Autor: Józef Sala


Wpływ innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Ujęcie modelowe
Autor: Dawid Szutowski


Zrównoważony rozwój organizacji –
aspekty społeczne

Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke

Go to table of contents

Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa

Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak

Go to table of contents

Zrównoważony rozwój organizacji –
odpowiedzialne zarządzanie

Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron

Go to table of contents

Quantitative Methods
in Accounting and Finance

Edward Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbiński

Go to table of contents

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Teoria i praktyka

Edward Nowak, Zdzisław Kes

Go to table of contents

Branżowe problemy
rachunkowości i podatków

Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Go to table of contents

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Tom 2

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Go to table of contents

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Tom 1

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Go to table of contents

Gospodarka przestrzenna
Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej

Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Go to table of contents

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc

Go to table of contents

Zarządzanie finansami firm –
teoria i praktyka

Adam Kopiński, Tomasz Słoński

Go to table of contents

Polityka rodzinna w Polsce
z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii
Doświadczenia innych państw europejskich

Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak

Go to table of contents

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak

Go to table of contents

Agrobiznes 2014
Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej

Anna Olszańska, Joanna Szymańska

Go to table of contents

Agrobiznes 2014
Problemy ekonomiczne i społeczne

Anna Olszańska, Joanna Szymańska

Go to table of contents

Zmiana warunkiem sukcesu
Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 4

Grzegorz Bełz, Adela Barabasz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 2

Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Usługi 2014
Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług

Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Usługi 2014
Wybrane uwarunkowania rozwoju usług

Mirosława Pluta-Olearnik, Sylwia Wrona

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Usługi 2014
Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju

Ryszard Kłeczek, Anetta Pukas

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

25 lat gospodarki rynkowej w Polsce

Bożena Borkowska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finance and Accounting –
Theory and Practice

Jacek Adamek, Magdalena Swacha-Lech

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Sukces w zarządzaniu kadrami
Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia
Problemy zarządczo-psychologiczne

Marzena Stor, Agnieszka Fornalczyk

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Sukces w zarządzaniu kadrami
Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim –
podejścia, metody, narzędzia
Problemy zarządczo-ekonomiczne

Marzena Stor, Tadeusz Listwan

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka ekonomiczna

Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Ekonomia

Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse publiczne

Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Performance Measurement and Management

Bartłomiej Nita

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunkowość a controlling

Edward Nowak, Maria Nieplowicz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami

Edward Nowak, Maria Nieplowicz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Wanda Ronka-Chmielowiec

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka i przestrzeń

Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje

Jan Lichtarski, Stanisław Nowosielski,
Grażyna Osbert-Pociecha, Edyta Tabaszewska-Zajbert

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka przestrzenna
Dylematy i wyzwania współczesności

Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Społeczna odpowiedzialność organizacji
Diagnoza i doskonalenie

Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Badania marketingowe –
kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Badania marketingowe –
nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Teoria i praktyka

Edward Nowak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Local and Regional Economy
in Theory and Practice

Małgorzata Markowska, Dariusz Głuszczuk, Beata Bal-Domańska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka regionalna
w teorii i praktyce

Danuta Strahl, Andrzej Raszkowski, Dariusz Głuszczuk

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Ryszard Brol, Andrzej Sztando, Andrzej Raszkowski

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego

Elżbieta Sobczak, Beata Bal-Domańska, Marek Obrębalski

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gospodarka – etyka – środowisko

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gospodarka – etyka – środowisko

Danuta Dziawgo, Grażyna Borys

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 23
Klasyfikacja i analiza danych –
teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 22
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zarządzanie finansami firm –
teoria i praktyka

Adam Kopiński, Agnieszka Bem

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management of Enterprises’ Finance –
Theory and Practice

Tomasz Słoński, Karolina Daszyńska-Żygadło

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Economy and Space

Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz

Go to table of contents

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski

Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec

Go to table of contents

Management Forum 1

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

Go to table of contents

Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Adam Kopiński, Paweł Kowalik

Go to table of contents

Gospodarka przestrzenna
Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe

Jacek  Potocki, Jerzy Ładysz

Go to table of contents

Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce|
Nowe wyzwania

Maria Węgrzyn, Marek Łyszczak, Dariusz Wasilewski

Go to table of contents

Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania

Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska

Go to table of contents

Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią

Andrzej Graczyk

Go to table of contents

Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries

Andrzej Gospodarowicz, Dariusz Wawrzyniak

Go to table of contents

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie
Volume 2

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter,
Wawrzyniec Michalczyk

Go to table of contents

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie
Volume 1

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Go to table of contents

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje
Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym

Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Go to table of contents

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje
Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce

Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Go to table of contents

Zagadnienia aktuarialne –
teoria i praktyka

Joanna Dębicka

Go to table of contents

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju

Grażyna Borys, Alicja Janusz

Go to table of contents

Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się

Barbara Olszewska, Maciej Czarnecki, Estera Piwoni-Krzeszowska

Go to table of contents

Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki

Zofia Rusnak, Edyta Mazurek

Go to table of contents

Quality of Life and Sustainable
Development

Zofia Rusnak, Katarzyna Ostasiewicz

Go to table of contents

Polityka ekonomiczna

Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn

Go to table of contents

Finanse publiczne

Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński

Go to table of contents

Ekonomia

Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski

Go to table of contents

Gospodarka turystyczna w regionie
Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju

Andrzej Rapacz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka turystyczna w regionie
Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych

Andrzej Rapacz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finance and Accountancy for Sustainable Development –
Sustainable Finance

Grażyna Borys, Małgorzata Solarz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Pracownik w systemach zarządzania

Tadeusz Borys, Piotr Rogala

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Innowacje w zarządzaniu

Jan Skalik, Anna Zabłocka-Kluczka

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją

Grzegorz Bełz, Marian Hopej, Anna Zgrzywa-Ziemak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce –
modele i doświadczenia

Mieczysław Moszkowicz, Robert Kamiński, Marek Wąsowicz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju

Jacek Adamek, Teresa Orzeszko

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych

Stanisław Korenik, Anna Mempel-Śnieżyk

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region

Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Bogusława Skulska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region

Bogusława Skulska, Przemysław Skulski

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych

Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunkowość a controlling

Edward Nowak, Maria Nieplowicz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Performance Measurement and Management

Bartłomiej Nita

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej

Edward Nowak, Maria Nieplowicz[/service

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Społeczna odpowiedzialność organizacji
W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii

Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Teoria i praktyka

Edward Nowak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Regional economy in theory and practice

Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym

Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Local economy in theory and practice: local development governance aspects

Ryszard Brol, Andrzej Sztando

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Local Economy in Theory and Practice Planning and Evaluation Aspects

Ryszard Brol, Andrzej Sztando

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Problemy rozwoju regionalnego

Elżbieta Sobczak, Małgorzata Markowska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym


Ryszard Brol, Beata Bal-Domańska

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 21.
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 20
Klasyfikacja i analiza danych
– teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami

Jan Skalik, Joanna Kacała

Go to table of contents

Open access   CC BY-NC-ND 3.0 PL